Van dekking verzekerd

Ook als het wat verder van huis is.

Geachte lezer,

Alweer de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Ieder jaar verwijzen wij u naar onze site voor de algemene vakantietips. Dit jaar vragen wij  speciaal uw aandacht voor de automobilistenhulp bij pech onderweg. Lees het artikel in deze nieuwsbrief eens goed door en bekijk daarbij uw eigen verzekering.

De zomer is ook een goed moment voor bezinning. Voor bedrijfsmatige risico's heeft Quorim een risicoscan ontwikkeld die verder gaat dan 'alleen' het verzekeringstechnische gedeelte. Een groot aantal ondernemers is u hierin voor gegaan. Misschien nu dan toch een goed moment om hiervoor een afspraak met ons te maken.

Sinds enkele jaren doet Quorim zaken met de gespecialiseerde verzekeraar Hiscox. Het verzekeren van kunstobjecten is soms een probleem en Hiscox heeft daar een goede oplossing voor. In deze nieuwsbrief laten wij Jeroen Opstelten vertellen over de kunst van goed verzekeren.

De pensioengolf heeft gevolgen voor de pensioenspaarpot. Financieel Planner Andreas Floor licht de mogelijke gevolgen hiervan toe.

Mapscape is de Quorim relatie die deze maand het woord heeft. Mapscape is verantwoordelijk voor de navigatie kaartproducten van o.a. BMW en Volkswagen.  

Wij vertrouwen erop, dat wij u met deze nieuwsbrief voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Henk Smit

directeur

 Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:

  • Automobilistenhulp bij pech onder weg
  • Mijn bedrijf doorlichten 
  • De kunst van goed verzekeren 
  • De Pensioengolf 
  • Quorim relatie aan het woord:Mapscape

Automobilistenhulp bij pech onderweg

Er blijken nog al wat vragen te zijn over de vormen van pechhulp tijdens uw vakantie. Ruwweg heeft u met drie mogelijke verzekeringen van doen :

  1. de (doorlopende) reisverzekering
  2. de Internationale Reis en Kredietbrief
  3. uw autoverzekering

De doorlopende reisverzekering

De rubriek "hulp & huur vervoermiddel" dient apart te worden meeverzekerd en maakt geen onderdeel uit van de standaard dekking.  De premie hiervoor bedraagt ca. euro 25,- per jaar en geeft dekking in Europa en een aantal met name genoemde landen. In Nederland is er dekking bij een overnachting.  Bij onder andere ziekte van de bestuurder of het uitvallen van het vervoermiddel bestaat er ruime dekking voor de gemaakte kosten. Ook als gevolg van eigen gebrek van het vervoermiddel. U kunt de exacte voorwaarden hier na lezen en tevens de verzekering aanvragen.  SOS international staat u in deze lastige situatie ter zijde.   

De Internationale Reis en Kredietbrief

Met de Internationale Reis- en Kredietbrief Plus kunt u het hele jaar door rekenen op de meest complete voertuighulp in het buitenland. De Internationale Reis- en Kredietbrief (Plus) maakt onderdeel uit van de Wegenwacht Europa Service. Indien u beschikt over plus dekking maakt dit een uitbreiding op reisverzekering feitelijk overbodig. De Internationale Reis- en Kredietbrief kost euro 36,- per jaar.

Uw autoverzekering

De verzekering geeft recht op hulpverlening en kostenvergoeding wanneer als gevolg van een ongeval niet meer met het motorrijtuig kan worden gereden. Ook als er door een ongeval niemand van de inzittenden in staat is het motorrijtuig te besturen is er sprake van dekking. Indien u uw auto wa en casco (allrisk) heeft verzekerd, bestaat er op het casco gedeelte dekking voor hulp in het buitenland als gevolg van een mechanisch defect.     

U ziet dat er hier en daar wat overlappingen in de dekking aanwezig zijn. Het is van belang uw eigen voorwaarden er goed op na te slaan alvorens u de reis aanvangt.   


 Mijn bedrijf doorlichten

Er zijn van die momenten dat u zichzelf even de rust wilt gunnen zodat u de balans kunt opmaken. Het kan nodig zijn om alle zaken weer eens op een rijtje te zetten omdat bijvoorbeeld de wetgeving veranderd is of omdat uw bedrijf gewijzigd is.   

Al die artikelen die u voorbij heeft zien komen over de WIA en het eigen risico dragen van de WGA. Aansprakelijkheden die veranderd zijn en die speciale verzekering voor milieuschade. Wellicht verdient uw wagenparkt een frisse blik in een markt met scherpere autopremies?  Wat heeft u er allemaal concreet mee gedaan?

Als werkgever bent u ook verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Dit is vastgelegd in de Arbowet. De Arbowet is de laatste jaren ettelijke malen veranderd. Was voorheen aansluiting bij een arbodienst een verplichting, nu is dit weer komen te vervallen. De nieuwste Arbowet legt u nog wel een aantal verplichtingen op. Deze wet geldt overigens niet alleen voor medewerkers in loondienst, maar ook voor tijdelijke krachten en stagiairs.

