Sportief zaken doen

Wij werken open en transparant.

Geachte lezer ,

Collectief zit u vaak beter. Dat geldt voor uw particulier schadeverzekeringspakket maar zeker ook voor uw ziektekostenverzekering. Quorim heeft met diverse zorgverzekeraars hierover afspraken gemaakt. U kunt met uw bedrijf of vereniging hierdoor genieten van een behoorlijke korting op de basis verzekering en de aanvullende verzekeringen. Dit kan al vanaf twee deelnemers ! Voor 15 november dienen de zorgverzekeraars hun premie voor 2008 bekend te maken. Op onze site kunt u hiervoor berekeningen maken en uw (collectieve) verzekering aanvragen.  

Aansprakelijkheid houdt de gemoederen vaak bezig. Deze maand staan wij kort stil bij de aansprakelijkheid van de werkgever en de bezitter van een dier. De gorilla Bokito is hierin een dankbaar lijdend voorwerp.    

In relaties wordt vaak gedacht dat alles financieel goed op orde is. Uit een enquete blijkt dat vrouwen hier vaak een onrealistisch beeld bij hebben. Goed om hier wat extra aandacht aan te besteden. 

BiologiQis deze maand aan het woord in onze vaste relatie rubriek. BiologiQ is gespecialiseerd in wondheling en infectiebestrijding. 

Indien u ook uw bedrijf in onze nieuwsbrief wil presenteren horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Henk Smit.

 Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:


Uw (collectieve) ziektekostenverzekering in 2008

De zorgverzekeraars zijn in Nederland verplicht uiterlijk op 15 november hun premies voor het nieuwe jaar bekend te maken. Dit jaar is het de Schiedamse DSW die als eerste haar nieuwe tarieven openbaar maakt. Op grond van de daar genoemde nieuwe premies verwacht het ministerie van Volksgezondheid, dat in de hele markt de kosten voor de basisverzekering op jaarbasis met gemiddeld 150,- euro zullen stijgen. Dit terwijl de premie zal dalen.  Dit komt overeen met de verwachtingen en heeft mede te maken met het vervallen van de no-claim regeling en het invoeren van het verplichte eigen risico. Omdat onze volgende nieuwsbrief in december verschijnt, geven wij u nu al vast een aantal links waarop u voor 15 november berekeningen moet kunnen maken.

No-claim wordt vervangen door eigen risico
Was voor 2007 nog een no-claimregelingvan toepassing (waardoor iedereen, die weinig of geen zorg gebruikte maximaal 255,- euro kon terug krijgen), voor 2008 wordt die vervangen door een verplicht eigen risico van 150,- euro. Dit eigen risico betekent, dat verzekeraars minder hoeven te vergoeden, wat een premieverlaging zou kunnen opleveren. Bovendien zullen de gezonde Nederlanders hun no-claimniet meer terug ontvangen, waardoor de lasten bij verzekeraars verder omlaag gaan.

Kosten gezondheidszorg stijgen nog steeds
De loonkosten binnen de gezondheidszorg stijgen komend jaar echter naar verwachting met 3%. Daarnaast komt de tandartsverzorging voor personen tot 22 jaar in het basispakket, samen met 'de pil' en extra vergoedingen voor kraamzorg. Bovendien eist De Nederlandse Bank, dat de zorgverzekeraars hun solvabiliteit versterken om de verwachte kosten in de toekomst op te kunnen vangen.

Al met al heeft dit opnieuw een opdrijvend effect op de premie.
De verwachting is, dat ook komend najaar de zorgverzekeraars elkaar fel zullen gaan beconcurreren op premies en op voorwaarden.

Aanbod collectieve verzekering
U kunt uw productiviteit verbeteren met een goede zorgverzekering voor uw werknemers. Door de grip op arbeidsgerelateerde zorg, de keuzemogelijkheden in de extra dekking en uitgebreide online-dienstverlening, kunnen de met ons samenwerkende verzekeraars u een samenhangend pakket voor zorg en zorggerelateerd verzuim bieden. Afhankelijk van uw wensen kunt u naast deze extra dienstverlening een aantrekkelijke korting op de zorgverzekeringen ontvangen. Het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering is al mogelijk vanaf twee deelnemers.

Klik op onderstaande onderwerpen voor aanvullende informatie.

Klik hier voor het maken van een afspraak                                                 top


Veiligheidvoor werknemers

In principe is de werkgever aansprakelijk voor schade die de werknemer lijdt tijdens zijn werkzaamheden (art. 6:170).  De wet verplicht de werkgever er voor te zorgen dat de werkomstandigheden veilig zijn (zorgplicht). Is eenmaal vast komen te staan dat de werknemer schade heeft geleden tijdens zijn werkzaamheden op zijn werkplek, dan is de werkgever daarvoor aansprakelijk. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Ook kunt u de werknemer niet zondermeer aansprakelijk stellen voor zaken die hij tijdens de werkzaamheden beschadigt. Het laten vallen van bijvoorbeeld een laptop of een kostbaar stuk gereedschap kan alleen worden verhaald bij opzettelijke beschadiging. 

