Van ontzorgen hebben wij ons vak gemaakt

Verstand van grote en kleine risico's.

Geachte lezer ,

Mag ik je auto even lenen? Een vraag die iedere lezer bekend voorkomt en daar waarschijnlijk ook geen probleem van maakt. "Laat je hem wel heel?". De auto rijdt de straat uit en even later komt het telefoontje. De auto is rijp voor de sloop. Ik bel de verzekeraar wel even.......   Nu blijkt dat de 18- jarige eigenaresse van de auto deze auto ook nog eens op naam van haar  moeder verzekerd had. Lekker goedkoop, werd toen gedacht.  In deze nieuwsbrief staan wij stil bij deze te vaak voorkomende praktijk situaties. 

Ons kantoor heeft de afgelopen maanden erg veel vragen over de nieuwe ziektekostenverzekering mogen ontvangen. Door middel van de internetlink ziektekostenkrijgt u kort maar krachtig nog een aantal antwoorden op uw vragen.  

Per 1 januari 2006 is er een nieuwe wet van kracht voor tussenpersonen. Over deze Wet Financiële Dienstverlening en de gevolgen daarvan leest u deze maand meer. 

Verder treft u een artikel aan over de  Levensloopregeling. De overheid heeft hiervoor  een eenmalige versoepelde overgangsregeling van de spaar-loonregeling geïntroduceerd.

Yvonne Kroonenberg is de Quorim relatie die deze maand aan het woord is. We publiceren een verhaal uit haar nieuwe boek "Een ster achter het stuur".

Mocht u nog op vakantiegaan, vergeet dan niet te zorgen voor een (doorlopende) reisverzekering en annuleringsverzekering.  

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief


Vergunning voor tussenpersonen

Op 1 januari 2006 is de Wet financiële dienstverlening (Wfd) van kracht geworden. Deze wet  bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en - in het geval van verzekeringen - ook aan bedrijven.  De wet stelt eisen aan financiële dienstverleners op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van deze wet.

De AFM maakt

Quorim heeft haar vergunning op tijd aangevraagd en kan haar advisering voortzetten. We hebben er tevens voor gezorgd dat er voldoende erkende deskundigheid binnen ons kantoor beschikbaar is.

                                                                                                      top

Mag ik je auto even lenen?

Het overkomt ons allemaal. Waarom ook niet zult u misschien zeggen? De buurman, de vriend, het familielid. Ze hebben allemaal hun rijbewijs dus mogen ze ook in uw auto rijden. Maar wat gebeurt er nu als deze bestuurder een schade door eigen schuld veroorzaakt ? De verzekering van uw auto betaalt de schade die de bestuurder met uw auto veroorzaakt. Maar hoe zit het met uw eigen schade? U heeft niet langer recht op uw no-claim korting of wellicht heeft u de auto niet "all risk" verzekerd.....  In beide gevallen kunt u vrijwel zeker met succes de bestuurder van uw auto aansprakelijk houden voor uw eigen schade. U mocht er immers vanuit gaan dat deze bestuurder zorgvuldig met uw auto om zou gaan. Deze schade kan in de duizenden euro's lopen en daar had de lener geen rekening mee gehouden. De lener zelf heeft hiervoor geen verzekering want de normale aansprakelijkheidsverzekering (AVP) sluit juist schades met motorrijtuigen en opzicht  uit.  Er kunnen hierdoor zeer vervelende situaties ontstaan. Wij adviseren u daarom voorzichtig te zijn met uitlenen en de lener goed in kennis te stellen van de risico's die hij loopt. Klik hier voor het maken van een afspraak                                         top

 Autoverzekering op naam van de ouders                 

Jonge bestuurders maken nog al eens gebruik van de leeftijd en kortingen van hun ouders. Bij de aankoop van een nieuwe auto wordt de auto niet op eigen naam maar op naam van pa of ma verzekerd. Dit lijkt voordelig maar niets is minder waar. Bij een eventuele schade doet de expert onderzoek naar het eigendomsrecht en de regelmatige bestuurder van de auto.  Dit betekent  concreet dat de mededelingsplicht volgens het verzekeringsrecht  niet is nagekomen. Indien achteraf acceptatie zou zijn uitgebleven, mag de verzekeraar de overeenkomst beëindigen. Bij opzet tot misleiden bestaat geen recht op uitkering. Het is maar dat u het weet!

Klik hier voor het maken van een afspraak                                        top

Versoepelde overgang Spaarloon

Zoals bekend kunnen werknemers niet gelijktijdig deelnemen aan de levensloopregeling én aan de spaarloonregeling. Tot voor kort gold de eis dat werknemers voor 1 januari 2006 hun bestaande spaarloonregeling moesten beëindigen om in 2006 te kunnen deelnemen aan de levensloopregeling.

