Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

nieuwsbrief april 2023


Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u als geïnteresseerde de Quorim nieuwsbrief van april.

In deze nieuwsbrief hebben wij de volgende onderwerpen voor u geselecteerd.

  • Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving
  • Tool pensioenfonds
  • Ondanks onrust lagere rente
  • Samenwerking en partnership Summa Groep
  • Quorim relatie: Variant Schoonmaak Service

Onze volgende nieuwsbrief kunt u in mei verwachten. Wij wensen u veel leesplezier toe en heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hartelijke groet,

Het team van QuorimLandelijke Maatlat

Op 23 maart heeft de Rijksoverheid met de Kamerbrief 'De Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving' uitgebracht.

De maatlat maakt duidelijk wat voor nieuwbouw klimaatadaptief inrichten en bouwen inhoudt. Dit is nodig om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Lees meer
Tool pensioenfonds

De Pensioenfederatie heeft de tool ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’ gelanceerd. Door een eenvoudige check kunnen (startende) werkgevers nagaan of zij zich bij een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds dienen aan te sluiten en hoe zij contact kunnen opnemen met het fonds.

Door de SBI-code, sectorcode of simpelweg de hoofdactiviteit van de onderneming in te vullen, wordt zichtbaar of en zo ja welk bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds een pensioenregeling aanbiedt.

Lees meer
Ondanks onrust lagere rente

Alle onrust rond de banken ten spijt, gingen nagenoeg alle geldverstrekkers deze week over tot het verlagen van hun rentetarieven. Daaronder op Lloyds Bank na ook alle grote spelers, waaronder de grootbanken en verzekeraars. Wat opvalt is de snelheid waarmee geldverstrekkers reageerden op de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.

De kapitaalmarktrente vormt de basis voor de hypotheekrente. Wijzigingen in de marktrente worden vaak met een vertraging van één tot drie weken worden doorgevoerd in de hypotheekrente.

Lees meer
Samenwerking en partnership Summa Groep

Quorim werkt al vanaf haar oprichting in 2003 samen met Summa Groep. Summa Groep is ook aandeelhouder van Acura, de serviceprovider waaraan Quorim verbonden is.

De wens om samen verder te gaan is verwezenlijkt waarbij Summa 100% aandeelhouder is geworden, zowel van Quorim als van Acura. Wij blijven gewoon bereikbaar via de bekende kanalen.

Lees meer
Quorim relatie Variant Schoonmaak Service

Hebt u schoon genoeg van schoonmaak- en onderhoudsproblemen? Wilt u een heldere oplossing die borg staat voor kwaliteit en continuïteit? Dan is Variant Schoonmaak Service BV u graag van dienst. Voor elke situatie bieden wij een oplossing op maat. Zo zijn we niet lang van stof: we hanteren korte communicatielijnen en maken heldere afspraken. 

Opdrachtgevers waarderen onze snelheid van handelen en de flexibiliteit waarmee wij op hun wensen inspelen. Of het nu gaat om dagelijkse interieurverzorging van bijvoorbeeld kantoren, scholen, ziekenhuizen óf projectmatige werkzaamheden. Op Variant kunt u rekenen.

Lees meer
Meest gevraagd

Overname aandelen

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Schade melden  

Gemak scooterrijder 

Aanraders

Quorim in beeld en geluid

Schadeformulier PDF

Preventiemaatregelen

Vorige nieuwsbrief

Mutatieformulier Quorim

Over Quorim

Referenties

Dienstenwijzer

Privacy

Missie Quorim

Adviseurs van Quorim