Omdat u niet altijd alleen bent

Wij schatten uw risico's goed in.

Geachte lezer ,

Wat Ingewikkeld Allemaal. Daar zou WIA voor kunnen staan. De opvolger van de WAO treft u deze maand in een notendop aan. Wat zijn de gevolgen voor u als werknemer en wat kunt u hieraan doen?  

Een meer dan volwaardige opvolger voor de Ongevallen Inzittenden verzekering is de Schadeverzekering voor Inzittenden.  Wij adviseren u de nieuwe unieke gezinsdekking zoals die in deze nieuwsbrief omschreven staat.

De lang besproken Levensloop Regeling ziet waarschijnlijk per 1 janauri 2006 het licht.  Voor zowel werkgevers als werknemers heeft dit behoorlijke consequenties. Het is van belang u hierin goed te laten adviseren. Dat geldt ook voor de overbruggingslijfrente  die per deze datum nieuwe voorwaarden kent.

Het Verbond van Verzekeraars heeft  de inboedelwaardemeter onlangs aangepast. Met gebruik van deze waardemeter ontvangt u, bij de meeste verzekeraars, garantie tegen onderverzekering. Met behulp van de bij ons beschikbare digitale versie kunt u de waarde van uw inboedel bepalen.

Zin in een feest, een eigen CD of DVD ? Quorim relatie Eric Dikeb staat u daarbij graag terzijde. Hij is deze maand aan bod in onze vaste klanten rubriek.  

De Wet Financiële Dienstverlening (WFD), die per 1 oktober van kracht zou zijn, is voorlopig uitgesteld tot 15 november 2005. Quorim is  helemaal klaar voor deze nieuwe regelgeving! 

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief


De WIA in een notendop

De Eerste Kamer moet de WIA nog goedkeuren. Maar het is de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 januari 2006 ingaat. Omdat aan een WIA-uitkering steeds 104 weken loondoorbetaling vooraf gaat, kunt u alleen met de WIA te maken krijgen als u ná 31 december 2003 ziek bent geworden. En dan natuurlijk alleen als het niet is gelukt om door reïntegratie weer aan de slag te gaan.  In 4 punten proberen wij voor u  de WIA scherp te krijgen:

1.Werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, krijgen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zij zijn aangewezen op een eventuele aanvulling door de werkgever of een WW- uitkering.

2.Werknemers die volledig (meer dan 80%) en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen een IVA uitkering. Deze bedraagt 70% van het laatst verdiende loon met als maximum 70% van euro 43.770,-- per jaar. 

3.Werknemers die tijdelijk volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen een WGA uitkering. De duur van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd en het arbeidsverleden. De uitkering bedraagt maximaal 70% van het laatst verdiende loon met als maximum 70% van euro 43.770,-- per jaar.

4.Werknemers die voor meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, maar minder dan 80-100% moet er onderscheid gemaakt worden in twee situaties:
a) de werknemer verdient minstens de helft van hij met werken nog zou kunnen verdienen. De uitkering bedraagt dan 70% van het verschil tussen het (maximale) oude loon  en het nieuwe loon. Er treedt dus geen inkomensdaling op zoals bij het vroegere WAO- gat. 
b) De werknemer werkt niet of verdient minder dan de helft van wat hij met werken zou kunnen verdienen. De vervolguitkering bedraagt hier een percentage van het minimum loon. Hier onstaat een WGA- gat. Dat lijkt op het WAO-gat, maar is in financieel opzicht    meestal  veel groter. Dit WGA- gat kunt u middels een (collectieve) verzekering beperken.    

Naast de verzekering voor het WGA-gat kunt u kiezen voor een dekking die bij arbeidsongeschiktheid uw woonlasten vergoedt. Bij de invoering van de WIA is deze verzekering een welkome aanvulling.    

Klik hier voor het maken van een afspraak.                                        top

Schadeverzekering voor inzittenden voor het gezin

Vroeger werd bij een autoverzekering bijna in iedere situatie een ongevallen inzittendenverzekering gesloten. Een verzekering die alleen dekking geeft voor overlijden en invaliditeit als gevolg van een ongeval. Vandaag de dag zien we hierop een betere variant: de schadeverzekering voor inzittenden voor het gezin.    

Deze  verzekering geeft dekking tegen schade die u en uw gezin oploopt  als verkeersdeelnemer. Verzekerd zijn zowel materiële als immateriële schade (waaronder smartegeld), ongeacht de schuldvraag. Het verzekerd bedrag bedraagt  euro 1.000.000,--.  Er is dekking voor deelname aan het verkeer, ook zonderde verzekerde auto. Bij voorbeeld als voetganger of fietser, als passagier van trein, bus of tram. Voorwaarde is dat er altijd een (ander dan het verzekerde) voertuig bij het ongeval betrokken is. U kunt hierbij  bijvoorbeeld ook denken aan de situatie dat uw kinderen met een ander meerijden.

