Doorlopend verzekerd

een veilig gevoel

Kredietverzekering

Korte omschrijving
Deze verzekering dekt de risico's, die verbonden zijn aan het verlenen van geldkrediet. Bij binnenlandse kredietverzekering is het risico gedekt dat geen betaling wordt ontvangen als gevolg van insolventie (niet kunnen voldoen aan zijn betalingsverplichtingen van de debiteur). Bij buitenlandse kredietverzekering is het risico verzekerd dat de factuurbedragen niet of niet geheel worden ontvangen. Schadevergoeding wordt verleend na een afgesproken wachttermijn van 6 of 9 maanden.

Verdere specificatie
Deze verzekering wordt nagenoeg uitsluitend gebruikt voor het verzekeren van kredietrisico's tussen bedrijven onderling (dus niet: bedrijf - particulier). Uitsluitingen liggen in de sfeer van niet betaling als gevolg van wanprestatie of materiële beschadiging van de goederen vóór aflevering.
Gebruikelijk is de gehele omzet of een afgebakend onderdeel daarvan (bijvoorbeeld de omzet naar een bepaald land) te verzekeren. Maar ook de verzekering van één specifiek risico is mogelijk. Bij de acceptatie spelen de bekendheid en de reputatie van de debiteur een rol. Het dekkingspercentage varieert van 75 - 95%: de verzekerde blijft altijd 5 tot 25% eigen risico lopen.

Doelgroep
Ondernemers, die zakelijke kredieten verlenen.

Premie
Uitgedrukt in een % van de verzekerde omzet/transacties. De hoogte is afhankelijk van de branche, de betalingstermijn, het land van de debiteur, de afgesproken valuta en het dekkingspercentage.

Bijzonderheden
De particuliere kredietverzekeraar dekt uitsluitend commerciële risico's. Bij buitenlandse risico's kunnen ook politieke risico's spelen: de afnemer betaalt wel, maar het geld mag het land niet uit. Deze politieke risico's worden ook onder de kredietverzekering gedekt, maar door de kredietverzekeraar volledig herverzekerd bij de staat (die ook de premie voor het politieke risico vaststelt).

Indien u meer inlichtingen over deze bedrijfsverzekering wenst kunt u met ons contact opnemen.  

(update 1 november 2015)
 


 

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top