Van dekking verzekerd

Ook als het wat verder van huis is.

Geachte lezer ,

De kabinetsplannen op het gebied van prepensioen, levensloop, WAO en WW hebben beslist consequenties voor u en daarmee ook voor ons. De ervaring leert, dat er door veranderende wetgeving automatisch behoefte ontstaat aan adviezen en begeleiding. Quorim wil u daar graag actief bij ondersteunen zodat u klaar bent voor de komende wijzigingen.

Delta Visie is een Quorim relatie die u op een geheel ander terrein deskundig kan bijstaan. Zij helpen u met het onderscheidend vermogen van uw onderneming en vertellen daar in deze nieuwsbrief meer over.

Daarnaast breekt nu  het moment weer aan om van ziektekostenverzekeraar over te stappen. Via Quorim kunt u gebruik maken van de verzekeringen van CZ.  Deze zorgverzekeraar heeft de test van de Consumentenbond zeer goed doorstaan.   Let daarbij op dat uw opzegging (in de meeste gevallen) voor 1 november bij uw huidige verzekeraar binnen moet zijn.

Tot slot leest u meer over het alarm klasse 5 en ontvangt u een paar tips over de verbouwing met financiering.     

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief


De WAO en de WIA, hoe zit het nu eigenlijk ?      top

Het kabinet legt ook in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid de nadruk op de terugkeer naar werk. Een van de bijbehorende financiële prikkels is al ingevoerd (loondoorbetaling in het tweede ziektejaar), de tweede gaat in per 1 januari 2006. Dan wordt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) ingevoerd. Deze bestaat uit een regeling Inkomens-voorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) en een regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De IVA is bestemd voor mensen die volledig én duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Zij zijn niet in staat om meer dan 20% van het laatstverdiende loon te verdienen en werkhervatting is voor hen niet meer mogelijk. Zij ontvangen eerst een uitkering gebaseerd op het laatstverdiende loon (max. 70% van het dagloon) en daarna een IVA vervolguitkering (gebaseerd op 70% van het minimumloon, met een toeslag die afhankelijk is van het aantal gewerkte jaren). De opzet is om de instroom in de nieuwe IVA te beperken tot maximaal 25.000 arbeidsongeschikten per jaar.Klik hier voor het maken van een afspraak.

Voor werkgevers betekent dit dat er wijzigingen plaatsvinden in de huidige WAO-dekkingen en dat zij het komend jaar dus moeten nadenken over hun arbeidsongeschiktheidsrisico’s met ingang van 2006. Belangrijk is dat werkgevers de keuze krijgen om het risico van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid zelf te dragen, dit bij een private verzekeraar onder te brengen of zich aan te sluiten bij het UWV.

Indien een arbeidsongeschikte minder dan 35% ‘verdiencapaciteitsverlies’ heeft,  dan gelden er geen speciale voorzieningen. Een werkgever moet een arbeidsongeschikte werknemer zo lang mogelijk in dienst houden. Daarna resten WW en bijstand.

Werkgevers die zieke werknemers in hun tweede ziektejaar meer betalen dan 70% van het laatste loon, worden verplicht het loon langer door te betalen. Werknemers die in het tweede ziektejaar meer dan 70% van hun laatste loon ontvangen, krijgen na afloop van de loondoorbetalingsperiode een lagere arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wij adviseren u tijdig in te springen op bovenstaande wijzigingen. De datum 1 januari 2006 lijkt nog ver weg. Maar medio 2005 dient u al wel actief met verzekeraars over voorstellen in gesprek te zijn .   


Stappenplan voor verbouwing                                                   top

Vaak wordt er te snel en ondoordacht gebruik gemaakt van een hypotheek-aanbod. De aannemer is al begonnen en dan realiseert men zich dat het spaargeld niet voldoende of het hypotheekbedrag te laag is. Wij geven u graag een stappenplan dat u helpt bij het verbouwen van uw woning en het aanvragen van een financiering.

  • maak een duidelijk plan en wijk daar niet vanaf tijdens de verbouwing
  • werk het uit in een concreet bouwplan, eventueel met architect en/of bouwcoördinator 
  • maak een afweging tussen doe-het-zelven en uitbesteden
  • laat een aantal aannemers offertes uitbrengen 
  • als de prijs te hoog blijft, zijn goedkopere materialen soms een uitweg
  • zorg voor een gespecificeerde aanneemovereenkomst die geen ruimte laat voor twijfel over de uit te voeren werkzaamheden
  • regel de financiering voordat de bouw begint en houd rekening met aanverwante kosten. Houd 5 tot 10 procent van het verbouwingsbudget achter de hand voor onvoorziene kosten
  • maak afspraken over de bouwtermijn, eventueel met een boeteclausule voor elke dag dat het werk te laat wordt opgeleverd   

Tot slot. Loop niet in de val door naast uw lening onnodige bijproducten te sluiten. Zet pas uw handtekening als u weet waar u voor gekozen heeft.      

 Klik hier voor het maken van een afspraak.