Schade aan zaken (motorrijtuigen vallen hier niet onder) wordt vergoed op basis van reparatie tot maximaal het verschil in dagwaarde en restantwaarde. Onder de dekking vallen alleen zaken die tot de particuliere huishouding  behoren.                                         top

Levensloopregeling

Het kabinet is van plan om op 1 januari 2006 de nieuwe levensloopregelingvan start te laten gaan. Werknemers en directeur groot aandeelhouders krijgen hiermee het wettelijke recht om hieraan deel te nemen. Met de levensloopregeling kan gespaard worden voor een periode van onbetaald verlof. U mag zelf bepalen bij welke financiële instelling u deze regeling onderbrengt. Als u nog gebruik maakt van de spaarloonregeling mag u in dat jaar niet deelnemen aan de levensloopregeling. Er mag per jaar maximaal 12% van het loon worden toegevoegd aan het tegoed van  uw levensloop. Hiervoor geldt een maximum van 210%.  In totaal kunt u hiermee 3 jaar onbetaald verlof financieren van 70% van het laatst verdiende loon.  Bij opname van het tegoed komt er een extra belastingvoordeel van maximaal euro 183,-- per gespaard jaar. De levensloopregeling is een alternatief voor het fiscaal geblokkeerde VUT en prepensioen.       

Klik hier voor het maken van een afspraak                                        top

De overbruggingslijfrente

Vanaf 1 januari 2006 zijn premies voor een overbruggingslijfrente niet meer als aftrekpost op te voeren. Een overbruggingslijfrente dient om de periode tussen 
het stoppen met werken en de officële ingangsdatum van uw pensioen (in de regel als u 65 wordt) financieel te overbruggen. Op verzekeringen die tot stand zijn gekomen voor 1 januari 2006 is het overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat polissen met een gerichte lijfrente geheel of gedeeltelijk als overbruggingslijfrente kunnen worden aangemerkt. Indien u dit jaar nog optimaal gebruik wilt maken van uw lijfrenteaftrek ten behoeve van een overbruggingslijfrente, dan kunt u nog een extra storting doen vóór 1 januari 2006. U moet in dit geval wel een pensioentekort kunnen aantonen.  Wij zijn graag bereid deze berekening voor u te maken.

Klik hier voor het maken van een afspraak                                         top

Quorim Relatie aan het woord: Eric Dikeb

Een absolute party topper, die nationale bekendheid geniet als co-presentator naast Rob Stenders bij Yorin FM en als deelnemer aan de SBS real life soap Big Diet. Hij is echter ook de auteur en zanger van de overbekende après ski hit De Pizzahut. Met dit nummer bereikte hij zelfs de top van de hitlijsten in België Oostenrijk, Duitsland en Engeland. Hij zingt diverse Hollandstalige partynummers en zorgt met zijn voornamelijk après ski-achtig repertoire gegarandeerd voor feest in de tent. Eric Dikeb werd geboren op 16 november 1970 in Den Haag en groeide op in de Schilderswijk. Na twaalf ambachten en dertien ongelukken te hebben doorstaan besloot hij in 1997 te gaan zingen en dat bleek een gouden zet. Want sinds Eric Dikeb zijn eerste hit "Volg de leraar (Wij gaan skieën!)" scoorde, was het hek van de dam. Eric Dikeb houdt zich vandaag de dag naast feestzanger ook bezig met tv- en radiomaken. In 2006 komt er een tv-programma op de buis dat gaat over succesvolle ondernemers. Hiervoor is hij druk op zoek naar mensen met wie het lekker gaat en die daar ook over willen vertellen. Het Ej Music van Eric Dikeb is ook zeer succesvol in het maken van bedrijfsfilms op DVD voor nog geen euro 10.000,-- heb je een uitgebreide registratie van je bedrijf op 1000 DVD's en dit presenteert je bedrijf wel even beter dan een oubollige catalogus.

Dus ook in 2006 zal Eric niet stilzitten en is hij onder meer druk met zijn label Ej Music (denk hierbij aan liedjes schrijven, studio-opname, hoesontwerp, persing cd-singles, promotiecampagne e.d.), waarmee hij een goede opstap vormt voor aanstormend talent of voor ondernemingen die een promo-single en/of bedrijfs DVD op de markt willen brengen.

Kijk voor meer info op www.ericdikeb.nlof bel met 06 51 271 231.Klik hier voor het maken van een afspraakDirect contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top