Wij ontzorgen door financiële rust en zekerheid

Dat is onze missie.

Geachte lezer ,

De nieuwe Wet Banksparen is een feit. Een lijfrente kan nu ook bij een bank of beleggingsinstelling ondergebracht worden. Graag informeren wij u in deze nieuwsbrief over deze ontwikkelingen.    

Tijdens de gesprekken met onze relaties, komen regelmatig onderwerpen aan bod die zeker geschikt zijn voor onze periodieke nieuwsbrief. Zo besteden wij deze maand aandacht aan de betalingstermijn van uw verzekeringen en het bewaren van het vrijwaringsbewijs. 

Met ingang van 1 januari 2008 zijn er de nodige wijzigingen doorgevoerd in de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het blijft een lastige wet maar de noodzaak is voor u aanwezig om hier meer kennis van te krijgen. Dit geldt niet alleen voor werkgevers maar ook voor de werknemers. 

Via onze site kunt u eenvoudig een premie berekenen en een verzekering af sluiten. Voor uw komende vakantie kunt u in slechts enkele stappen een doorlopende reisverzekering bij ons afsluiten.     

Emma Briggs presenteert deze maand haar bedrijf 2way Consultancy in onze vaste relatie rubriek.

Met vriendelijke groet,

Henk Smit

 Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:

 • Ontwikkelingen banksparen
 • Betalingstermijn verzekeringen
 • Vrijwaringsbewijs bewaren
 • Wijzigingen WIA per 1 januari 2008
 • Quorim relatie aan het woord: 2way Consultancy

Ontwikkelingen banksparen

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lijfrente: de nieuwe Wet Banksparen. In de toekomst mogen banken spaarproducten aanbieden waarvan de inleg aftrekbaar is als lijfrentepremie. Het spaarsaldo moet dan op termijn worden gebruikt om lijfrente-uitkeringen te kopen. Een aantal banken heeft een product ontwikkeld, zoals Fortis met Woonbalans en Lijfrentebalans, en ABN AMRO met drie bankspaarproducten. Voor een lijfrenteaftrek over het jaar 2007 (storting vóór 1 april 2008!) kunt u nog niet bij banken terecht. Maar de banken gaan de concurrentie aan met de verzekeringsmaatschappijen op het gebied van lijfrente. Voor de klant kan dat voordeel opleveren vanwege de lagere kosten bij banksparen. Maar verzekeraars hebben niet stilgezeten: ook zij hebben hun producten drastisch aangepakt en de kosten verlaagd. Bovendien kunt u bij de verzekeraar een overlijdensrisicokapitaal meeverzekeren.

Wilt u nog vóór 1 april een storting doen en die over 2007 aftrekken? Ga naar onze site en bereken uw maximale storting. Of neem contact met ons op . . .


Betalingstermijn verzekeringen

Er bestaat veel onduidelijkheid over de betalingstermijnen van verzekeringen. Als kantoor krijgen wij vragen over de herinneringen die verstuurd worden. Over het versturen van herinneringen zijn wettelijke voorschriften waar wij ons aan dienen te houden. Verzekeraars bepalen dat u de premie vooruit moet betalen binnen 30 dagen nadat u deze verschuldigd bent (premievervaldatum). Indien er sprake is van termijnbetaling, geldt de genoemde periode voor iedere termijn. 

Indien u het verschuldigde bedrag niet volledig betaalt, of niet op tijd betaalt of wellicht weigert te betalen, verleent de verzekeraar geen dekking voor gebeurtenissen die plaatsvinden na de termijn van 30 dagen. De verplichting tot het betalen van de premie blijft dan overigens gewoon bestaan. De dekking gaat weer in 1 dag nadat de verschuldigde premie door de verzekeraar ontvangen en geaccepteerd is.   

Omdat wij de plicht hebben u te wijzen op de gevolgen van het niet betalen van de premie, dienen wij binnen 14 dagen na de premievervaldag u een herinnering te sturen. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het tijdig betalen van uw premie, kunt u er voor kiezen gebruik te maken van een automatisch incasso. Binnen ons particulier pakket kunt u ook gebruik maken van maandbetaling zonder toeslag. Dat is wel zo makkelijk en voorkomt eventuele problemen.     


Vrijwaringsbewijs bewaren

Vaak krijgen wij de vraag hoe lang een vrijwaringsbewijs moet worden bewaard. Als u uw voertuig verkoopt, moet u er voor zorgen dat de koper het voertuig op zijn naam overschrijft. Gebeurt dat niet, dan blijft u aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen (motorrijtuigenbelasting, verzekering en APK) en eventuele bekeuringen.

U dient er dus voor te zorgen dat u bij verkoop een officieel vrijwaringsbewijs krijgt. Het vrijwaringsbewijs is het enige geaccepteerde bewijs dat u niet meer verantwoordelijk bent voor uw verplichtingen als kentekenhouder. De belastingdienst verrekent de motorrijtuigenbelasting automatisch.

Het is verstandig om het voertuig en het voertuigbewijs pas aan de nieuwe eigenaar mee te geven nadat u een geldig vrijwaringsbewijs heeft ontvangen. Op  de sitevan het RDW kunt u vervolgens controlerenof de auto op naam is gesteld. Zodra u ziet dat de auto opnieuw op naam gesteld is,  kunt u het vrijwaringsbewijs in principe vernietigen. Het bewaren kan dan worden beperkt tot een paar dagen.


