In iedere markt thuis

Het is ons niet snel te gek.

Geachte lezer ,

Inmiddels heeft het merendeel van de Nederlanders het nieuwe voorstel van hun zorgverzekeraar ontvangen. De telefoon staat bij ons  roodgloeiend en wij merken dat u als werkgever veelvuldig met vragen van uw medewerkers geconfronteerd wordt. Veel verzekerden blijven zitten waar ze zitten. Maar is dat wel aantrekkelijk?   

In deze speciale zorgnieuwsbrief zetten wij daarom voor u de feiten op een rij en geven wij u bovendien de mogelijkheid om een offerteop te vragen voor een collectief contract. Een collectiviteit is al mogelijk vanaf twee werknemers!  Het wordt dus al snel aantrekkelijk.  Daarnaast hebben wij een aantal feiten opgenomen die u kunt gebruiken in de gesprekken met uw personeel.

Vanzelfsprekend staan wij u ook graag persoonlijk te woord met uw vragen over de nieuwe zorgverzekering. Indien u dit  wenst, kunt u ons  bellen of een e-mail bericht sturen.

Ik vertrouw erop, dat ik u hiermee voldoende inzicht gegeven heb in onze nieuwe zorgverzekering.  

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de zorgonderwerpen in deze Nieuwsbrief


Wat staat er nog te gebeuren ?Klik hier voor het maken van een afspraak.                                        top

Uw zorgverzekeraar doet een aanbod

Uwzorgverzekeraar doet u vóór 16 december een aanbod voor een nieuwe zorgverzekering (de basisverzekering) en een eventuele aanvullende verzekering. Dit aanbod sluit nauw aan  op uw huidige verzekeringsdekking. U kunt dan ook voor een andere zorgverzekering of zorgverzekeraar kiezen.

Vanaf 1 januari 2006 - De nieuwe zorgverzekering

Op 1 januari 2006 gaat de nieuwe zorgverzekering in. Als u voor deze datum niet heeft gereageerd op  het aanbod van uw zorgverzekeraar, dan bent u daarvanaf 1 januari 2006 automatisch verzekerd. Uw  huidige zorgverzekeraar accepteert u tot 1 maart 2006 zonder medische selectie voor de aanvullende  verzekering binnen dit aanbod. U weet dan zeker dat u niet onverzekerd bent. Wilt u niet op het aanbod ingaan van uw huidige verzekeraar, dan moet u zich voor 1 mei 2006 bij een andere zorgverzekeraar laten verzekeren.

Tot 1 maart 2006 - Geldigheid aanbod van uw huidige zorgverzekeraar

U kunt uw huidige verzekering opzeggen tot 1 maart 2006. Uiterlijk 1 mei 2006 moet u bij een andere  zorgverzekeraar verzekerd zijn.

1 mei 2006 - Alles moet geregeld zijn

Als u niet op het aanbod van uw huidige zorgverzekeraar wilt ingaan, dan heeft u tot 1 mei 2006  de mogelijkheid om over te stappen. Hebt u op 1 mei 2006 nog geen zorgverzekering dan kunt u een boete krijgen. De premie moet vanaf 1 januari 2006 betaald worden. Een verrekening is mogelijk, wanneer u voor 1 mei 2006 de nieuwe zorgverzekering afsluit of het aanbod accepteert van uw huidige  zorgverzekeraar.

De soorten verzekeringen

U kunt in principe kiezen tussen twee hoofdvormen: gecontracteerde zorg (ook wel natura genoemd) en niet gecontracteerde zorg (ook wel restitutie genoemd) of een mix daarvan. Bekijk goed welke vorm uw aanbod heeft !
Een verzekeraar is niet verplicht om zowel een naturapolis als een restitutiepolis aan te bieden. Indien uw huidige verzekeraar de door u gewenste polis niet aanbiedt, dan kunt u naar een andere verzekeraar gaan. De keuzevrijheid blijft in tact.

Gecontracteerde zorg
Hiervan is sprake als de zorgverzekeraar kiest voor het maken van afspraken met zorgaanbieders over prijs en kwaliteit. U kunt voordeel hebben van deze afspraken, in de vorm van een lagere premie of betere service. In de praktijk zal de zorgverzekeraar, net zoals in het ziekenfonds, afspraken maken met bijna alle zorgaanbieders in uw omgeving. Wilt u met een polis voor gecontracteerde zorg toch naar een zorgaanbieder waar uw zorgverzekeraar geen afspraken mee heeft gemaakt? Dan kan het zijn dat u niet alles vergoed krijgt.

Niet-gecontracteerde zorg
Hiervan is sprake als de zorgverzekeraar geen afspraken met zorgaanbieders maakt. Het maakt voor de vergoeding dan niet uit naar welke zorgaanbieder u gaat. Maar uw premie is waarschijnlijk wel hoger, omdat de zorgverzekeraar geen contracten met de zorgaanbieders heeft gesloten. Het premieverschil kan globaal 10 euro per maand bedragen. 
Aanvullende verzekering

Het blijft ook na 1 januari 2006 mogelijk om u aanvullend te verzekeren voor zorg die niet in het basispakket zit. U kunt zich bijvoorbeeld aanvullend verzekeren voor uitgebreide tandheelkundige zorg voor personen van 18 jaar en ouder. Of voor fysiotherapie.De kosten hiervoor komen bovenop de premie voor het basispakket. Wat de kosten van aanvullend verzekeren zijn, is niet te zeggen. Dit hangt van uw wensen af. De aanvullende verzekering en de nieuwe zorgverzekering hoeft u niet bij dezelfde zorgverzekeraar af te sluiten. Het is overigens wel handig dit wel te doen.

