Persoonlijke en deskundige afwikkeling

iedere dag weer opnieuw

Schadeverzekering inzittenden en Schadeverzekering voor inzittenden en gezinsleden

De maximum verzekerde som per gebeurtenis voor alle inzittenden tezamen is gesteld op EUR 1.000.000,-

Dekking voor persoonlijke schade van de bestuurder en inzittenden, zoals bijvoorbeeld loonderving, smartengeld, kosten van huishoudelijke hulp, reiskosten, juridische kosten, zaken die tot de particuliere huishouding behoren.

Verzekerden

  • Verzekeringnemer
  • Bij hem inwonende echtgenote
  • Met hem in gezinsverband samenwonende personen
  • Hun minderjarige kinderen
  • Hun inwonende meerderjarige kinderen en wegens studie uitwonende meerderjarige kinderen
  • Bestuurder en passagiers van de verzekerde auto

Omvang dekking

Bij het aangaan van de verzekering kunt u kiezen tussen alleen inzittendendekking of inzittenden- en gezinsdekking. Deze gezinsdekking is uniek in Nederland en geldt voor alle motorrijtuigen vermeld op de pakketpolis.  

De verzekering geeft dekking tegen schade die de verzekerden oplopen als verkeersdeelnemer. Verzekerd zijn zowel materiele als immateriële schade (waaronder smartengeld), ongeacht de schuldvraag. Het verzekerd bedrag bedraagt EUR 1.000.000.

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top