Voor een goed advies hoeft u niet ver te zoeken

Wij schatten uw risico's goed in.

Geachte lezer,

Sociaal Nederland staat steeds meer onder druk. In deze nieuwsbrief leest u over de opzet van de nieuwe WAO en de pensioeneisen als gevolg van Wet Witteveen. Voor starters is er, onder voorwaarden, een koopsubsidie mogelijk en de financieel adviseur moet gaan voldoen aan de strengere wettelijk eisen. De doorlopende reisverzekering draait mee in een actie waardoor u drie maanden extra verzekerd bent.  Wist u, tot slot,  dat u ons bedrijf kunt inzetten voor een second opinion? Voor een met u overeengekomen bedrag brengen wij uw risico's in beeld. U heeft daarmee een goed rapport voor het komende gesprek met uw vaste adviseur.      

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief

 • Nieuwe opzet WAO
 • De Quorim Risico Analyse
 • Wettelijke eisen financieel adviseur
 • Koopsubisie voor starters
 • Wet Witteveen, voor 1 juni 2004 actie

Nieuw opzet WAO

De herziening van de sociale zekerheid is al enkele jaren in volle gang. De gevolgen   van verzuim en arbeidsongeschiktheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers te liggen. Dat brengt stevige risico's met zich mee. Voor 2006 staan ingrijpende veranderingen voor de WAO op de rol. Werkgevers kunnen zelf bepalen of ze het risico bij het UWV laten, dat ze het risico zelf dragen of dat ze het risico bij een verzekeraar onderbrengen. Richt het oude WAO-systeem zich op de opvang, het nieuwe systeem legt het accent op het voorkomen dat iemand uitvalt. Is er toch sprake van verzuim, dan gaat alle aandacht uit naar de terugkeer in plaats van verzorging. Ruwweg ziet de nieuwe WAO er als volgt uit: als de werknemer na twee jaar niet volledig hersteld is, kan er een aanvraag voor de WAO de deur uit. Het UWV bekijkt dan in welke mate iemand arbeidsgeschikt is. Er worden drie gradaties van arbeidongeschiktheid gehanteerd:

 • volledige en duurzaam arbeidsongeschiktheid. Voor deze categorie is er straks de IVA (Inkomens Voorziening voor Arbeidsongeschikten, vergelijkbaar met de 'vroegere'WAO);
 • tussen 35 en 80% arbeidsongeschikt: zo iemand haalt een deel van zijn inkomen uit werk en voor de rest wordt het salaris tot 70% van het vroegere salaris aangevuld. De werkgever kan er vermoedelijk vanaf 1 januari 2005 voor kiezen dit door een verzekeraar te laten uitvoeren;
 • minder dan 35% arbeidsongeschikt: hiervan stelt het kabinet dat werkgevers en werknemers er samen uit moeten komen.

Behalve deze regelingen komt er misschien een aparte regeling voor beroepsziekten en bedrijfsongevallen. 

Quorim Risico Analyse

Risicomanagement is een systematisch en regelmatig onderzoek naar de risico’s die mensen, materiële en immateriële belangen en activiteiten bedreigen en de formulering en implementering van een geïntegreerd beleid met betrekking tot  risicoreductie, risico- overdracht en risicofinanciering.”

Quorimis u graag behulpzaam bij het inventariseren van risico’s binnen uw onderneming. In onze rapportage komt naar voren waar voor uw bedrijf actie op moet worden ondernomen. Wij belichten preventie in combinatie met uw assurantie portefeuille. Omdat er regelmatig veranderingen zijn in de bedrijfsvoering, is begeleiding hierin noodzakelijk. In een vroeg stadium kunnen wij samen met u schadebeperkende maatregelen bespreken. Door onze betrokkenheid met uw bedrijf komen wij met praktische oplossingen die mede zorgdragen voor de continuïteit van uw onderneming. Daar draait het immers om. Met relatief kleine investeringen kunnen vaak grote schades worden voorkomen. Quorim doet dit op basis van een met u overeengekomen declaratie. U kunt ons rapport vervolgens bespreken met uw vaste adviseur. Inmiddels is een groot aantal bedrijven u hierin voor gegaan. Desgewenst kunnen wij referenties overleggen.

Wettelijk eisen Financieel Adviseur

Binnenkort wordt de Wet Financiële Dienstverlening van kracht. Zodra deze wet van kracht is, vermoedelijk begin 2005,  moet de financieel adviseur (tussenpersoon, hypotheekadviseur etc.) voldoen aan een aantal specifieke zorgplichten. Vanuit de wet wordt nadruk gelegd op informatieverplichting en deskundigheid. Om adviezen te mogen geven heeft de adviseur dadelijk een geregistreerde vergunning nodig. Bovendien is vereist dat de deskundigheid door opleidingen op het gewenst niveau blijft. De controle van deze wet ligt in handen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De gevolgen van deze wetgeving zal voor de consument een positieve uitwerking hebben. Onder de adviseurs wordt het kaf wordt van het koren gescheiden. Quorim is voorstander van deze wetgeving. Ons bedrijf staat ingeschreven bij de AFM en werken continu aan een optimale dienstverlening. 

Koopsubsidie voor starters

Mensen met een beperkt inkomen en een gering vermogen krijgen van het rijk een kleine voorsprong.  Deze bestaat uit een bijdrage in de hypotheeklasten van  maximaal € 164,68 per maand. De koper/starter moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: het belastbare inkomen mag niet meer bedragen dan circa € 24.600 en het aanwezige vermogen niet groter dan € 36.300 (voor 65-plussers gelden lagere bedragen). Als hij of zij dan iets koopt van rond de € 129.050 dan is er subsidie mogelijk. Kijk op www.koopsubsidie.nl voor de voorwaarden.

Wet Witteveen, voor 1 juni 2004 actie

Op 1 juni 1999 is de Wet fiscale behandeling van pensioenen in werking getreden. Deze Wet Witteveen, zoals de nieuwe regeling bekend staat, betekent een ingrijpende wijziging in de fiscale behandeling van alle DGA pensioenen. Pensioentoezeggingen die na 1 juni 1999 zijn ingegaan moesten al aan de nieuwe regels voldoen. Voor pensioenregelingen van voor deze datum geldt een overgangstermijn tot 1 juni 2004. Vanaf dat moment moeten alle pensioenregelingen 'Witteveen-proof' zijn. Als uw pensioen niet voor deze datum is aangepast loopt u de kans op forse sancties van de fiscus. De beperkingen van Witteveen hebben tot het gevolg dat het uiteindelijke op te bouwen pensioen lager wordt.  De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. het opbouwpercentage,maximaal 2% van de arbeidsbeloning per dienstjaar
 2. inbouw van de AOW franchise, als DGA dient u rekening te houden  met een hogere AOW inbouw
 3. beloning in natura, vanaf 1 juni 2004 is het niet meer toegestaan om beloningen in natura mee te nemen als basis voor de opbouw van uw pensioen

Witteveen schept ook een aantal nieuwe mogelijkheden. Het is nu mogelijk om het pensioen eerder te laten ingaan en om variatie aan te brengen in de pensioenuitkeringen. Zowel de wijzigingen en de verruimingen moet u laten vastleggen in een zogenaamde 'pensioenbrief'

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top