Altijd op zoek naar oplossingen

wij kennen de weg

Verzekerd bedrag

Verzekerd bedrag bedrijfsschadeverzekering

Het verzekerde bedrag op een bedrijfsschadeverzekering zijn uw vaste kosten plus de nettowinst (of minus het nettoverlies!). Een alternatieve berekening voor het verzekerd bedrag is de omzet minus de variabele kosten. Dit is de zogenaamde brutowinstmethode.

Onder vaste kosten wordt in dit verband verstaan:

 • Huur en erfpacht
 • Rente op banksaldi, hypotheken, obligaties en andere leningen
 • Salarissen van personeel alsmede de daarbij behorende sociale lasten
 • Honoraria van directie en commissarissen
 • Pensioenen en gratificaties
 • Afschrijvingen en onderhoudskosten
 • Verzekeringspremies en accountantskosten
 • Gas, water en elektriciteit
 • Porti- telefoon- en reiskosten
 • Druk- advertentie- en reclamekosten
 • Rechtskundige bijstand en intellectuele eigendommen
 • Contributies en abonnementen
 • Diverse belastingen

Uitkeringstermijn

Bij het bepalen van de uitkeringstermijn komt tijdslogistieke planning kijken. Een aantal overwegingsfactoren zijn:

 • Herstel van de omzet
 • Herstel van de productiecapaciteit
 • Leveringstermijn van nieuwe machines
 • Tijdsduur van het herstel van/aan gebouwen
 • De langste (in tijd) van deze neemt u als uitkeringstermijn van uw verzekering.
 • Denkt u alstublieft in “worst-case-scenario’s”. Want bij een grote brand is dit écht het geval!

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top