Vanuit Quorim werken wij samen met diverse specialisten die u volledig kunnen bijstaan bij de ontwikkelingen binnen uw organisatie. De Quorim Risicoscan belicht al deze aspecten en adviseert u bij de te nemen stappen.   

Wellicht zijn deze vragen te beantwoorden zonder dat u twijfelt over de door u genomen maatregelen en kent u alle risico's die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kunnen brengen? In andere gevallen adviseren wij u contact met ons op te nemen. Als partner op het gebied van risicomanagement begeleiden wij u op een persoonlijke manier. Volledig afgestemd op uw bedrijf.


De kunst van goed verzekeren

Vele mensen zijn in het bezit van mooie kunstobjecten. Variërend van schilderijen tot beelden, van antiek Hiscoxtot modern en van een volledige collectie tot één enkel fraai object.  Omdat alle kunst kwetsbaar is, lijkt het belangrijk de financiële risico’s goed af te schermen. Toch gebeurt dit lang niet altijd. Wij spraken met Jeroen Opstelten van de Britse Hiscox Group over bescherming van het kostbare kunstbezit. Hiscox heeft als leidende kunstverzekeraar van Europa grote ervaring op dit vlak.

Bezitters van kunstverzamelingen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: de eerste categorie heeft de kunstcollectie door de jaren heen bij elkaar verzameld en de tweede categorie is via een erfenis in het bezit gekomen van een collectie. Wat beide groepen gemeen hebben, is de vaak sterke emotionele band met hun objecten. Bij het optreden van schade kan het eventuele emotionele verlies niet altijd worden gecompenseerd, te denken valt aan schades waarbij het object geheel vernietigd wordt zoals bij een totale brand. Financieel is er wel goede bescherming mogelijk. Hiervoor is echter vaak weinig aandacht.  Veel kunstverzamelaars zijn onvoldoende verzekerd tegen schade. Zij gaan er vanuit dat de inboedelverzekering die ze hebben afgesloten voldoende dekking geeft voor schade aan hun kostbare bezittingen. Dit blijkt in de praktijk echter vaak niet voldoende. Een goede kunstverzekering is zeker geen overbodige luxe. In gesprekken met cliënten komen wij niet zelden tot de conclusie dat een aanpassing van het verzekeringspakket zeer wenselijk is.

Beperkingen van de inboedelverzekering

Opstelten, manager Art & Private Clients van de Nederlandse vestiging van Hiscox, licht de beperkingen Jeroen Opstelten, Hiscox van een inboedelverzekering toe: “Wat houders van een gewone inboedelpolis vaak niet weten is dat de polis beperkingen stelt ten aanzien van bijzondere (kunst)objecten. Dit kunnen beperkingen zijn in de vorm van limieten aan het te verzekeren bedrag of aan de omvang van de dekking.” Een voorbeeld maakt direct duidelijk waar het gevaar in schuilt.  “De grondslag van een inboedelverzekering is de nieuwwaarde. Je moet dan niet vreemd opkijken dat er problemen ontstaan bij schade aan kunstvoorwerpen. Letterlijk gezien kan de nieuwwaarde namelijk worden uitgelegd als de kosten voor het doek, de olieverf, de kwasten en een aantal arbeidsuren. En dat terwijl de polishouder dacht goed verzekerd te zijn voor zijn waardevolle bezit”, aldus Opstelten.  Maar er liggen meer gevaren en teleurstellingen op de loer. Niet alleen de uiteindelijke vergoeding kan lager liggen, ook de hoogte van de dekking kan tekort schieten. Opstelten, “Het meest verontrustend is de kunstbezitter die een inboedelverzekering heeft afgesloten zonder nadere specificatie van de kunst. We komen dan situaties tegen dat de waarde van één individueel kunstobject al hoger is dan het gehele verzekerde bedrag van de inboedel. De gevolgen bij een schade laten zich dan raden.”  Voorgaande maakt duidelijk dat de inboedelverzekering beperkingen heeft, die door de kunstbezitters niet altijd worden onderkend.  “Dit is dan ook een belangrijk aandachtspunt in de gesprekken die wij met hen voeren. Heb oog voor de emotionele én financiële waarde van de kunstobjecten. Laat dat meewegen in de keuze voor de juiste invulling van de verzekering.”


De Pensioengolf

Andreas Floor FFPDe babyboomgeneratie stopt ermee. Dat is bijzonder plezierig voor ze, want ze hebben er de afgelopen decennia hard genoeg voor gewerkt. Blijft over de groep werkenden, die steeds bewuster zelf het pensioen aan het opbouwen is. Er is veel discussie over dit onderwerp: is de AOW nog wel betaalbaar als het aantal opbouwers afneemt en het aantal gepensioneerden toeneemt? Vanaf 2010 gaan mensen massaal met pensioen. Vanaf 2020 wordt er voor het eerst meer pensioengeld uitgekeerd dan er wordt opgebouwd. Mensen vragen zich bovendien af of de eigen pensioenspaarpot wel genoeg oplevert. Van de wetgever hoef je het niet te hebben: die beperkt de mogelijkheden steeds meer en maakt de regels bovendien onnodig ingewikkeld. 

