Ook voor bijzondere risico's

Verstand van verzekeren, daar draait het om.

Geachte lezer ,

De slagsleutel maakt zijn intrede in Nederland. Zo meldt het televisieprogramma NOVA op 27 april. Met deze manier van inbreken kan de inbreker binnen enkele seconden uw slot openmaken zonder sporen van braak. Wat kunt u hier tegen doen en hoe gaat uw verzekeraar hiermee om? In deze nieuwsbrief besteden we aandacht hieraan.   

De preventie en begeleiding van ziekteverzuim kan met ingang van 1 juli 2005 door uw bedrijf zelf worden georganiseerd. Is het verstandig om deze taak op u te nemen? Lees meer hierover in onze nieuwsbrief alvorens u een beslissing neemt.   

Het kenteken op bromfietsen zal naar alle waarschijnlijk een positieve uitwerking hebben op de verkeersveiligheid. Per 1 september 2005  gaat deze kenteken verplichting in. De brommers worden d.m.v. "shouwing" gekeurd. De bijzonderheden hierover treft u onderstaand aan.           

In onze vorige nieuwsbrief werd aandacht besteed aan de Basisverzekering die per 1 januari 2006 ingaat. Deze maand besteden wij aandacht aan de Zorgtoeslag.

Als laatste geven wij het woord aan S.A.M. Detachering. Dit bedrijf geeft u arbeid op maat zonder verplichte arbeidscontracten. Makkelijk en zeer flexibel.  

De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni. In deze nieuwsbrief geven wij u meer mogelijkheden om digitaal uw verzekeringen te berekenen en af te sluiten. Zelf verzekerd bij Quorim!   

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief


Huizen niet veilig te maken tegen inbrekers?

"Het politiekeurmerk Veilig Wonen lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Via internet en de hakkenbar op de hoek is een sleutel te bestellen waarmee vrijwel iedere cilinder van het bijpassende merk is open te maken zonder sporen van braak achter te laten. Gedupeerden treffen hun huis onbeschadigd maar leeg aan en hebben geen poot om op te staan tegenover de verzekering. Want inbraak zonder sporen wordt niet gezien als inbraak".Zo meldt het actualiteiten programma NOVA op 27 april jongstleden.   

Deze manier van inbreken heet de slagmethode/klopmethode. Heel eenvoudig en iedereen kan het, want je koopt bij de bouwmarkt een cilinder van eenbekend merk, vijlt van de bijpassende sleutel de groeven maximaal uit. Vervolgens stop je de sleutel in een slot, tikt met een hamer op de sleutel en binnen een paar seconde springt de deur open (principe van de kinetische energie). Nadat deze methode is toegepast is er niets aan het slot te zien en is ook weer gewoon zonder problemen te gebruiken. Slachtoffers kunnen niet bewijzen dat er bij hen is ingebroken.

De stelling van de programmamakers van  NOVA onderstrepen wij niet zondermeer. De meeste verzekeraars geven wel degelijk diefstaldekking zonder dat er sporen van braak aanwezig dienen te zijn. Zo is er bijvoobeeld dekking voor diefstal door gebruik van valse sleutels of onrechtmatig verkregen echte sleutels. Indien u twijfelt over uw verzekeringsdekking, dan kunt u met ons contact opnemen.    

Sloten fabrikanten hebben onderzoek gedaan naar deze methode van inbreken. Er zijn (gecertificeerde) cilindersloten in de handel waarbij deze methode niet succesvol blijkt. Wij adviseren u daarom voor de zekerheid contact op te nemen met een erkend beveiligingsbedrijf. Indien gewenst kunnen wij dit contact voor u verzorgen.

Klik hier voor het maken van een afspraak.                                       top

Wetsvoorstel arbodienstverlening

Klik hier voor het maken van een afspraak                                        top

Kenteken voor bromfietsen

Nieuwe brom- en snorfietsen krijgen per 1 september 2005 een eigen kentekenbewijs en kentekenplaat. Met ingang van 1 januari 2007 mogen brom- en snorfietsen alleen nog maar met een eigen kentekenbewijs en kentekenplaat op de openbare weg rijden. De nieuwe kentekenplicht brengt tevens met zich mee dat een ander type verzekering nodig zal zijn. Voor brom- en snorfietsverzekerden wordt het straks mogelijk no-claim op te bouwen. Iedere eigenaar kan zelf een afweging maken of hij voor zijn bromfiets een kentekenbewijs wil aanvragen. Alleen bromfietsen die daadwerkelijk van de openbare weg gebruik willen maken moeten zijn voorzien van een kentekenbewijs en bijbehorende kentekenplaat. Tussen 1 september 2005 en 1 november 2006 kunnen bromfietsen relatief eenvoudig en goedkoop van een kenteken worden voorzien dmv de schouwing. Na die tijd zal de bromfiets alleen na een technisch onderzoek op een RDW keuringsstation (vergelijkbaar met de import van bijvoorbeeld een motorfiets) een kenteken kunnen krijgen. Dit is een stuk kostbaarder en tijdrovender.Alleen een door de RDW erkend bedrijf mag een bromfietsschouwing uitvoeren. Een door de RDW erkend bedrijf kunt u herkennen aan een erkenningenschildje en een sticker op de deur.

 Klik hier voor het maken van een afspraak                                          top

De Zorgtoeslag

Het Kabinet beoogt om de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 in werking te laten treden. Al eerder hebben wij hier over geschreven in de nieuwsbrief van april. Per die datum zal dan het onderscheid in particuliere- en ziekenfondsverzekerden komen te vervallen. Alle Nederlandse ingezetenen zijn onder de nieuwe wet verplicht zich tegen ziektekosten te verzekeren.

