Van dekking verzekerd

Ook als het wat verder van huis is.

Geachte lezer ,

Tweemaal per jaar heeft u als bedrijf de mogelijkheid eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Dat kan erg interessant zijn. De periode hiervoor is weer aangebroken en u dient dit voor 1 april kenbaar te maken bij de Belastingdienst. Graag ondersteunen wij u daarbij en in deze nieuwsbrief treft u handvatten daarvoor aan.

Wie betaalt nu eigenlijk de uitvaartkosten? Dat is zo'n vraag die regelmatig terugkeert en waar een hoop mensen eigenlijk het goede antwoord niet op hebben. Deze maand wordt dit onderwerp uitgebreid behandeld.

Binnen een groot aantal verzekeringsvormen is de omschrijving van uw activiteiten van groot belang. Op basis van deze omschrijving wordt een verzekering afgegeven en een wijziging kan gevolgen hebben voor de polisdekking. Voor wat betreft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering treft u een verdere uitleg aan.

De Levensloopregeling houdt de gemoederen weer flink bezig. Er zijn voor- en tegenstanders en voldoende (on)mogelijkheden. Wat wij vinden van de Levensloopregeling leest u in het hoofdstuk "Levensloop kansloos?".  

Iedere maand geven wij één van onze relaties de kans hun bedrijf te presenteren. Deze maand presenteert African Flame haar bedrijf.  

Wij vertrouwen erop, dat wij u met deze nieuwsbrief voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Henk Smit

 Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:

  • Eigenrisicodrager voor de WGA
  • Wie betaalt de uitvaartkosten?
  • Alert op hoedanigheid beroepsaansprakelijkheid
  • Levensloopregeling kansloos?
  • Quorim relatie aan het woord: African Flame

Eigenrisicodrager voor de WGA

Elk halfjaar biedt de overheid u de mogelijkheid om WGA-eigenrisicodrager te worden. Per 1 juli 2008 kunt u overstappen. U dient dat vóór 1 april 2008 kenbaar te maken bij de Belastingdienst.

Lage premie als eigenrisicodrager WGA

Als eigenrisicodrager betaalt u gedurende 10 jaren zelf de WGA-uitkering aan uw werknemers. Het risico kunt u onderbrengen bij een verzekeraar. Het grote voordeel voor de eigenrisicodrager WGA is dat hij verzuim en re-integratie in eigen hand heeft. Eigenrisicodragers betalen geen publieke gedifferentieerde premie.

Gevolgen van WIA

U krijgt te maken met een hogere gedifferentieerde premie als werknemers in de WIA instromen. Met behulp van deskundige preventie en re-integratie vergroot u de kans op een spoedig herstel van uw medewerkers en kunt u de instroom in de WIA zo laag mogelijk houden. Daarnaast kunt u boetes opgelegd krijgen als u niet voldoet aan de Poortwachterverplichtingen. Die boetes bestaan uit langere verplichte loondoorbetaling. De ondersteuning bij verzuim en re-integratie die de verzekeraar biedt, behoedt u voor dit risico.

WGA- eigen risicoverzekering

Kom in actie vóór 1 april

Om gebruik te maken van dit scherpe aanbod, dient u dit vóór 1 april 2008 kenbaar te maken
bij de Belastingdienst middels het aanvraagformulier eigenrisicodragerschap voor de WGA
en de garantieverklaring.  Lees meer........


Wie betaalt de uitvaartkosten?

In principe is het zo dat de kosten van de uitvaart voor rekening komen van de nalatenschap van de overledene. Dus als iemand dood gaat, moet de bankrekening van betrokkene worden aangesproken. En als die onvoldoende is, moeten zijn goederen ten gelde worden gemaakt. Denk aan meubels en kleding, alhoewel dat 2e hands meestal niet zo erg veel opbrengt. Maar soms is ook iemands auto al een soort spaarpotje. Als er geld is, doet het er meestal niet zo veel toe of er kinderen of andere erfgenamen zijn. De kosten worden dan meestal wel betaald.

