Persoonlijke en deskundige afwikkeling

Ieder dag staan wij weer voor u klaar!

Geachte lezer ,

Het jaar 2006  start voor u  met veel veranderingen. Een ieder wordt geconfronteerd met de Wet VPL, de Basisverzekeringen de WIA.  Ziet u door de bomen het bos nog? Wij krijgen hierover veel vragen en zullen u daarom in vogelvlucht nog eenmaal langs deze wijzigingen voeren.  In de hyperlinks treft u uitgebreide (print) informatie aan.  Desgewenst kunnen wij u deze ook separaattoesturen.

Criminaliteit is helaas aan de orde van de dag. Verzekeraars maken daarom met u "afspraken" over preventieve maatregelen. Deze afspraken worden door middel van clausules vastgelegd in uw polis. In deze nieuwsbrief staan wij stil bij het onderwerp inbraakpreventie en clausules.

De Verklaring Arbeids Relatie (VAR) speelt voor kleine zelfstandigen een belangrijke rol. Wat is de VAR en aan welke verzekeringen dient u hierbij onder andere te denken?  

De Gertruda Hoeve  is de Quorim relatie die dit jaar onze nieuwsbrief afsluit. Al sinds jaar en dag staan zij garant voor culinaire topprestaties. Bij hen wordt u warm onthaald voor (Kerst) lunch of diner.   

Heeft u over de inhoud van deze brief nog vragen, schroom dan niet contactmet ons op te nemen.

Rest ons u fantastische feestdagen en een prachtig 2006 toe te wensen!

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief


De Wet VPL en de levensloopregeling

In deze wet worden de fiscale faciliteiten om eerder met werken te stoppen afgeschaft.  Daarnaast wordt een nieuwe vorm van verlof geïntroduceerd: de levensloopregeling. VPL staat voor Vut, Prepensioen en Levensloop.

Omdat onze samenleving verandert (vergrijzing), wil het kabinet dat ouderen langer aan het arbeidsproces deelnemen. De collectieve voorzieningen zijn anders niet langer betaalbaar. Eerder stoppen met werken is wel mogelijk, maar wordt niet langer fiscaal aantrekkelijk gemaakt.   Bij de VUT en prepensioen gebeurt dit nu nog wel. De regeing zal hier steeds meer afstand van doen.  Bij veel mensen bestaat de behoefte om werk en tijd  te spreiden in het leven. Hiervoor heeft de regering in de wet VPL de levensloopregeling geïntroduceerd. De levensloopregeling is een wettelijke regeling voor werknemers om te sparen voor allerlei soorten verlof. De werkgever is niet verplicht om het verlof te geven. Dit dient in onderling overleg plaats te vinden. De werkgever is wel verplicht om mee te werken aan de levensloopregeling.  Maak gebruik van onderstaande verwijzing om inhoudelijk meer over dit onderwerp te lezen of maak een afspraak.

Uitgebreide (print) informatie :       
- de levensloopregeling

Klik hier voor het maken van een afspraak.                                        top

Zorgvoorzieningen: de WIA en de basisverzekering 

Op 1 januari  2006  gaat het WAO-stelsel veranderen en treedt de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in werking. Wij hebben u hierover al eerder geïnformeerd (nieuwsbrief oktober).  Het is nu een goed moment om nog eens goed te kijken naar uw huidige verzekeringen op dit gebied.

De WIA in het kort

Het belangrijkste verschil met de WAO is dat de wet WIA uitgaat van wat mensen nog wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. De WIA bevat allerlei financiële prikkels om gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer aan het werk te helpen en te houden. Tegelijkertijd is er een  inkomensbescherming voor de mensen die echt niet meer aan de slag kunnen.

De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en
  • de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

Bent u klaar voor de WIA

Wij merken dat er nog steeds veel vragen zijn bij werkgevers en werknemers. Een ieder heeft gehoord van de WIA maar wat betekent dat nou voor u?  Wij helpen u graag bij het maken van uw keuzes. Eventueel kunnen wij zorgdragen voor een presentatie voor u en uw personeel.       

De basisverzekering

In eerdere nieuwsbrievenhebben wij stilgestaan bij de basisverzekering. De meeste verzekerden hebben van hun zorgverzekeraar inmiddels een aanbieding ontvangen. Verzekeraars hebben tot 16 decemberde tijd u een nieuw voorstel te sturen. Daarna heeft u nog voldoende tijd om uw keuze te maken.  Wellicht is het voor u interessant deel te nemen aan een collectieve regeling.  Over het komende tijdspad kunt u door middel van onderstaande link meer lezen. 
 

Uitgebreide (print) informatie:

- tijdspad basisverzekering 
- de WIA


Klik hier voor het maken van een afspraak                                         top

Preventie een noodzakelijk kwaad 

"Deze verzekering is ten aanzien van het diefstal/vandalismerisico aangegaan onder het beding dat het in de polis genoemde adres is beveiligd door een erkend  NCP beveiligingsbedrijf conform klasse 2".