Consumenten bond vergelijkt ziektekostenverzekering                                          top


Gezinnen met jonge kinderen krijgen het meeste waar voor hun geld met een ziektekostenverzekering van CZ. Ook alleenstaande dertigers zijn goed verzekerd bij CZ. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond dat is gepubliceerd in het septembernummer van de Geldgids. In het onderzoek heeft de Consumentenbond een vergelijking gemaakt voor drie leefsituaties.

Voor elke gezinssamenstelling hebben ze een top 20 gemaakt van verzekeraars waar je het meeste waar voor je geld krijgt. Het gaat om een gezin met twee jonge kinderen dat een hele ruime dekking wil; een alleenstaande vrouw van 30 jaar die alleen de belangrijkste zaken wil verzekeren (zorgpolis) en kiest voor een hoog eigen risico én een echtpaar van begin 50 jaar dat de meest uitgebreide dekking (zorgkeuzepolis)  en een gemiddeld eigen risico wil. CZ scoort vooral enorm goed bij de eerste groep; de gezinnen met jonge kinderen. Daar bezet CZ met verschillende pakketten zowel de eerste, de tweede, de derde en de vijfde plaats. Bij de alleenstaande vrouw behaalt CZ met twee verschillende pakketten een tweede en een zesde plaats. Via Quorim kunt een verzekering bij CZ aanvragen (zie aanvragen verzekering). U stuurt ons het formulier toe en wij dragen zorg voor de aanvraagprocedure. Wel zo makkelijk! Voor inhoudelijke informatie kunt u ons benaderen of de site van CZ raadplegen, www.cz.nl


Alarm Klasse 5; Wat is dat nou eigenlijk?              top

Steeds vaker leest men in het nieuws dat verzekeringsmaatschappijen geen genoegen meer nemen met het bekende klasse 3 alarm en dat er een klasse 5 alarm gemonteerd moet worden. Maar wat is dat nou eigenlijk? Een alarm dat valt in de klasse 5 schaal is uitgerust met een voertuigvolgsysteem wat altijd de normering van SCM draagt en gebruik maakt van GPS en GSM technologie. Bij onrechtmatig gebruik (bijvoorbeeld diefstal) van de auto zal het systeem in luttele seconden een stil alarm genereren waardoor de meldkamer op een computerscherm de auto op de voet kan volgen. De meldkamer schakelt de overheidsdiensten in, die assistentie verleent en/of de auto veilig stelt. Het systeem wordt volkomen onzichtbaar in uw auto ingebouwd en staat 24 uur per dag onder bewaking van de centrale meldkamer. De prijs van een dergelijk alarm kost ca. Euro 1.250,- excl. BTW.        

Klik hier voor het maken van een afspraak.


Waarin onderscheidt uw onderneming zich?

Veel ondernemingen worstelen met deze vraag. Want met de toegenomen snelheid van de technologische ontwikkelingen en opeenvolgende veranderingen op markt, is ‘onderscheid’ een relatief begrip geworden. Vrijwel alles valt te kopiëren, zonder dat daar een grote tijdspanne overheen gaat. Voortdurende innovatie is een voorwaarde om te overleven. Maar welke factor bepaalt nu uiteindelijk in hoeverre uw relaties aan u gebonden zijn?

“Het enige dat de concurrent nooit van je kan stelen is de band die je met

je personeel hebt en de relatie die zij hebben met je klanten”

Het is de missie van DeltaVisie International om toonaangevende organisaties te laten excelleren en een voorsprong op te laten bouwen ten opzichte van haar concurrenten. De middelen die wij hierbij hanteren zijn training, consulting en coaching van directies in de dagelijkse praktijk. Wat onze klanten bindt is een hoge mate van ambitie. De kracht van onze aanpak zit in de praktijkgerichtheid en ons streven naar authenticiteit. Het valt ons steeds weer op dat er veel te weinig energie gestoken wordt in het opbouwen van een persoonlijke vertrouwensrelatie met de klant. In plaats daarvan wordt vooral gesproken over de problemen van de klant en liever nog de oplossing die (vaak) op voorhand is bedacht en de klant van al zijn kwalen zou moeten verlossen. In hoeverre wordt nu daadwerkelijk een ‘klik’ opgebouwd met de klant? Want uiteindelijk is dat de énige basis voor klantbehoud.

Waarin onderscheidt een succesvolle onderneming zich? In de eerste plaats zit dat in de organisatiecultuur, die doelbewust gecreëerd is. Een cultuur waarbinnen leiderschap zich ontplooit en uw medewerkers met plezier en trots spreken over hun onderneming en hun werk.   Medewerkers, die weten hoe zij vertrouwensrelaties op kunnen bouwen met alle cruciale contactpersonen van uw klanten en prospects. Heeft u de ambitie om het verschil te maken? Met DeltaVisie International maakt u het verschil !

Graag spreek ik nader met u, over hoe u het verschil kunt maken op uw markt en wat onze aanpak voor u zou kunnen betekenen. Mail t.cramer@deltavisie.com of bel 030-2257714 voor het regelen van een persoonlijke kennismaking.

Kijk voor meer informatie op www.deltavisie.com.

Quorim Relatie: Delta Visie International                 topKlik hier voor het maken van een afspraak.    
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top