Als er geen geld is en er ook geen goederen zijn,  dan komt het allemaal wat preciezer. Hoe gaat het dan? Dan is er meestal één persoon die het op zich neemt om de uitvaart te regelen. Dit is de opdrachtgever. Die schakelt een uitvaartverzorger in en tekent voor de kosten. Deze persoon is dan ook aansprakelijk voor de kosten. Maar de opdrachtgever mag de kosten verhalen op de nalatenschap of op de erfgenamen. Als de nalatenschap onvoldoende groot is, dan moeten de erfgenamen uit eigen zak bijbetalen. Willen de erfgenamen niet bijbetalen, dan moeten ze de erfenis weigeren. Daar is een procedurevoor. Maar het formeel weigeren kost ook geld; vaak is het makkelijker en goedkoper om gewoon de bijdrage aan de uitvaartkosten te betalen, tenzij er andere grote schulden te verwachten zijn. Elke erfgenaam is echter niet voor een klein deel aanspreekbaar, maar voor het geheel. Het recht zit zo in elkaar, dat de opdrachtgever niet overal zijn geld bijeen moet sprokkelen. De onderlinge verdeling is een verantwoordelijkheid en zorg van de erfgenamen samen. Hoe ze het geld bij elkaar krijgen moeten de erfgenamen onderling regelen.  Wat de erfgenamen uiteindelijk horen bij te dragen, moet zijn naar rato van de omvang van hun aandeel in de nalatenschap of schuld. Maar ze moeten wel voor elkaar vóórschieten.

En tot slot het geval dat er geen geld is en ook geen goederen zijn, en niemand opdrachtgever wil zijn. Hoe gaat het dan? Dan moet de gemeente de uitvaart regelen. De gemeente hoeft dat niet onmiddellijk te doen. Men kan een paar dagen of een weekje wachten om te kijken of familie tóch niet in actie komt.  Als de gemeente uiteindelijk de uitvaart regelt en betaalt, mag de gemeente de kosten, net als de opdrachtgever, verhalen op de nalatenschap en anders op de erfgenamen.  De kinderen zijn op grond van de wet áltijd verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart van hun ouders.

In de pakketpolis van Quorim kunt u de uitvaartkosten meeverzekeren. De uitvaartverzekering loopt zo mee in uw maandelijkse verzekeringskosten en geeft bovendien recht op extra pakketkorting. Maar het belangrijkste is dat u het dan goed geregeld heeft voor uw nabestaanden.  


Alert op hoedanigheid beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is geen juridische categorie. Het is wel een bruikbare term. Bedoeld wordt de aansprakelijkheid voor schade door gebrekkige diensten. In zijn algemeenheid gaat het dan om aansprakelijkheid vanwege fouten die gemaakt zijn in de uitoefening van een bepaald beroep. In dit kader wordt dan vooral gedacht aan zogenaamde vrije beroepen als artsen, advocaten, architecten, accountants,makelaars, psychologen, belastingadviseurs en misschien zelfs automatiseringsdeskundigen.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kent een uitgebreide dekking. Deze dekking treedt in als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Een belangrijke voorwaarde is de verzekerde hoedanigheid. De aanspraak die wordt ingesteld moet voortvloeien uit een beroepsfout die is gemaakt binnen die verzekerde hoedanigheid. Wij zien dat bij het aangaan van de verzekering in eerste instantie veel aandacht is voor de werkzaamheden van de te verzekeren onderneming en aan het formuleren van de verzekerde hoedanigheid. Wat opvalt is dat tijdens de looptijd van de verzekering de aandacht voor het belang van een goed geformuleerde verzekerde hoedanigheid helaas vermindert. Denk aan de accountant die naast zijn boekhoudactiviteiten administratieve software gaat implementeren. De hoedanigheidomschrijving van de polis van een accountant ziet hier niet standaard op toe. Deze activiteit kan gewoon worden meeverzekerd, maar pas na aanmelding. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vooral een hoedanigheiddekking. Daarom vragen wij expliciet uw aandacht hiervoor.  Het is van belang dat de polis de actuele stand van zaken bij uw verzekerde onderneming verwoordt. Op deze wijze voorkomt u op tijd dekkingslacunes en blijft uw eigen vermogen gewaarborgd. Quorim verzekert uw beroepsaansprakelijkheid, afhankelijk van uw beroep, bij Nassau Verzekeringen, HiscoxNationale Nederlanden of Fortis ASR


Levensloopregeling kansloos?

De meningen over de Levensloopregeling zijn verdeeld. Degene die het bedacht hebben (CDA) zijn enthousiast. Degene die het altijd al niets vonden (VVD) zouden de regeling het liefst morgen afschaffen

Eerst maar even de positieve geluiden. De Levensloopregeling biedt mensen de kans om hun werk optimaal te laten aansluiten bij hun leven. Tussentijds verlof, sabbatical of eerder stoppen met werken. Er doen dan ook al ruim 340.000 mensen aan mee. Dat is 1 op de 20 werknemers. De regeling mag wel wat eenvoudiger en misschien worden uitgebreid met een extra premiestorting van de regering (een serieuze aanbeveling van het FNV). Een ook zelfstandige ondernemers zouden moeten kunnen meedoen. Die zijn nu uitgesloten van deelname. Het FNV wil de Levensloopregeling wel handhaven, maar dan wel nadat er forse verbeteringen zijn doorgevoerd.

