Voor persoonlijk advies

Net even wat meer aandacht!

Geachte lezer ,

Ook het jaar 2004 staat  bol van  sociale wijzigingen.  De overheid heeft duidelijk een dikke  streep getrokken en stuurt steeds meer aan op private voorzieningen. Het kabinet schaft de fiscale voordelen van VUT en prepensioen per 1 januari 2006 af. Bovendien staat (bijna) vast dat, ook met ingang van deze datum, de nieuwe levensloopregeling van kracht wordt.  De 2e kamer heeft hier op 25 november mee ingestemd. Alleen de 1e kamer dient dit voorstel nog aan te nemen. Wat deze wijzigingen voor u  inhouden, leest u in deze nieuwsbrief. 

Verder treft u in de rechterkolom een berekeningsprogramma aan voor het bepalen van uw eventuele  pensioentekort (jaarruimte). Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft maar liefst  80% van  de werknemers    hiermee te  maken. Een breuk kan al ontstaan zijn  door wisseling van werkgever of  tijdelijke werkloosheid. Probeert u het eens voor u zelf uit.

In deze laatste nieuwsbrief van 2004 krijgt onze relatie 'Radio Decibel' het woord. Zij zijn al jaren het gezicht van de regionale radio en maken het voor u mogelijk om uw bedrijf voordelig en doeltreffend onder de aandacht te brengen. 

Tot slot wensen wij u plezierige feestdagen en een goed begin van 2005 toe! 

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief


Wat houdt de levensloopregeling in?

Met de levensloopregeling kan een werknemer sparen voor verlof tijdens zijn werkzame leven. Men mag jaarlijks 12% belastingvrij van het bruto inkomen sparen tot een maximum van anderhalf jaar loon. Pas als een werknemer het gespaarde geld gebruikt voor (deeltijd)verlof, betaalt hij er belasting over. Het doel van deze regeling is een betere balans tussen het werk en het privé-leven. Zo kan een werknemer er een poosje tussenuit gaan of tijdelijk minder gaanwerken. Uiteraard in goed overleg met de werkgever. Hierbij kan gedacht worden aan zorgverlof, een 'sabbatical', studieverlof, ouderschapsverlof of deeltijdpensioen.
Via de regeling kan worden gespaard in geld, maar ook in tijd. Bij geldsparen wordt een bedrag ingehouden van het brutoloon. Dit wordt op een speciale spaarrekening gestort of overgemaakt als premie voor een zogeheten levensloop-verzekering. Kiest men voor tijdsparen dan worden bijvoorbeeld extra gewerkte uren of atv-dagen opgespaard. De opgebouwde tijd, tot aan een maximum van anderhalf jaar, kan worden gebruikt om een periode met verlof te gaan.

Verzekeraars, banken en dochters van pensioenfondsen of pensioen-uitvoeringsbedrijven mogen de levensloopregeling uitvoeren. De werknemer bepaalt zelf bij welke instelling hij de levenslooprekening (of -verzekering) wil onderbrengen. Voordeel daarvan is dat de rekening gewoon kan worden aangehouden als de werknemer van werkgever verandert.

Klik hier voor het maken van een afspraak.                                       top


Het prepensioen

Een pensioenregeling mag op dit moment voorzien in een ouderdomspensioen ter grootte van 100% van het laatst verdiende loon. Deze norm kan al bereikt worden op de 60- jarige leeftijd.  Het prepensioen zelf komt niet te vervallen, maar de regeling wordt vanaf 1 januari 2006 niet meer fiscaal gefaciliteerd. Dit geldt ook voor andere fiscaal gunstige mogelijkheden om voor uw 65ste te stoppen met werken. Zoals onbelaste aanspraken op periodieke uitkeringen bij gouden handdrukken, afvloeiings- en saneringsuitkeringen en de overbruggingslijfrente.
Alleen werknemers die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder zijn, behouden de huidige fiscale voordelen. De premies voor prepensioen, die gebruikt worden voor de uitkeringen voor deze groep, blijven aftrekbaar. Wie jonger is gaat belasting over de premies betalen. De uitkeringen blijven onbelast. Alle reeds opgebouwde prepensioenrechten blijven bestaan.

Minister De Geus van Sociale Zaken is overigens bereid nog een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een flexibel pensioensysteem. De minister zei dat donderdag 25 november aan het slot van het debat in de Tweede Kamer over het prepensioen.

Quorim heeft in deze nieuwsbrief een programma opgenomen waarmee u de jaarruimte kunt berekenen. Voor veel mensen is het moeilijk te bepalen of hun huidige pensioenopbouw straks voldoende zal zijn. Indien er bij u sprake is van een pensioenbreuk kunt u dit aanvullend verzekeren en deze premie van de belasting aftrekken.

