Omdat u niet altijd alleen bent

wij schatten uw risico's goed in

Beveiligingsklasse voor uw auto

Nagenoeg iedere verzekeraar verlangt bij een diefstaldekking een beveiliging op uw auto. In de polis wordt dit als clausule opgenomen en het is van groot belang hier kennis van te nemen. Het ontbreken van een dergelijke installatie vrijwaart de verzekeraar een uitkering te verstrekken.  Veelal wordt gesproken over een installatie die moet voldoen aan de normen van het SCM. Dit dient dan door middel van een certificaat te worden aangetoond. Ook kan het zijn dat men genoegen neemt met een af-fabriek systeem.    

Onderstaand treft u de verschillende vormen van beveiliging aan:

De klassenindeling:

Klasse 1

bestaande uit een elektrisch systeem met minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, geen detectie en geen alarmering:
- minimaal twee blokkeringen (startmotor + extra blokkering, niet zijnde de  startmotoronderbreking)
 N.B.: Af-fabriek systemen voldoen reeds met een onderbreking op het motormanagement

Klasse 2

bestaande uit minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, detectie en alarmering.
- minimaal twee automatische blokkeringen conform klasse 1
- omtrekdetectie en ruimtelijke detectie;
- akoestische signalering
- optische signalering

Klasse 3

bestaande uit minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, detectie, alarmering alsmede een noodstroomsirene, uitgebreid met hellingdetectie.
 - blokkering conform klasse 1 alsmede blokkering startmotor
 - omtrekdetectie en ruimtelijke detectie
 - optische signalering
 - hellingdetectie
 - akoestische signalering door middel van een noodstroom sirene

Klasse 4

bestaande uit een elektrisch systeem dat voldoet aan de eisen van SCM voorschrift AA03 voor klasse 1, 2 of 3 alsmede een voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het SCM voorschrift TT03 voldoet:
 - beveiligingssysteem conform klasse 1, 2 of 3
 - een systeem dat de positie van het voertuig kan bepalen en dit kan doorgeven aan de meldkamer.

Klasse 5

bestaande uit een elektrisch systeem dat voldoet aan de eisen van SCM voorschrift AA03 voor klasse 3 systemen gekoppeld aan een voertuigvolgsysteem dat aan de eisen van het SCM voorschrift TT03 voldoet:
- beveiligingssysteem conform klasse 3
- een systeem dat de positie van het voertuig kan bepalen en dit kan doorgeven aan de meldkamer
- dit systeem dient geactiveerd te worden wanneer het alarmsysteem in alarm gaat

Z-systeem

Voertuigen die reeds voorzien zijn van een SCM-goedgekeurd af-fabriek systeem conform klasse 1, kunnen voorzien worden van een aanvullend alarm dat bediend kan worden door de originele afstandsbediening van het voertuig. Dit Z-alarm heeft de volgende functies:
- optische signalering
- omtrekdetectie en ruimtelijke detectie
- hellingdetectie
- akoestische signalering door middel van een noodstroom sirene
- 1 blokkering te gebruiken (indien nodig) voor de startmotoronderbreking bij klasse 3.

(laatst bijgewerkt op 23-10-2012)

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top