Ook voor bijzondere risico's

verstand van verzekeren

Wat is datalekken ?

15 Feb 2017

Een datalek is het hebben van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie wat niet de bedoeling is van deze organisatie. Het gaat zowel om vrijkomen als onrechtmatige verwerking van gegevens. Dat alles moet het gevolg zijn van een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens. De beveiliging heeft niet gewerkt. 

Meer informatie

Telefoonabonnement is lening

14 Feb 2017

Een telefoontoestel meefinancieren in het abonnementsgeld. Dat is wat de meeste bezitters van smartphones doen. Een financiële verplichting waar u vaak meerdere jaren aan vastzit. De Hoge Raad en minister Dijsselbloem zien dergelijke abonnementen daarom als lening. Alle abonnementen boven de 250 euro worden door het kabinet aangemerkt als lening.

Meer informatie

Jacht aansprakelijkheid

13 Feb 2017

De Flora- en faunawet (FFW) is per 1 januari 2017 vervangen door de Wet natuurbescherming. De regels voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor jagers zijn daardoor gewijzigd. De FFW regelde dat een jager (houder van de jachtakte) een verzekering moest hebben voor zijn eigen aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid voor iedereen die in zijn gezelschap deelnam aan de jacht. 

Meer informatie

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top