Van alle markten thuis

Door ervaring wijs geworden.

Geachte lezer,

Transparantie lijkt inmiddels het toverwoord te zijn binnen onze branche. Al vanaf haar bestaan adviseert Quorim haar relaties transparant en naar eer en geweten. Met onze nieuwsbrief informeren wij u periodiek over uiteenlopende onderwerpen en wij hopen u hiermee van goede informatie te voorzien. 

Een belangrijk deel van de transparantie slaat op de kosten van de verzekeringsadviseur. Waar deze kosten betrekking op hebben laten we u in deze nieuwsbrief zien. Transparanter kunnen wij het voor u niet maken.

Andreas Floor neemt u deze maand mee naar de compagnonsverzekering. Een verzekering met veel waarde als uw onderneming meer dan één eigenaar telt. 

Een goed functionerende Vereniging van Eigenaren is van groot belang voor het verzekeren van uw risico's. Deze maand nemen wij u mee naar de wenselijke verzekeringsoplossingen van de vereniging en wat u moet doen bij een gebrekkige vereniging.

Afgelopen maand had James Bond moeite zijn auto op de weg te houden en belandde de kostbare Aston Martin in het Garda meer. Met uw auto in het water raken is een echte nachtmerrie. Graag geven wij u advies wat u in zo'n geval het beste kan doen.          

In deze wereld draait alles over communiceren. Reclamebureau Noregt is hierin gespecialiseerd en is de Quorim relatie die wij deze maand graag aan het woord laten in onze speciale rubriek.

Wij vertrouwen erop, dat wij u met deze nieuwsbrief voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Henk Smit
directeur

 Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:

  • Kosten van de verzekeringsadviseur
  • De compagnonsverzekering
  • De Vereniging van Eigenaren
  • Plons! Uw auto in het water
  • Quorim relatie aan het woord:  Noregt Creative Media, klantgerichte en originele reclame

Kosten van de verzekeringsadviseur

De verzekeringsadviseur bemiddelt bij de verkoop en ondersteunt u tijdens de looptijd van uw verzekeringen. Hiervoor ontvangt de verzekeringsadviseur een vergoeding van de betreffende verzekeraar. 

Op onze site kunt u dit nalezen in onze gedragscode. Deze vergoeding heet provisie. De vergoeding bij de verkoop van een verzekering heet afsluitprovisie. De vergoeding voor de verzekeringsadviseur tijdens de looptijd van de verzekering heet doorlopende provisie. De verzekeraar rekent u kosten om deze provisie te kunnen vergoeden. In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij beleggingsverzekeringen) wordt een extra vergoeding (bonusprovisie) aan de verzekeringsadviseur uitgekeerd. De gemiddelde kosten van de bonusprovisie zijn onderdeel van de eerste kosten van de verzekeringsmaatschappij.

De kosten voor bonusprovisie worden bij alle klanten in rekening gebracht. Ook als de verzekeringsadviseur geen bonusprovisie ontvangt.  De afsluitprovisie voor de verzekeringsadviseur keert de verzekeraar direct aan het begin van de verzekering aan de verzekeringsadviseur uit. U betaalt de afsluitprovisie (afhankelijk van het type verzekering) gedurende de hele looptijd of de eerste jaren van de periode dat u premie betaalt aan de verzekeraar terug.

Omdat de verzekeraar dat bedrag moet voorschieten wordt er een rentevergoeding in rekening gebracht. Bij levensverzekeringen, houdt de verzekeraar tevens rekening met het risico van eerdere beëindiging van de verzekering door overlijden. Voor dit risico worden ook kosten in rekening gebracht.    

Ons kantoor is niet gebonden aan een verzekeraar. De beloningsstructuur (percentages) van de verzekeraars is vrijwel overal identiek en wij maken uitsluitend keuzes op basis van de kwaliteit van de betreffende verzekeraar. Daar mag u op vertrouwen! 