Deze clausule treft u in verschillende bedrijfsmatige en (sommige) particulieren polissenaan. Bij bijna ieder aangeboden risico kunnen afspraken gemaakt worden over preventie. Ook kan het in aantal gevallen korting op de premie opleveren (het alarmsysteem dient dan wel operationeel te zijn!).  Veelal worden deze clausules verder uitgebreid met regels waaruit blijkt dat u geen dekking heeft wanneer u niet voldoet aan de afspraken die u met uw verzekeraar heeft gemaakt. Het niet nakomen van deze afspraken kan zeer ernstige gevolgen hebben voor de schade uitkering. Want wat betekent nu BORG klasse 1, 2, 3 of 4? Dient u altijd rolluiken met alarm te plaatsen of zijn er ook andere oplossingen denkbaar? U kunt daarbij denken aan het compartimenteren van kostbare goederen. Overleg met uw verzekeraar en het beveiligingsbedrijf is daarin van groot belang!

Ons bedrijf wordt met enige regelmaat geconfronteerd met clausule teksten waarvan de verzekeringnemer onvoldoende kennis draagt. Wij adviseren u daarom eens goed uw polissen (te laten) beoordelen zodat u voor geen vervelende verrassingen komt te staan.  
Quorim kan voor u objectief uw portefeuille beoordelen. Lees hierover meer op onze site.  

Klik hier voor het maken van een afspraak                                        top

Verklaring Arbeids Relatie (VAR)

Als u voor een opdrachtgever werkzaamheden uitvoert, is het in de praktijk vaak lastig om te bepalen of u een dienstbetrekking heeft, of u ondernemer bent of dat er sprake is van bijverdiensten. De Belastingdienst geeft daarom op uw verzoek een ‘Verklaring arbeidsrelatie’ (VAR) af. Met deze verklaring kunt u vooraf zekerheid krijgen over de vraag of uw inkomen uit een arbeidsrelatie als belastbare winst uit onderneming, belastbaar loon of belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast. De Belastingdienst kan ook een 'Verklaring arbeidsrelatie' afgeven waarin staat dat u uw werkzaamheden verricht voor rekening en risico van uw vennootschap. Als in de verklaring staat dat u 'winst uit onderneming' heeft of dat uw 'inkomsten voor rekening en risico van uw vennootschap' zijn, dan hoeft uw opdrachtgever over deze inkomsten geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden. U bent dan ook niet verzekerdvoor de werknemersverzekeringen. Als zelfstandige dient u dan zelf voorzieningen te treffen. De belangrijkste verzekeringsvormen voor u zijn de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering (uw opdrachtgever stelt dit veelal verplicht in haar leveringsvoorwaarden ), de inventaris/ goederen verzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering (van de WAZ is immers geen sprake meer).  Daarnaast kunnen er specifieke oplossingen voor u van toepassing zijn. Het is verstandig om u hierover goed te laten informeren.

Klik hier voor het maken van een afspraak                                         top

Quorim Relatie aan het woord: de Gertruda Hoeve

Genieten met een grote G in het najaar bij de Gertruda Hoeve!

Genieten van een heerlijke menukaart met wildgerechten, gekookt door Evert Thielen en zijn brigade in het favoriete restaurant de Gertruda Hoeve. Of genieten van een overheerlijk Kerstdiner temidden van de sprookjesachtige kerstdecoraties in Son en Breugel, of “gewoon” thuis genieten  van uw eigen KellyBronze kalkoen met de feestdagen?

Zij zijn er weer helemaal klaar voor!
Vanaf vrijdag 21 oktober serveren zij u de vernieuwde menukaart met de
heerlijkste gerechten, die u natuurlijk bij de openhaard kunt uitzoeken, zodat
het weer een avond lang genieten  wordt.

Tijdens de kerstdagen serveren zij u traditiegetrouw de Kerstlunch en het 
Kerstdiner (kijk op de site voor alle informatie en/of reserveringsmogelijkheid).

Heeft u andere wensen met betrekking tot een van de menu´s of gerechten?
Schroom niet en laat het hen  tijdig weten, zij zullen hun uiterste best  doen om ook aan deze wensen te voldoen.

Net als voorgaande jaren stellen zij u in de gelegenheid om uw ‘eigen’  KellyBronze te bestellen. U weet ´t toch nog wel?  Deze speciaal uit Engeland komende kalkoen, is in vrijheid grootgebracht en op natuurlijke wijze gevoederd en prachtig van smaak. Geleverd in een hygiënische box,  eenvoudig in bereidingswijze en het hoogtepunt in kwaliteit op uw Kerstdis genieten  dus! Bent u hierin geïnteresseerd, bezoek ook dan hun internetsite of neem  contactmet hen op voor nadere details.

Zij hopen u, middels dit artikel, een aangenaam warm gevoel gegeven te hebben en begroeten u graag de komende maanden in De Gertruda Hoeve!

Restaurant De Gertruda Hoeve
Patron / Chef de cuisine Evert Thielen
Van den Elsenstraat 23
5694 ND  Son en Breugel
tel. 0499-471037
info@gertrudahoeve.nl 
                                                                                                     top

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top