Sportief zaken doen

Met de adviseurs van Quorim.

WGA verzekering

Ruim zestig procent van de mensen die een uitkering uit de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) ontvangen, is 45 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De helft van alle volledig en duurzaam arbeidsongeschikten is zelfs 55 jaar of ouder.  Bij gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsgeschikten vormen 45-54-jarigen de grootste groep. De verdeling man-vrouw is nagenoeg gelijk.  

De WIA kent drie soorten arbeids(on)geschiktheid:

  • Minder dan 35% arbeidsongeschikt
  • Minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, òf minstens 80% maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (WGA, hieronder)
  • Minstens 80% èn duurzaam arbeidsongeschikt (IVA, hieronder)

Iemand die meer dan 65% arbeidsgeschikt (ofwel minder dan 35% arbeidsongeschikt) is, krijgt geen WIA-uitkering. Hij blijft in principe in dienst van de werkgever. Wel wordt hij aangemerkt als arbeidsgehandicapte, wat wil zeggen dat hij recht heeft op subsidies en andere ondersteuning om te kunnen blijven (of gaan) werken.

Daar waar enige jaren geleden nog een schale verzekeringsoplossing was in de vorm van een WGA-gat verzekering, zijn de huidige oplossingen veel beter. Naast het inkomensverlies waarmee de werknemer wordt geconfronteerd door zijn arbeidsongeschiktheid, kan er ook sprake zijn van werkloosheid. Dit is het geval als een werknemer zijn restverdiencapaciteit niet volledig benut, omdat hij geen passend werk kan vinden. Met de WGA-Gat verzekering Uitgebreid wordt zowel de arbeidsongeschiktheids als de werkloosheidscomponent verzekerd. De verzekering vult aan tot 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) en nieuwe loon.

U kunt hier een voorbeeldbrief downloaden die u kunt gebruiken voor uw personeel.

Open hier de WIA presentatie van Quorim.

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top