Problemen om dit bericht te bekijken? Bekijk in uw browser.

nieuwsbrief mei 2022


Geachte relatie,

Hierbij ontvangt u als geïnteresseerde de Quorim nieuwsbrief van mei.

In deze nieuwsbrief hebben wij de volgende onderwerpen voor u geselecteerd.

  • Premiestijging autoverzekering
  • Hoe zit het met de overlijdensrisicoverzekering?
  • Jongeren blijven langer thuiswonen
  • Onderverzekering voor uw inboedel
  • Lucien van der Schaaf verlaat Quorim
  • Quorim relatie: Edgeplore, Unieke bedrijfsexperiences en groepsreizen

Onze volgende nieuwsbrief kunt u in juni verwachten. Wij wensen u veel leesplezier toe en heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hartelijke groet,

Het team van QuorimPremiestijging autoverzekering

Door een claim op de autoverzekering kan de premie stijgen. Hoe sterk stijgt de premie? Schade claimen op de autoverzekering kan zorgen voor een forse stijging van de premie. Welke claims kosten u schadevrije jaren? Verzekeraars laten de hoogte van de premie van de autoverzekering sterk afhangen van de opgebouwde schadevrije jaren.

Het wel of niet hebben van schadevrije jaren maakt een groot verschil voor de premie. Door het claimen van een schade op de autoverzekering kunt u de opgebouwde jaren weer verliezen. U bouwt ze langzaam op, maar bij schade kunt u in één keer vijf schadevrije jaren verliezen.

Lees meer
Hoe zit het met de overlijdensrisicoverzekering?

Met een overlijdensrisicoverzekering (ORV) dek je het financiële risico van overlijden af tijdens de looptijd van de verzekering. Overlijd je vóór de einddatum van de polis, dan keert de verzekeraar het verzekerde bedrag uit aan je nabestaanden.

Zolang partners in goede gezondheid verkeren, wordt er niet nagedacht over de fananciële gevolgen van het overlijden. Huizenkopers staan noodgedwongen stil bij de financiële gevolgen van het overlijden van één van beide partners. Vaak eist de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek namelijk een overlijdensrisicoverzekering. Het ideaalbeeld is een volledig afbetaald huis bij overlijden van één van beiden. Maar is dat wel voldoende?

Lees meer
Jongeren blijven langer thuis wonen

Jongeren komen lastiger aan een huis, dus blijven ze langer bij de ouders wonen. Wat is het opvallende verschil met tien jaar geleden? De meeste jongeren gaan volgens het CBS tussen hun 18e en 30e het ouderlijk huis uit.

Ruim 900.000 mensen van 25 tot 35 jaar wonen door de woningnood gedwongen bij hun ouders in huis, dat zijn er 200.000 meer dan in 2010. Deze groep thuisblijvers woont later zelfstandig, trouwt later en krijgt vaak ook later kinderen. Dit zien we niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. In vergelijking met acht jaren geleden verschuift de leeftijd dat jongvolwassenen het nest verlaten.

Lees meer
Onderverzekering voor uw inboedel

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering wordt de waarde van de inboedel vastgesteld doormiddel van een inboedelwaardemeter, een inventarisatielijst of een geautomatiseerde tool van de verzekeraar.

Maar wat krijgt u uitgekeerd als er sprake is van schade? Is er dan sprake va nieuwwaarde, dagwaarde of misschien wel vervangingswaarde?

Lees meer
Lucien verlaat Quorim

In 2021 is Lucien van der Schaaf bij Quorm in dienst gekomen als all round verzekeringsadviseur. Afgelopen maand heeft Lucien te kennen gegeven om zijn carrière buiten ons bedrijf en onze bedrijfstak voort te zetten.

Wij danken Lucien voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Quorim en wensen hem veel succes toe in zijn verdere carrière. Wij zijn momenteel in gesprek om de ontstane vacature in te vullen.

Lees meer
Quorim relatie Edgeplore

Deze maand zetten wij onze relatie Edgeplore in de schijnwerpers. Edgeplore organiseert meerdaagse experiences in binnen- en buitenland. Het doel van de trips is om een positief effect te realiseren binnen een bedrijf. Dit kan zijn door het vieren van een jubileum, een reis na het behalen van targets (incentive) of échte teambuilding. Bij de laatste variant wordt er gewerkt met professionele begeleiding in de vorm van een teamcoach.

Als klant word je bij Edgeplore volledig ontzorgd. De reis en alles daaromheen wordt van a tot z geregeld én op locatie begeleid. Genieten zonder zorgen dus!

Lees meer
Meest gevraagd

Particuliere verzekeringen

Zakelijke verzekeringen

Overname polissen ARAG 

Schade melden  

Uw Polismap

Aanraders

Quorim in beeld en geluid

Schadeformulier PDF

Preventiemaatregelen

Vorige nieuwsbrief

Mutatieformulier Quorim

Over Quorom

Referenties

APS pensioenteam 

Dienstenwijzer

Privacy

Missie Quorim

Adviseurs van Quorim