De tegenstanders zijn onverbiddelijk: trek de stekker er maar uit. Het heeft de regering nu al 600 miljoen euro gekost. Was dat geld niet beter besteed aan filebestrijding? Bovendien zijn de opbrengsten onduidelijk. Als je alleen al kijkt naar ouderschapsverlof: het is onmogelijk om in de pakweg vijf jaar waarin mensen werken maar nog geen kinderen hebben voldoende bij elkaar te sparen  voor ouderschapsverlof. Sparen voor vroegpensioen is eigenlijk de enige reële bestedingsmogelijkheid.
Als je de geluiden op de werkvloer hoort is vroegpensioen bij veruit de meeste deelnemers inderdaad het hoofddoel. Bij de directeur-grootaandeelhouder speelt eigenlijk alleen het belastingvoordeel een rol. De dga denkt namelijk heel anders over zijn of haar pensioen dan een gemiddelde werknemer. Onze conclusie is dat de Levensloopregeling bestaansrecht krijgt wanneer de regels eenvoudiger worden, de werknemer meer zeggenschap krijgt over zijn spaarsaldo, zelfstandigen mogen meedoen en dat de Spaarloonregeling ernaast mag worden gevoerd.

Wilt u meer weten over uw pensioen, en de mogelijkheden die er zijn om het te optimaliseren, bel ons dan voor een afspraak.


Quorim relatie aan het woord : African Flame

African Flame is een importbedrijfje, ontstaan na een geweldige reis door Zuid-Afrika. Zelf waren we al lange tijd op zoek naar een exclusieve design houtkachel en die vonden we in Zuid-Afrika. Te mooi om niet mee te nemen naar Nederland. Voor onszelf, maar ook voor alle mensen die ook op zoek zijn naar een speciale maar ook doelmatige kachel, (een kachel die mooi is, maar ook warmte geeft). 

De kunst van RakuDe Kunst van Raku

De kachels worden tweemaal gebakken aan de hand van een Japanse techniek, genaamd Raku.  Ze worden onderworpen aan de “fire magic”, hierdoor worden de craquelé effecten verkregen. Ze worden snel verhit naar 1000°C en worden dan, nog roodgloeiend, in een berg houtsnippers gelegd. Bij nog ongeveer 700°C worden ze besproeid met water. Ze ondergaan dan vele thermische schokken, meer dan ooit zal gebeuren als bij dagelijks gebruik. Traditioneel wordt Raku alleen toegepast bij kleinere voorwerpen, onder streng toezicht. De speciale klei van deze kachels maakt dit echter mogelijk op deze schaal. Het Raku-proces maakt elke pot uniek, ook bestaan er geen twee dezelfde in design en kleur. Desgewenst kan men de potten nog laten glazuren om een mooi glanseffect te krijgen.

Het atelier is gevestigd op het platteland aan de tuinroute vlakbij Knysna. De potten worden gemaakt door een klein team van werknemers onder leiding van Lesley Ann Hoets. De productie is beperkt gezien het feit dat de kachels handgemaakt zijn. Het betreft zodoende geen fabriek. Lesley-Ann Hoets is waarschijnlijk de bekendste handwork pottenbakster van Zuid-Afrika, vooral om haar eigenzinnige ontwerpen. In de afgelopen 25 jaar heeft ze haar uitzonderlijke stijl ontwikkeld. Daarbij is de eerste kachel, waarop de kachels van nu gebaseerd zijn, ook van haar hand. Alle kachels worden persoonlijk gedecoreerd door Lesley-Ann.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site van African Flame  of contact opnemen met de dealer voor Nederland: 

Ruwien Maasse van den Brink
Gravenkasteel 18
6028 RL Gastel (Nbr.)
06-12395959
info@africanflame.nl


Quorim biedt u nú de mogelijkheid om een WGA-eigen risicoverzekering af te sluiten tegen een vaste premie van 0,29% van de loonsom. Dit is aanzienlijk lager dan de landelijk gemiddelde gedifferentieerde premie van 0,58% die het UWV hanteert. Naast de scherpe premie bieden wij u, zonder extra kosten, een dekking voor het inlooprisico vanaf het moment van acceptatie van de WGA-eigen risicoverzekering tot 1 juli 2008, de ingangsdatum van de verzekering. Dat betekent dat werknemers die in deze periode ziek worden en later aanspraak maken op een WGA-uitkering, hiervoor ook verzekerd zijn. Alle reden dus om nú over te stappen naar de WGA-eigen risicoverzekering.

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top