Klik hier voor het maken van een afspraak.                                        top


Het schoorsteenfabeltje

"Weet u wel dat uw verzekeraar u verplicht uw schoorsteen te vegen?" De schoorsteenveger overhandigt u zijn folder waarin zelfs te lezen valt dat u geen dekking heeft op uw brandverzekering als u de schoorsteen niet veegt ! Maar isdat ook zo? Natuurlijk is het goed om periodiek uw schoorsteen te laten vegen. Het is beter voor de trek van de haard en u voorkomt een eventuele schoorsteenbrand. Bovendien stelt de goedheiligman het in deze periode bijzonder op prijs. Een verplichting van de verzekeraar is het normaal gesproken niet.  Een uitzondering daarop is een brandgevoelige dakbedekking zoals bijvoorbeeld riet. De verplichting tot vegen staat dan in een aparte clausule opgenomen (evenals een vonkenvanger). Uw standaardverzekeringsvoorwaarden spreken echter niet over het jaarlijks vegen. Sla uw polis er eens op na.

Klik hier voor het maken van een afspraak.                                         top


Bedrijffsschade en reconstructie

Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u de netto winst en de vaste lasten van uw onderneming als gevolg van een schade door brand of een andere gedekte gebeurtenis aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen.  Een belangrijk dekking om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. Na een schade heeft u in bijna alle gevallen minder omzet terwijl u naast uw vaste kosten ook nog eens extra kosten moet maken. Uit recent onderzoek blijkt dat ca. 30% van de ondernemers geen of onvoldoende bedrijfsschadedekking heeft. Houdt daarbij ook de gekozen verzekeringstermijn goed in het oog. Veel ondernemers kiezen voor 52 weken of korter. De vraag is of u binnen deze periode uw bedrijf weer op het gewenste niveau heeft.  Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verkrijgen van vergunningen. In een winkelcentrum heeft u dan al snel te kort aan 52 weken. Tevens is het zo dat men bij het vaststellen van het verzekerd bedrag vaak kijkt naar het voorgaande jaar. Wij adviseren u hierbij rekening te houden met het toekomstige jaar.    

De reconstructiekostenverzekering kan aanvullend worden opgenomen. Deze verzekering dekt gedurende een afgesproken periode de kosten die gemaakt moeten worden om de administratieve gegevens opnieuw te verzamelen en vast te leggen zoals voor de schade. Het verzekerd bedrag is een door u vastgesteld bedrag op "premier risque" basis. Onderverzekering is hierop niet mogelijk. Het verzekerde bedrag wordt, indien noodzakelijk, opgemaakt.  Deze verzekering is uitermate geschikt voor bedrijven waar veel papieren administratie aanwezig is. De verzekering biedt overigens ook dekking voor het reconstrueren van elektronische dossiers.  

Klik hier voor het maken van een afspraak.                                          top


Quorim Relatie: Radio Decibel

Radio Decibel is hét interactieve radiostation met 3 edities voor de regio’s Groot Eindhoven, Helmond en de Kempen. Dagelijks vormen de luisteraars het belangrijkste onderdeel van het unieke concept dat Radio Decibel al jaren tot het best beluisterde regionale radiostation maakt. Radio Decibel  is voor groot Eindhoven te beluisteren op 105.9. Voor overige frequenties kunt u de website raadplegen: www.decibel.nl.

Met een uitgebalanceerd muziek-format dat bestaat uit een mix van 80’s, 90’s en actuele hits richt Radio Decibel zich ‘primair’ op de leeftijdsgroep 20 - 49 jaar. Ook het regionale nieuws is afgestemd op de behoefte van deze groep: kort en bondig. Radio Decibel onderscheidt zich door een sterke verbondenheid met de luisteraar en de regio. Items als de Decibel-Flitstelefoon, acties met PSV, Helmond Sport en minuten gratis winkelen bij de Konmar Superstore, zorgen ervoor dat de luisteraars zich dicht bij het radiostation voelen staan. Deze trouwe luistergroep is dan ook vaak zelf de nieuwsleverancier doordat zij gebeurtenissen uit de regio melden.

Radioreclame

Het grootste voordeel van Radio Decibel ligt in zijn mogelijkheden om een selectieve doelgroep te bereiken. Radioreclame op Radio Decibel kan zeer snel gerealiseerd worden, zonder de productiebeperkingen en deadlines van andere media. U kunt dus veel sneller uw potentiële klanten met radioreclame bereiken dan met elk ander medium. Adverteren op Radio Decibel kostbaar? Dat valt ontzettend mee. Al voor de prijs van één enkele advertentie in een dag- of weekblad, kunt u een volle week adverteren op Radio Decibel. Zo zetten wij ons motto: Radio Decibel. Keihard resultaat!, kracht bij. Meer weten over adverteren op Radio Decibel? Bel vrijblijvend met onze afdeling sales via telefoonnummer 040 – 284 22 84 of mail naar sales@decibel.nl .

                                                                                                       top

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top