De compagnons verzekering

Vaak heeft een onderneming meer dan één eigenaar, bijvoorbeeld als er sprake is van een firma met twee compagnons. Bij de start van de onderneming maken zij in veel gevallen afspraken in de vorm van een vennootschapsakte. Daarin leggen zij bijvoorbeeld vast dat als één van hen overlijdt, de andere compagnon het eerste recht heeft om het aandeel van de overleden partner over te nemen van diens nabestaanden. De achterblijvende ondernemer krijgt automatisch te maken met de partner van zijn overleden compagnon. De continuïteit van het bedrijf kan in gevaar komen als er niets is geregeld.

In de vennootschapsakte kan staan voor welk bedrag de overblijvende vennoot de erfgenamen van de overleden partner kan uitkopen. Als dit niet van tevoren bepaald is, bent u na overlijden van uw compagnon afhankelijk van adviseurs die de waarde van de onderneming moeten bepalen.

Het kan zijn dat de onderneming niet over voldoende liquide middelen beschikt om het aandeel over te nemen. Dat is vaak de situatie bij jonge ondernemingen. Hiervoor kan een compagnonsverzekering worden afgesloten. Dit is een verzekering die een kapitaal uitkeert bij overlijden van één van de vennoten. Heeft u vragen over deze verzekering, of wilt u een premieopgave ontvangen, neemt u dan contact met ons op.


De Vereniging van Eigenaren

VvE betekent Vereniging van Eigenaren. De vereniging is de vertegenwoordiger van de gezamenlijke appartementseigenaren, die op haar beurt weer vertegenwoordigd kan worden door een bestuurder. De VvE voert het beheer en ziet toe dat elke eigenaar en gebruiker de regels naleeft zoals neergelegd in de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement.

Een splitsingsakte is een notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in meerdere appartementsrechten. De splitsingsakte geeft een opsomming van de zogenaamde privé-gedeelten. Elke appartementseigenaar heeft het exclusieve gebruiksrecht van een privé-gedeelte, zoals de appartementswoning, de berging, de garage, de parkeerplaats, de bedrijfsruimte, etc.

Voor de VvE zijn speciale verzekeringen in de markt verkrijgbaar. De module AVB (aansprakelijkheidverzekering bedrijven) dekt de aansprakelijkheid van de vereniging voor schade aan zaken en personen. Een door de wet verplichte verzekering voor de Vereniging van Eigenaren. Er kan immers schade worden toegebracht aan derden die verwijtbaar is aan de V.v.E. of één van haar leden. Denk maar eens aan een bezoeker die ten val komt omdat de trapleuning los blijkt te zitten. Of aan de vuilnisman die bij vorst uitglijdt bij de ingang omdat men heeft vergeten om te strooien. Het bestuur als geheel, één of meer bestuursleden, of door de V.v.E. ingehuurd personeel, kunnen voor dergelijke schade hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Met de aansprakelijkheidsverzekering is zowel zaak- als letselschade geregeld.

De opstalverzekering (ook wel gebouwenverzekering of brandverzekering genoemd) wordt op naam van de Vereniging van Eigenaren afgesloten. De individuele appartementseigenaar hoeft deze verzekering dus niet voor zijn/haar appartement afzonderlijk af te sluiten. In dat geval zou het appartement dubbel verzekerd zijn. Wel dient rekening te worden gehouden met eigen verbeteringen (keuken, badkamer, vloer etc.). Deze verbeteringen vallen normaal gesproken buiten de polis van de VvE en dienen als eigenaarsbelang (niet huurdersbelang) te worden verzekerd.

Ander voorkomende verzekeringsvormen zijn de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, de glasverzekering en de rechtsbijstandverzekering.  


Plons! Uw auto in het water

Het gebeurt niet alleen bij James Bond. Voor veel mensen is het de ultieme nachtmerrie: met de auto in het water terecht komen. Helaas gebeurt het in ons waterrijke land nog te vaak. Hoe moet je handelen en welke hulpmiddelen moet je in de auto hebben om veilig uit het water te komen als het toch gebeurt?