De politiek is tot de overtuiging gekomen dat de termijn om werknemers goed te adviseren tot 1 januari 2006 te kort is. Daarom zal éénmalig een ruimere termijn voor deze keuze gelden. Werknemers die niet voor 1 januari 2006 hun spaarloonregeling hebben stopgezet, krijgen toch de mogelijkheid om in 2006 alsnog te beslissen deel te nemen aan de levensloopregeling. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

1. De werknemer kan tot 1 juli 2006 beslissen om over het jaar 2006 deel te nemen aan de levensloopregeling.
2. Indien de werknemer tot dan toe deelnam aan een spaarloonregeling, dan dienen de stortingen in de spaarloonregeling die in 2006 (dus voor 1 juli) hebben plaatsgevonden ongedaan gemaakt te worden. 
3. Deze inleg dient te worden teruggestort aan de werkgever die dit bedrag vervolgens als loon aan de werknemer kan uitkeren dan wel kan gebruiken als storting op de levensloopregeling van de werknemer. 
4. De werknemer kan dan voor 2006 gewoon deelnemen aan de levensloopregeling. 

Deze wijziging wordt door veel werknemers en werkgevers als positief ervaren. Door alle wijzigingen van afgelopen maand is er onvoldoende tijd geweest om hiervan werk te maken.    

Quorim Relatie aan het woord: Yvonne Kroonenberg

Een ster achter het stuur 

Mijn auto was nog geen twee maanden oud , toen ik mijn eerste aanrijding kreeg. Het was geen grote klap. Ik kwam uit een zijstraat en had niet in de gaten dat het verkeer op de voorrangsweg aan het voorsorteren was voor het stoplicht.  De bestelauto waar ik met een vaart van 15 km per uur tegenop sukkelde , kwam in mijn beleving helemaal onverwacht naar mij toe gezwenkt. Ik was terdege verzekerd, dus gaf het allemaal niet, maar ik geneerde me. Ik had nog wel een extra lage verzekeringspremie gekregen, omdat vrouwen in het algemeen minder ongelukken maken dan mannen. Sinds die ene aanrijding heb ik geen schade meer veroorzaakt. Ik ben, wat mijn autorij-instructeur noemde, een defensieve automobilist. Ik voer geen oorlog in het verkeer. Achteraf verdien ik de vrouwenkorting dus toch. Onlangs hoorde ik dat een verzekerings-maatschappij in Frankrijk mensen die onder bepaalde astrologische sterrenbeelden zijn geboren minder premie wil laten betalen. Het ging, geloof ik, om Watermannen, Weegschalen en Kreeften. Die zouden veiliger rijden dan bijvoorbeeld Rammen, Steenbokken en Stieren. Ik moest erg lachen om het bericht. Ik kan mij voorstellen dat je liever niet wilt dat er beesten met een gewei achter het stuur zitten, maar dit onwrikbare geloof in astrologie is wel een beetje potsierlijk. Ik heb bijna drie jaar verkering gehad met een astroloog. In het begin verstond ik hem niet eens wanneer hij uiteenzettingen hield over de retrogarde Saturnus, maar gaandeweg leerde ik de taal van de sterren. De uitleg van een horoscoop deed mij denken aan het rapport van een psychologische test. Hoeveel belang iemand er aan hecht, verschilt nogal. Bovendien spreken menselijke eigenschappen elkaar soms geducht tegen: Hitler hield van honden. Als iemand mij destijds vroeg of ik in astrologie geloofde, hield ik mij op de vlakte. Maar één ding herinnerde ik mij goed uit die tijd dat ik omwille van de liefde naar de berichten uit de kosmos luisterde: het sterrenbeeld waaronder iemand geboren is, betekent in de ogen van de astroloog niet veel meer dan het fundament van het gebouw.  Hoe iemand zich gedraagt, zou veel meer gelegen zijn in de ascendant, het teken dat aan de horizon rijst. En dan had je nog een verdeling in huizen, waar planeten in kunnen staan en of het nog niet genoeg is, was de hele sterrenhemel ook nog in beweging, zodat er ik-weet-niet-wat kon voorvallen, waar achteraf vast wel een astrlogische verklaring voor te geven was. In dat hemelse licht is het misschien een beetje mager om te zeggen dat een Kreeft nu eenmaal graag thuiszit, zodat hij minder in de gelegenheid is om op de snelweg iemand aan gort te rijden. Het lijkt misschien overbodige vernieuwing. De meeste verzekeringsmaatschappijen weten allang wie de meeste schade veroorzaken: jonge mannen die nog niet zo lang autorijden. Die denken dat ze met hun rijbewijs de hele kosmos kunnen besturen. Dat ligt aan hun frontale hersenschors, de plek waar de beheersing van aandriften zetelt. Die is nog niet voldoende ontwikkeld. Pas als ze vijfentwintig zijn is de aanleg voltooid. Tot die tijd zijn ze een gevaar op de weg. Je hoeft geen astroloog te zijn om te weten welk sterrenbeeld bij ze hoort: Brokkenpiloot. 

Yvonne Kroonenberg.

Een ster achter het stuur
ISBN 90-254-2704-9   

                                                                                                    top


Klik hier voor het maken van een afspraak                                         top

zich zorgen over het beperkte aantal financiële dienstverleners dat een Wfd-vergunning heeft aangevraagd. Tussenpersonen die na 31 januari een verzoek om een vergunning indienen komen niet meer in aanmerking voor het overgangsregime van deze wet. Dat betekent dat zij hun werkzaamheden per direct moeten stakentot de vergunning daadwerkelijk wordt toegekend.
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top