De zorgtoeslag moet voorkomen dat iemand een te groot deel van zijngezinsinkomen aan premies voor de standaardverzekering betaalt. Bij een laag inkomen geeft de belastingdienst maandelijks compensatie in de vorm van zorgtoeslag.  In september zal de fiscus aan elke belastingplichtige een formulier met toelichting zenden. In dit formulier wordt de belastingplichtige gevraagd een schatting te maken van zijn inkomen, alsmede van dat van zijn partner, in 2006. Op basis van deze schatting wordt bepaald of de belastingplichtige in aanmerking komt voor deze zorgtoeslag. Aan de hand van de aangifte inkomsten-belasting wordt nadien de definitieve zorgtoeslag berekend waarna eventueel een verrekening plaatsvindt.

Klik hier voor het maken van een afspraak                                       top

Quorim Relatie aan het woord: S.A.M. Detachering

Waarom personeel in dienst nemen als u niet zeker weet wat de toekomst u zal brengen? Geen verplichte arbeidscontracten maar arbeid op maat.
Detachering en uitzending van personeel zorgt voor flexibiliteit in uw personeelsbezetting. Geen ongewenste kosten bij vakanties, minder drukke periodes en verlof. Gedurende de detacheringtermijn krijgt u de kans om het personeel beter te leren kennen en hun kwaliteiten te beoordelen. S.A.M. Detachering is dé partner voor uitzenden en detacheren, payrolling en werving en selectie van tijdelijk of vast personeel.

Gecertificeerd
Wij zijn aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en zijn gecertificeerd door de Stichting Financiële Toetsing (SFT). Deze stichting controleert periodiek het betaalgedrag van haar leden. Zo heeft u de zekerheid dat u in zee gaat met een bureau dat aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Medewerkers
De medewerkers van S.A.M. hebben ieder hun eigen specialiteit en verantwoordelijkheid, maar zijn als team op de hoogte van de ontwikkelingen bij klanten. Dit betekent voor u als klant snelle antwoorden op uw vragen, een complete dienstverlening en een adequate afhandeling van de administratie.

M.A.Z.
Zaken doen in Polen komt steeds dichterbij. Sinds Polen deel uitmaakt van de Europese Unie is het voor Nederlandse bedrijven een interessante handelspartner. M.A.Z. legt voor u de contacten, zoekt de juiste partners en creëert voor u nieuwe zakelijke kansen in Polen. Ook verzorgen wij werving en selectie van Poolse werknemers. Dankzij deze vestiging in Polen zijn we bovendien goed op de hoogte van export-mogelijkheden, productiefaciliteiten, wettelijke bepalingen en de vastgoedmarkt in Polen. M.A.Z. kent de Poolse cultuur, taal en gewoontes en is bij uitstek uw sleutel voor succes in Polen.

S.A.M. Detachering B.V.
Jan Tinbergenstraat 4a  
Sint-Oedenrode 
T 0413-47 93 32  
F 0413-29 62 52  
E-mail: info@sam-detachering.nl

                                                                                                      topPer 1 juli 2005  mag een branche of bedrijf zelf beslissen of het de preventie en begeleiding van ziekteverzuim zelf regelt of daarvoor een andere partij inschakelt.  Wat houdt dit wetsvoorstel in grote lijnen in? En wat betekent dat voor u?

Volgens het wetvoorstel beslist een branche of bedrijf zelf of het de preventie en begeleiding van verzuim zelf regelt of daarvoor een andere partij inschakelt. Voor die beslissing is toestemming nodig van vakbonden, OR of de personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast moeten branches en ondernemingen die geen gebruikmaken van een arbodienst, ervoor zorgen dat de arbodienstverlening met voldoende kennis van zaken wordt aangepakt. Zo is er altijd een contract nodig met een bedrijfsarts voor verzuimbegeleiding. Ook worden eisen gesteld aan de deskundigheid van degene die de zogenoemde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) toetst. In dat verplichte document worden risico's voor arbeidsomstandigheden in kaart gebracht en vastgelegd hoe die zoveel mogelijk te vermijden.

Voor bedrijven tot 26 werknemers zijn de kosten van een toets voor de RI&E door een arbodienst of deskundige naar verhouding hoog. Daarom kunnen bedrijven met minder dan tien werknemers in de toekomst volstaan met een standaard checklist voor de risico-inventarisatie en -evaluatie, als die in de CAO wordt vastgesteld. Daarnaast hebben de arbodiensten een eenvoudiger (en dus goedkopere) toets afgesproken voor bedrijven met minder dan 26 werknemers die met zo’n standaard checklist werken.

Tot slot dienen werkgevers zich te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers die aandacht besteden aan veiligheid en gezondheid bij de dagelijkse werkzaamheden. Bij kleinere bedrijven (minder dan vijftien werknemers) mag de deskundige ook de werkgever zijn. In de risico-inventarisatie en -evalatie van het bedrijf wordt vastgesteld hoe deskundig werknemers of werkgever moeten zijn.

Wij hebben contact opgenomen met een aantal verzuim verzekeraars en hen gevraagd naar hun standpunt. Op dit moment is het zo dat deze verzekeraars de aansluiting bij een arbodienst verplicht blijven stellen. Wij adviseren u daarom eerst contact op te nemen met uw assurantie adviseur alvorens u het contract gaat beëindigen.  


Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top