Jaarlijks belanden er in Nederland zo’n achthonderd auto’s in het water, waarbij er ongeveer zestig doden vallen. Vermoedelijk de helft van deze slachtoffers is verdronken omdat ze de auto niet tijdig konden verlaten. Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Nooit afwachten, handel direct

Om goed te kunnen reageren is het hoofd koel houden de eerste vereiste. Wacht niet af met de ontsnapping tot de auto gezonken is, zoals vroeger wel geadviseerd werd, maar handel direct. Maak terwijl de auto nog drijft als eerste de autogordels los en doe zo snel mogelijk de verlichting aan, zodat de inzittenden zich in de auto kunnen oriënteren, maar ook om te zorgen dat de auto in het donkere water beter zichtbaar is. Probeer daarna onmiddellijk de auto te verlaten door een van de portierruiten, het schuifdak of de derde of vijfde deur. Verlaat de auto ruggelings, het hoofd eerst. Dit kan voorkomen dat u met uw gezicht in de modder belandt. Verdeel zoveel mogelijk het gewicht om kantelen van de auto tegen te gaan. Als de auto eenmaal aan het zinken is, en u bent nog niet ontsnapt, dan kunt u proberen om met uw volle gewicht tegen de deuren te leunen om ze te openen. Dit gaat meestal beter als de auto helemaal onder water is, omdat de tegendruk van het water dan minder is. De bestuurder heeft ook de zorg v oor de andere inzittenden en moet dan ook snel mogelijk de leiding nemen om hen uit de auto te krijgen. En zoals in zoveel noodsituaties geldt ook hier: kinderen eerst!

Zijruit inslaan

Natuurlijk is bovenstaande handelwijze afhankelijk van de situatie en manier waarop de auto in het water terechtkomt. Hoe het ook gebeurt, het is raadzaam in de auto enkele standaard voorzorgsmaatregelen te treffen. De beste investering is de veiligheidshamer, waarmee snel en veilig een zijruit kan worden ingeslagen. Vaak zijn deze hamers ook voorzien van een autogordelmes om snel de gordels door te snijden. Een veiligheidshamer moet op een goed bereikbare plaats worden bevestigd.  Sinds korte tijd is er ook een waarschuwingslicht voor de achterruit leverbaar. Dit felle lampje wordt geactiveerd zodra het in aanraking komt met water. Bij vijftien graden Celsius blijft het lampje twee uur lang branden, wat de zoektocht voor de reddingswerkers in het donkere water vergemakkelijkt.

Kijk op http://www.hulpbijautotewater.nl/voor meer informatie.


Quorim relatie aan het woord : Noregt Creative Media

Henk van MierloMijn naam is Henk van Mierlo en ik ben eigenaar van het reclamebureau Noregt Creative Media. De persoonlijke benadering van Quorim was voor mij de doorslaggevende reden om hier mijn verzekeringen onder te brengen. Henk Smit gaf mij direct het gevoel dat mijn belangen bij hem in goede handen waren.

De vuurspugerDe benadering van Quorim sterkt mij in mijn persoonlijke overtuiging dat communicatie en marketing mensenwerk zijn en altijd zullen blijven. In eerste instantie willen uw klanten het contact als plezierig ervaren. In uw communicatiemiddelen is dat menselijke aspect net zo belangrijk. Ideaal gesproken moeten uw klanten graag uw post ontvangen of op uw website kijken. Hetzij omdat het helder en efficiënt is, waardoor uw klanten er echt iets aan hebben, of omdat het gewoon een funfactor heeft.

Staal LetselschadeDit klinkt natuurlijk allemaal heel academisch maar begint meestal heel praktisch; u wilt een nieuw visitekaartje, een nieuwe opmaak van de website, of een productfoto. Welk medium u ook gebruikt, uiteindelijk wilt u er de klant beter mee bereiken en dat is het doel dat ik scherp voor ogen hou. Daarnaast neem ik graag de moeite om te zoeken naar een originele, creatieve benadering die opvalt!

Meer voorbeelden en informatie vindt u op  www.noregt.com

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top