Voor een goed advies hoeft u niet ver te zoeken

Wij schatten uw risico's goed in.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Korte omschrijving

Deze verzekering geeft een periodieke uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 67 jaar.

Verdere specificatie

De arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV genoemd, keert een vooraf afgesproken bedrag uit voor iedere dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is. Doorgaans wordt maximaal 80 procent van het (gemiddelde) inkomen verzekerd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt naar rato uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal. Gebruikelijk is een door de klant te bepalen wachttijd (een eigen risicoperiode, waarover geen uitkering wordt verstrekt), waarbij een langere wachttijd een premiekorting oplevert.

Wie betaalt de kosten wanneer u arbeidsongeschikt bent?

Doelgroep

Zelfstandig ondernemers en directeuren/grootaandeelhouders, die geen aanspraak (kunnen) maken op uitkeringen uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Premie

De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het verzekerd bedrag, de wachttijd, de indexatie van de uitkering, het arbeidsongeschiktheidscriterium, de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar) en het beroep. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bijzonderheden

Naar aanleiding van de afschaffing van de WAZ heeft toenmalig minister De Geus aan het Verbond van Verzekeraars gevraagd om van 1 augustus tot 1 november 2004 voor moeilijke verzekerbare zelfstandigen een vangnetverzekering aan te bieden. Sinds 1 november 2004 kan deze verzekering uitsluitend worden gesloten door startende ondernemers tot 3 maanden na start van de onderneming. De vangnetverzekering gaat uit van:

  • een wachttijd van 2 jaar na de eerste ziektedag;
  • een uitkering die uitsluitend wordt verleend voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid;
  • indien arbeidsongeschiktheid in de eerste 5 jaar na afsluiting optreedt, is de dekking beperkt tot maximaal 5 jaar. Indien arbeidsongeschiktheid optreedt na 5 jaar, dan vindt dekking plaats tot 65 jaar;
  • een verzekerd bedrag die voor zowel de huidige WAZ-populatie als starters op jaarbasis maximaal € 11.500,- bedraagt;
  • het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid;
  • als moeilijk verzekerbaar worden beschouwd de zelfstandigen die geen polis met uitsluitingen of hoge premie kunnen/willen afsluiten.

Uitkering

Het uitkeringspercentage is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Het verzekeringsbewijs vermeldt op welke manier  het uitkeringspercentage wordt bepaald. De mogelijkheden zijn:

a het uitkeringspercentage is gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage, of;
b het zeven klassen systeem

Berekening van het uitkeringspercentage volgens het 7-klassensysteem. Hierbij bedraagt het uitkeringspercentage bij een arbeidsongeschiktheid van:

 arbeidsongeschiktheidspercentage             uitkeringspercentage 
 25-35  30
 35-40  40
 45-55  50
 55-65  60
 65-80  75
 80-100 100
   
Advieskosten

Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt een provisieverbod. De betekent concreet dat wij voor de advisering en het onderhoud van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering eenmalige advieskosten en doorlopende beheerkosten in rekening brengen. De kosten die wij bij u in rekening brengen staan vermeld in onze tariefkaart: Tarieven Quorim. Voor lopende verzekeringen geldt nog geen provisieverbod. Voor de lopende verzekeringen brengen wij geen andere kosten in rekening.

Indien u meer inlichtingen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering wenst kunt u met ons contact opnemen.  

(laatste aanpassing 7 juli 2017)
 

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top