“Een flipperkastbeleid”, aldus Akkermans & Partners uit Tilburg, een vooraanstaand pensioenspecialist die opleidingen verzorgt en berekeningssoftware ontwikkelt. De ministeries van Financiën en van Sociale Zaken werken elkaar tegen door eigen belangen. Terwijl het pensioenbeleid eenduidig moet zijn: het gaat per slot van rekening om onze toekomst. België heeft een eigen staatssecretaris voor pensioenen. In dat land huizen 11 miljoen Belgen en het gaat daar om 40 miljard euro aan pensioengeld. Nederland met 16 miljoen mensen en 700 miljard euro aan pensioengeld heeft geen aparte staatssecretaris voor pensioenen, en een constante politieke bewaking van ons toekomstig inkomen is er niet. Er gaan gelukkig geluiden op om een denktank te ontwikkelen om dit zo snel mogelijk onder de aandacht van de politiek te brengen. Zodanig dat er beleid op wordt ontwikkeld. Het beleid van het individu zal er in ieder geval op gericht moeten zijn de opbouw van het eigen pensioenkapitaal goed te organiseren. Een pensioencheck kan daarom geen kwaad. Neem daarvoor contact met ons op.


Quorim relatie aan het woord : Mapscape

Frankrijk is opnieuw dé favoriete bestemming voor een welverdiende autovakantie van Nederlanders in 2008.  Een deel van deze reizigers zal gebruik maken van een navigatiesysteem om zo op hun plek van bestemming te komen.

MapscapeEuropeanen kiezen nog steeds vaak voor een draagbaar i.p.v. een ingebouwd oftewel embedded navigatiesysteem. Het is dan ook de vraag hoe de toekomst van embedded systemen er uitziet? Kunnen ze wel op tegen het succes van de TomTom's, Mio's en Garmin's? Om tot een mogelijk antwoord te komen zetten we de voor- en nadelen van een ingebouwd systeem en een draagbaar systeem op een rij.

Ingebouwd navigatiesystemen zijn nauwkeuriger, je hebt geen extra hulpstukken nodig, het signaal valt niet weg bij rijden tussen hoge gebouwen of in een tunnel, het ziet er aantrekkelijker uit, de stemweergave is gemakkelijker te regelen, het heeft veel entertainmentfuncties en er is minder kans op auto-inbraken. Een groot nadeel van een ingebouwd systeem is echter dat het nog steeds een flink stuk duurder is, en door veel autofabrikanten nog steeds als optie wordt aangeboden. Ook de software kan niet gemakkelijk vernieuwd worden en is het moeilijk om kaartupdates te vinden. Desalniettemin proberen steeds meer fabrikanten, zoals Kia en Fiat, om de kostprijs van een ingebouwd systeem omlaag te brengen.

Ralf Stollenwerk en Henk EemersEen draagbare navigator heeft de volgende voordelen: het is flexibel en compact, steeds meer PDA's en GSM's hebben ook een navigatiefunctie, ze zijn goedkoper, de software en kaart zijn gemakkelijk te updaten, ze zijn onmiddelijk klaar voor gebruik, gebruikers kunnen fouten in de kaart gemakkelijk met elkaar delen, sommige modellen hebben een afstandsbediening en tegen meerkosten is er een goed signaal te ontvangen in tunnels en tussen hoge gebouwen. De nadelen zijn dat je een aparte bevestigingskit en oplaadsnoer nodig hebt, ze niet goed te gebruiken zijn als entertainmentsysteem en het risico op auto-inbraak en diefstal veel groter is. Alles bij elkaar opgeteld zullen embedded en draagbare navigators naast elkaar blijven bestaan. De tijd zal aantonen hoe snel embedded systemen standaard worden ingebouwd, als ook gebeurd is met airbags en airconditioning. De draagbare navigators van de toekomst zullen steeds meer ingezet gaan worden voor voetgangers- en gebouwnavigatie.

Een navigatiesysteem bestaat uit een drietal belangrijke onderdelen: het apparaat (de hardware), de routeplanner (de software) en de kaart (in digitale vorm). Een nieuw bedrijf dat zich bezighoudt met innovatieve digitale kaarten voor de business-to-business market is Mapscape. Door de rijke historie is Mapscape al bekend in de automotive en navigatie-industrie.

Bij Philips vindt het bedrijf zijn oorsprong. Uiteindelijk is Mapscape ontstaan als een zelfstandige spinoff van Siemens VDO. De oprichters van Mapscape, Ralf Stollenwerk en Henk Eemers, zien het bedrijf als dé verbinding tussen ruwe data en kaartproducten. Deze kaartproducten zijn toepasbaar in routing-, navigatie-, en locatie gebaseerde diensten.

Momenteel telt Mapscape 47 medewerkers. Op het eind van dit jaar hoopt het bedrijf een flinke groei doorgemaakt te hebben. De klanten van Mapscape komen niet alleen uit de automotive industrie zoals BMW en VW, maar ook uit de overheidsinstellingen en de telecommunicatiemaatschappijen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.mapscape.nl/

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top