Klik hier voor het maken van een afspraak                                                top


Risicoaansprakelijkheid voor bezitter van dier 

De advocaat van de vrouw die aangevallen is door de gorilla Bokito was al direct zeker van zijn zaak. Want volgens de wet (art 6:179BW) is de bezitter van eendier risicoaansprakelijk voor de schade die een dier vanuit zijn eigen gedraging toebrengt aan derden. De aansprakelijkheid voor Diergaarde Blijdorp was zo klaar als een klontje. De bezitter mag zich proberen te beroepen op overmacht of eigen schuld van de benadeelde. Dat is erg lastig om aan te tonen. Van eigen schuld is bijvoorbeeld sprake als de vrouw in kwestie zelf de sloot over was gesprongen om naar de gorilla toe te gaan. De wetgever heeft altijd al bedacht dat een dier een gevaarlijke zaak is en daarom is deze aansprakelijk zo zwaar bij de bezitter neergelegd.  

De bezitter van een een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade en deze schade is verzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering. Indien u een aansprakelijkheidsverzekering met "ster dekking" heeft, is zelfs de eigen schuld van de benadeelde oppasser verzekerd.   

Klik hier voor het maken van een afspraak                                                top

Vrouwonrealistisch over financiën

Uit een gezamenlijk enquete onder een tweetal vrouwenbladen blijkt, dat vrouwen veel te rooskleurig denken over hun financiële positie als hun partner zou wegvallen. Ruim de helft verwacht bij echtscheiding of overlijden volledig voorzichzelf te kunnen zorgen. Dit terwijl de meerderheid niet of slechts parttime werkt. De inkomensachteruitgang is vooral bij echtscheiding niet goed afgedekt. Bovendien wordt verwacht, dat men bij het overlijden van de man zo weer een goed betaalde baan heeft. Ondanks deze wetenschap zou een kwart van de vrouwen graag minder gaan werken en meer tijd besteden aan hobby's , ontspanning en vriendinnen. Dat is geheel in tegenspraak met kabinetsbeleid dat vrouwen juist meer aan het werk wil krijgen door goedkopere kinderopvang en de belastingkorting voor de niet-werkende partner. Slechts 10% van de vrouwen is bereid meer uren te draaien. Wij nodigen u graag uit tot het maken van een afspraak zodat u aan de verzekeringstechnische kant goed voorzien bent.              

klik hier  voor het maken van een afspraak                                                top


Quorim relatie aan het woord : BiologiQ

“Veilige oplossingen voor Wondheling en Infectiebestrijding”.

Totaalconcept in Wondverzorging
In de huidige medische praktijk neemt de profylaxe en behandeling van (geïnfecteerde) wonden een belangrijke plaats in. Want sinds de ontdekking en invoering van antibiotica in de twintiger jaren is er nog nooit zo’n grote behoefte geweest aan nieuwe middelen en oplossingen voor de preventie en behandeling van geïnfecteerde chronische en acute wonden. Het aantal patiënten met moeilijk genezende wonden neemt immers steeds verder toe door o.a. vergrijzing en de toename van diabetes. Tegelijkertijd zijn wondinfecties steeds moeilijker te bestrijden met antibiotica door de opkomst van resistente bacteriën als MRSA.

Waar grote behoefte aan bestaat zijn antibacteriële en actieve wondproducten die het wondgenezingsproces bevorderen. Het Wond Managementsysteem van BiologiQ voorziet in deze behoefte en biedt een veilig en effectief totaalconcept van bio-actieve producten en middelen op het gebied Infection Control, heling en sluiting binnen het wondgenezingsproces.

Kwaliteit
Vanzelfsprekend zijn alle producten en therapieën waarvoor BiologiQ de exclusieve vertegenwoordiging heeft het resultaat van langdurig onderzoek en klinische testen. Eerst na goedkeuring hiervan door de bevoegde autoriteiten nemen wij de producten op in ons pakket. Alle door ons vertegenwoordigde producten worden vervaardigd in speciaal daarvoor geclassificeerde productiecentra en laboratoria.
De producten van BiologiQ worden uitsluitend voorgeschreven door de behandelend arts en toegepast gedurende de behandeling in het ziekenhuis, poliklinisch of in een thuiszorgsituatie.

Over BiologiQ
BiologiQ is opgericht in 2005 en is een zelfstandige Nederlandse onderneming met innovatieve, Biotech oplossingen voor de gezondheidszorg. Met name voor chronische wonden biedt BiologiQ een totaalconcept. BiologiQ streeft daarbij stelselmatig naar kortere behandelingstijden en een betere kwaliteit van het leven. Dit biedt grote voordelen aan zowel de patiënt als de zorgverstrekker. Kernwoorden binnen de filosofie van BiologiQ zijn Innovatie, Kwaliteit en Betrouwbaarheid.

Inmiddels bestaat het BiologiQ-team uit 6 fte-ers, waarvan een aantal gekwalificeerde wondverpleegkundigen zijn. Zij zorgen voor kennisoverdracht, scholing en training van de medici die de producten van BiologiQ voorschrijven en toepassen.

Raadpleeg onze website www.BiologiQ.nl  Onder het blokje Company Profile heeft u direct toegang tot meer inhoudelijke bedrijfsinformatie (Engelstalig). Of bel met Hans Willemsen, Managing Partner bij BiologiQ op 06 53 141 744. 
                                                                                                          top


Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top