Wijzigingen WIA per 1 januari 2008

De WIA houdt de gemoederen nog steeds goed bezig. Op het moment dat u denkt de inhoud te kennen, wordt u alweer geconfronteerd met wijzigingen. Onderstaand tref u de wijzigingen per 1 januari 2008 aan:    

 1. Maximale duur loongerelateerde WGA-uitkering van vijf jaar naar 38 maanden
  Op 1 januari 2008 wordt de maximale duur van de loongerelateerde WGA-uitkering verkort van vijf jaar naar drie jaar en twee maanden. Ook deze wijziging is een rechtstreeks gevolg van de wijzigingen die in de Werkloosheidswet zijn doorgevoerd in 2006. De WGA is een combinatie van WAO en WW. Ingrepen in de WW werken daarom rechtstreeks door in de WGA. Gevolg hiervan is dat de WGA-gerechtigde eerder te maken krijgt met het WGA-gat.
 2. Verhoging loongerelateerde WGA-uitkering
  Tegenover verkorting van de maximale duur staat dat de hoogte van de loongerelateerde WGA-uitkering gedurende de eerste twee maanden wordt verhoogd van 70 naar 75 procent, dit ook weer naar analogie van de wijzigingen in de Werkloosheidswet per 1 oktober 2006.
  Met ingang van de derde maand bedraagt de maximale uitkering weer 70 procent van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon.
 3. Duur loongerelateerde WGA-uitkering gebaseerd op feitelijk arbeidsverleden 
  Met ingang van 1 januari 2008 wordt de duur van de WGA-uitkering niet langer gebaseerd op de leeftijd van betrokkene, maar op diens feitelijke arbeidsverleden en rekening houdende met de hiervoor genoemde maximale duur van 38 maanden.  

Arbeidsverleden:

t/m 3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
etc.
37 jaar
38 jaar of meer

Duur van de loongerelateerde uitkering:

3 maanden
4 maanden
5 maanden
5 maanden
etc.
37 maanden
38 maanden

De WIA is een lastige wetgeving en het is verstandig om u hierover goed te laten informeren. Voor de echte "liefhebbers" is er een handig boekwerkje van Marjol Nikkels in de handel "De WIA in 100 vragen". Het boekje is goed leesbaar en uitgegeven door Kluwer (ISBN 9789013047592). Ook kunt u gebruik maken van een presentatie die ons kantoor op maat voor u verzorgt


Quorim relatie aan het woord : 2way Consultancy

2way Consultancy is opgericht met de doelstelling om ondernemers in het MKB aan te vullen door het bieden van praktische ondersteuning. De directeur van een grote onderneming heeft een managementteam met experts tot zijn beschikking. Voor de meeste MKB’ers is dit onhaalbaar. Velen hebben behoefte aan een ervaren collega ondernemer die optreedt als sparring partner. Ondernemers in het MKB hebben vaak het gevoel “er alleen voor te staan”. Hiervoor biedt 2way Consultancy de uitkomst met het Bedrijf Support Programma, in samenwerking met het Institute for Independent Business.

Het Institute for Independent Business is een internationale, non profit, 2way Consultancyonderzoeks- trainings en accreditatie instelling, opgericht in 1984, om het MKB te voorzien van praktisch advies dat werkt. Het is de grootste organisatie in zijn soort, sinds de oprichting hebben wereldwijd meer dan 4.500 zelfstandig opererende MKB adviseurs het accreditatieproces met succes doorlopen.

Emma Briggs, de oprichter van 2way Consultancy, is in november vorig jaar geaccrediteerd. Hiermee wordt het internationale netwerk uitgebreid met een zakenvrouw met meer dan 20 jaar managementervaring. De accreditatie betekent veel voor de klanten van 2way Consultancy. De relatie met het Instituut maakt het mogelijk ondernemers te voorzien van een onuitputtelijke bron van informatie en expertise. Het netwerk bestaat uit senior executives uit meer dan 26 landen uit alle denkbare takken uit het bedrijfsleven. Met de directe toegang tot dit kennisnetwerk kunnen ondernemers direct geholpen worden met elk denkbaar probleem en elke uitdaging die zij tegenkomen.

Om aan de specifieke behoefte van het MKB te voldoen heeft het Institute for Emma Briggs, 2way ConsultancyIndependent Business het Bedrijf Support Programma ontwikkeld. Sindsdien hebben talloze ondernemers geprofiteerd van dit in de praktijk beproefde model. Binnen het kader van het Bedrijf Support Programma wordt o.a. van geaccrediteerde IIB associates verwacht dat zij een deel van hun tijd belangeloos beschikbaar stellen aan het MKB. Ondernemers die behoefte hebben aan een ervaren gesprekspartner die met hen van gedachte wil wisselen over hun bedrijfsvoering kunnen een vrijblijvend gesprek van ongeveer twee uur aanvragen (via http://www.2wayconsultancy.nl/, contactformulier).

Momenteel is 2way Consultancy o.a. via haar website op zoek naar franchisenemers voor een parfumhuis. Een uniek franchise concept, waarvan de essentie ligt in het aanbieden van een persoonlijk parfum op basis van een karakteranalyse. In Frankrijk en België is deze formule al zeer succesvol. Het is de intentie van de franchisegevers om het concept wereldwijd neer te zetten. Meer informatie is te vinden op http://www.2wayconsultancy.nl/, vraag en aanbod.

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top