Sterk in oplossingen

Sterk in advies!

Geachte lezer ,

In deze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie, staan we stil bij de ondernemer die als gevolg van het vervallen van de WAZ door zijn gezondheid in problemen komt. Daarnaast kijken we naar de 'vermeende' garantie op onderverzekering en het verzekeren van de auto op naam van de ouders. Tenslotte kijken we naar het prepensioen en de mogelijkheid om uw auto's collectief te verzekeren.

De volgende nieuwsbrief van Quorim verschijnt in september. Wij wensen u een goede vakantie toe. Vergeet niet een doorlopende reisverzekering te sluiten. Deze is nu de eerste 3 maanden gratis!        

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief


Zelfstandige ondernemers krijgen vervanging van WAZ                                                                                 top

Het Verbond van Verzekeraars komt een grote groep moeilijk verzekerbare zelfstandige ondernemers tegemoet die door afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAZ) buiten de boot dreigden te vallen. Verzekeringsmaatschappijen zijn dinsdag 25 mei met minister De Geus van Sociale Zaken en MKB Nederland alsnog een verzekering overeengekomen die voor iedere ondernemer toegankelijk is.
De groep zelfstandigen dreigden bij arbeidsongeschiktheid direct terug te moeten vallen op een bijstanduitkering. Probleem is dat een bijstandsgerechtigde eerst zijn eigen vermogen moet opmaken voordat hij voor een uitkering in aanmerking komt. De verzekeraars denken dat zo`n 5.000 ondernemers van deze speciale verzekering gebruik zullen maken. Uitkering en premie zullen ongeveer even hoog liggen als de WAZ. MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars zijn ervan overtuigd dat deze nieuwe verzekering zelfstandigen die – ook nu al – moeilijk verzekerbaar zijn, een goede oplossing biedt.

Klik hier voor het maken van een afspraak.


Op uw inboedel- en woonhuisverzekering krijgt u in veel gevallen garantie tegen onderverzekering als u een inboedelwaardemeter of herbouwwaardemeter invult. Maar strekt deze garantie ook tot boven het verzekerde bedrag ? Er zijn verzekeraars die garantie geven onder het verzekerde bedrag en u eenmaximale uitkering geven tothet verzekerde bedrag. Bij een grote schade (totaal verlies) kunt u daarmee behoorlijk gedupeerd raken. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden hierop na te lezen. De inboedel- en woonhuisverzekeringen die via Quorim lopen kennen vanzelfsprekend een garantie tot boven het verzekerde bedrag.           

Klik hier voor het maken van een afspraak.


 Autoverzekering op naam van de ouders                  top

Jonge bestuurders maken nog al eens gebruik van de leeftijd en kortingen van hun ouders. Bij de aankoop van een nieuwe auto wordt de auto niet op eigen naam maar op naam van pa of ma verzekerd. Dit lijkt voordelig maar niets is minder waar. Bij een eventuele schade doet de expert onderzoek naar het eigendomsrecht en de regelmatige bestuurder van de auto. Als blijkt dat hiervan geen juiste melding is gemaakt, kan de verzekeraar de verzekering nietig verklaren op grond van het verzwijgingsartikel (251 WvK). Concreet betekent dit dat de verzekering niet bestaan heeft en de jonge bestuurder met de schade kan blijven zitten.

Klik hier voor het maken van een afspraak.


Komt het prepensioen te vervallen?                             top

Het prepensioen zelf komt niet te vervallen, maar de regeling wordt -als de kabinetsplannen doorgaan- niet meer fiscaal gefaciliteerd. Als een werkgever vast wil houden aan de afgesproken prepensioenleeftijd, dan impliceert dat 30 tot 40% hogere kosten voor werkgever en werknemer. Als de werkgever niet verder wenst te gaan dan zijn huidige pensioenkosten, heeft de regeling tot gevolg dat het prepensioen automatisch later ingaat, resp. dat de uitkering navenant lager komt te liggen. De regering wil hiermee bereiken dat meer mensen langer aan het werk blijven en dat op die manier pensioen betaalbaar blijft. Er is weerstand tegen de aangekondigde maatregelen. Het is volgens sociale partners namelijk maar de vraag of alle werknemers wel zo lang door kunnen blijven werken. Voorkomen moet worden dat het vergrijzingsprobleem wordt opgelost door een nieuw WAO-probleem erbij te creeëren.

Klik hier voor het maken van een afspraak.


Collectieve regeling voor uw autoverzekering     top

Op het moment dat u (als bedrijf) meer dan 5 auto's in uw parkt heeft, kan het interessant zijn om met uw verzekeraar te praten over een collectiviteitskorting. Afhankellijk van de omvang en de schade- en premiecijfers kunt u een behoorlijke besparing op uw premie genereren. Ook zijn er mogelijkheden om binnen uw parkt met de kortingen te wisselen. Zo kunt u de duurste auto voorzien van de hoogste korting. Daarnaast zijn er mogelijkheden om uw personeel mee te laten draaien in uw collectieve afspraken. Hiermee bereikt u een extra binding met uw mensen.

Voor particulieren die twee of meer klasssieke auto's bezitten is er een product met een extra aantrekkelijke premie. De verzekeraar kijkt hier pimair naar het aantal bestuurders in plaats van het aantal motorrijtuigen.        

Klik hier voor het maken van een afspraak.   

Garantie tegen onderverzekering                                             top
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top