No-claim
De no-claimteruggaveregeling is op 1 januari 2005 ingevoerd voor ziekenfondsverzekerden en blijft onder de nieuwe zorgverzekering bestaan en geldt dan dus voor iedereen. U kunt maximaal 255 euro terugkrijgen als u geen zorgkosten maakt. Maakt u zorgkosten, maar minder dan 255 euro, dan krijgt u het overgebleven deel van het no-claimbedrag na afloop van het verzekeringsjaar terug.

Eigen risico
Zorgverzekeraars kunnen u een aanbod doen voor een eigen risico. U kunt zelf beslissen om daar wel of geen gebruik van te maken. Afhankelijk van het aanbod van uw zorgverzekeraar kunt u kiezen voor geen eigen risico of een eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro.  Met een eigen risico moet u de eerste 100 tot 500 euro van de zorgkosten zelf betalen. Daar staat tegenover dat u minder premie betaalt.

Bezoeken aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg tellen niet mee voor de no-claim. De no-claim geldt alleen voor het basispakket en niet voor de aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie, waardoor de no-claim voor hen niet geldt.

Klik hier voor het maken van een afspraak                                         top

De Zorgtoeslag

De premie voor de zorgverzekering ligt tussen de 1000 en 1100 euro per jaar per persoon. Om deze premie voor iedereen betaalbaar te houden, komt er een zorgtoeslag. De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten van de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen. U kunt de zorgtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. U komt als volwassene in aanmerking voor de zorgtoeslag als u alleenstaande bent met een toetsingsinkomen tot  25.000 euro  bruto. U heeft dan maximaalrecht op circa 400 euro zorgtoeslag per jaar.  Indien u samen met anderen een huishouden vormt en uw toetsingsinkomen maximaal 40.000 euro (afgerond) per jaar bedraagt,  dan heeft  u heeft u maximaal recht op circa 1.150 euro zorgtoeslag per jaar.  De aanvraag voor deze toeslag had voor 1 november aangevraagd moeten worden bij de Belastingdienst. U had dan vanaf eind december uw toeslag ontvangen.  Iedere Nederlander heeft hiervoor een roze formulier ontvangen.  De toeslag wordt in 2006 als voorschot voor u berekend. Na afloop van het jaar 2006 volgt de de definitieve berekening (ook als u te laat bent) . Het voorschot ontvangt u in termijnen. Voor de concrete hoogte van uw zorgtoeslag verwijzen wij naar de toeslagmeter op www.toeslagen.nl.Klik hier voor het maken van een afspraak                                        top

Collectief contract

Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep (bv. werknemers van een bedrijf of een lid-organisatie).Vanwege de kostenvoordelen van een groepsverzekering kunnen deelnemers korting op de premie krijgen. Deze korting mag maximaal 10% bedragen t.o.v. de premie van een vergelijkbare individuele polis.

Quorim heeft afspraken met een aantal aanbieders van collectieve contracten. Het is al interessant om een aanbieding te vragen vanaf twee werknemers! Naast de collectiviteitskorting voor ziektekosten, is er een aantal aanbieders die deze korting ook laten meewegen in andere zorgvoorzieiningen (WIA, Collectieve ongevallen en ziekteverzuim. Voor u als werkgever een goed moment om al uw voorzieningen eens op een rij te zetten.  

U dient daarnaast te letten op specifieke contractsonderdelen:

- acceptatieverplichting
- restitutiepolis of naturapolis
- eventuele wachtlijstbemiddeling / garanties
- zorggaranties (kosten ziekteverzuim werknemers)

Deze onderdelen zijn zeker prijsbepalend maar veelal de meerprijs waard!

Neem vandaag nog contactmet ons op voor het aanvragen van een offerte.


Klik hier voor het maken van een afspraak                                         top

Inkomensafhankelijke bijdrage

Naast de premie aan uw zorgverzekeraar betaalt u - om de kosten voor iedereen betaalbaar te houden - een bijdrage aan de overheid. Deze bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw bijdrage. Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomensafhankelijke bijdrage is een percentage van uw inkomen. De bijdrage wordt berekend over een inkomen tot maximaal € 30.015 (in 2006).

U werkt in loondienst
Als u in loondienst werkt,  dan houdt uw werkgever een bijdrage van 6,5% in op uw loon. Uw werkgever vergoedt deze bijdrage aan u. Over de vergoeding betaalt u wel loonbelasting en premie volksverzekeringen.

U bent ondernemer of freelancer
Als u ondernemer of freelancer bent, dan betaalt u zelf een inkomens-afhankelijke bijdrage van 4,4% over uw inkomsten. Omdat u niet in loondienst werkt, kan deze bijdrage niet voor u worden ingehouden op uw inkomen en ook niet aan u worden vergoed.

U ontvangt pensioen of een lijfrente-uitkering
Als u een pensioen- of lijfrente-uitkering ontvangt, dan houdt de uitkerende instantie daarop een bijdrage van 4,4% in. De uitkerende instantie vergoedt uw inkomensafhankelijke bijdrage niet.

U heeft meerdere inkomens
Als u meerdere inkomens heeft, dan kan er voor de inkomensafhankelijke bijdrage sprake zijn van verschillende percentages. Bijvoorbeeld als u naast AOW (percentage 6,5%) ook pensioen (percentage 4,4%) ontvangt of als u naast uw loon (percentage 6,5%) ook winst (percentage 4,4%) geniet. Bij meerdere percentages wordt eerst het hoogste percentage berekend over het bijbehorende inkomen en daarna het lagere percentage over het bijbehorende inkomen. De maximumbijdrage kan dan lager zijn dan € 1.950.

Klik hier voor het maken van een afspraak                                           top

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top