Ontzorgen is ons vak

Voor een goed advies hoeft u niet ver te zoeken.

Geachte lezer,

Als gevolg van een brand kan er een aanzienlijke aantasting van het milieu ontstaan. De wetgever stelt dat de vervuiler betaalt en houdt u daarvoor aansprakelijk. Maar betaalt uw verzekeraar dan ook?

U  parkeert uw auto en bij terugkomst blijkt dat er schade aan uw auto is.  De dader heeft geen notitie achtergelaten . Er is een instantie waar u met deze schade terecht kan, het Waarborgfonds Motorverkeer.  Verder besteden wij in deze nieuwsbrief onder andere aandacht aan de uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen en de Woonlasten AOV. Houdt u er tenslotte rekening mee dat het kabinet per 1 juli 2004 de verplichte WAZ afschaft. U heeft nog drie maanden om een vervangende dekking te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief

  • Milieuschade
  • Waarborgfonds Motorverkeer
  • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  • Woonlasten AOV
  • Ellende met hypotheken

Milieuschade

Ik kan mij voorstellen dat u bij milieuschade denkt aan benzinestations of bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Niks is minder waar, ook u kunt bloot staan aan milieurisico’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een brand waarbij asbest vrijkomt. Bij gebouwen van voor 1995 is de kans zeer groot dat er bij de bouw asbest gebruikt is. Ook bij nieuwbouw kunnen milieu belastende materialen gebruikt zijn (kunststof, verf etc.). Daarnaast kan de aanwezige inventaris milieu belastend zijn. Als gevolg van een dergelijke schade kunt u door de overheid verplicht worden gesteld tot sanering van uw terrein of dat van uw buren. Er wordt namelijk gesteld dat de vervuiler betaalt, schuld of niet. De kosten hiervan lopen snel in de honderdduizenden euro’s. De bedrijfsmatige verzekeringen brand en aansprakelijkheid bieden hiervoor geen dekking meer. Als bedrijf dient u hiervoor een speciale milieuverzekering in uw pakket te op te nemen. Bij de particuliere polissen is milieuschade geen uitsluiting. Buiten gebruik zijnde ondergrondse tanks worden apart behandeld binnen het Boot- besluit.

Waarborgfonds Motorverkeer

Voor alle motorrijtuigen moet een aansprakelijkheidsverzekering worden gesloten. Zodat bij een aanrijding de benadeelde partij zijn schade op de tegenpartij kan verhalen.
Maar het kan voorkomen dat de veroorzaker zich niet meldt en u met een beschadigde auto achterlaat. Iedere benadeelde kan een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer, indien in Nederland de schade is ontstaan, veroorzaakt door:

  • een onbekend gebleven motorrijtuigbestuurder, die is doorgereden na het ongeval;
  • een niet-verzekerde motorrijtuigbestuurder;
  • een bestuurder van een gestolen motorrijtuig, die wist dat het voertuig gestolen was (schade aan het gestolen motorrijtuig wordt niet vergoed);
  • een motorrijtuigbestuurder die op grond van gewetensbezwaren is vrijgesteld van de verplichting tot verzekering en met wie de schade niet of niet volledig geregeld kan worden

Wat is vereist?

Het staat vast dat niet uzelf, maar een tegenpartij aansprakelijk is voor de schade.
De schade is veroorzaakt door een (ander) motorrijtuig of door een daaraan gekoppelde aanhangwagen. U moet, indien de schadeveroorzaker onbekend is, alle mogelijke moeite doen om achter de gegevens van de tegenpartij te komen. Denk aan tijdige aangifte bij de politie! Doe bij omwonenden navraag of zij iets hebben waargenomen!
Wanneer de tegenpartij bekend is, moet u hem/haar een aanmaningsbrief zenden. Een kopie van die aanmaningsbrief voegt u bij uw aan het Waarborgfonds te richten verzoek om schadevergoeding.  U moet wel rekening houden met een eigen risico van € 136,--. Uiteraard staan wij u ook bij een dergelijke schade met raad en daad terzijde.

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Een veel voorkomend misverstand is dat een arbeidsongeschiktheids-verzekering altijd uitkeert indien er sprake is van de omschreven arbeidsongeschiktheid. Deze vorm van verzekeren valt onder de categorie schadeverzekeringen. Bij een schadeverzekering dient men de schade (het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid)  aan te tonen. Dit in tegenstelling tot een sommenverzekering. Een sommenverzekering keert het afgesproken bedrag uit als het evenement plaats gevonden heeft, schade of geen schade.Een voorbeeld van een sommenverzekering is een levensverzekering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die het verlies aan inkomen (Wet op de Inkomstenbelasting)  compenseert bij arbeids-ongeschiktheid. Er dient dus daadwerkelijk een derving van inkomen te zijn. Indien vanuit het bedrijf het inkomen bij arbeidsongeschiktheid wordt doorbetaald en/of er geen verlies in winst uit onderneming bestaat, volgt er geen uitkering. In deze situatie kunt u wellicht een Woonlasten AOV in overweging nemen.

Woonlasten AOV

Met de woonlasten AOV kunnen woningbezitters en huurders hun woonlasten geheel of gedeeltelijk afdekken door het storten van een koopsom of betaling van een premie. De maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid is afgeleid van de verzekerde woonlasten. Deze verzekering kan worden afgesloten bij nieuwe en bestaande hypotheken.  De woonlasten AOV kan worden aangevraagd door iedereen vanaf 25 jaar tot en met 50 jaar. Met deze verzekering kan een bedrag verzekerd worden ter hoogte van maximaal de vaste woonlasten op jaarbasis, met een maximum van 18.000 euro (maandlast 1.500 euro). De uitkering vindt plaats vanaf 45% arbeidsongeschiktheid en er wordt uitgegaan van passende arbeid. De koopsom of premie heeft betrekking op een periodieke uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en komt als uitgave voor inkomensvoorzieningen voor aftrek op het inkomen in aanmerking.  De uitkeringen zijn belastbaar in box 1. Als de koopsom wordt meegefinancierd is de rente over dat deel van de hypothecaire lening niet aftrekbaar.

Ellende met hypotheken

Banken maken steeds meer fouten bij het uitbetalen van hypotheken. Volgens notarissen was de bank vorig jaar in 40.000 gevallen te laat met het overmaken van hypotheekbedragen. ING en ABN AMRO erkennen schuld. De ellende met de hypotheken veroorzaakt grote problemen bij zowel kopers als verkopers. Het komt volgens de notarissenvereniging KNB steeds vaker voor dat hypotheekverstrekkers op de dag van de ondertekening van het definitieve koopcontract de aankoopsom voor het huis nog niet hebben gestort. Notarissen moeten de ondertekening dan uitstellen en de kopers moeten boetes betalen. De notarissen klagen het vaakst over ABN AMRO, gevolgd door ING, Stad Rotterdam (Fortis) en SNS. ''Die banken steken er met kop en schouders bovenuit, als het gaat om gebrekkige communicatie en slechte betalingsdiscipline,'' aldus de KNB. Laat u bijstaan door een goede adviseur die voor u het traject begeleidt. 

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top