Sportief zaken doen

Wij werken open en transparant.

Schadeverzekeringen in 2021

26-10-2020

Begin 2020 werden veel bedrijven geconfronteerd met flinke premieverhogingen, soms tot wel 50%. Bovendien hebben verzekeraars de condities en voorwaarden in veel gevallen aangepast en stellen ze vaker aanvullende preventie-eisen. Wat zijn de ervaringen van de bedrijven met deze verharding en in hoeverre was men vooraf op de hoogte? Sommigen hebben de benodigde kennis voor de continuatie zelf in huis. Anderen laten zich begeleiden door een verzekeraar, tussenpersoon of makelaar.

Waren de bedrijven op de hoogte?
Ruim de helft van de bedrijven was enigszins op de hoogte van de implicaties die de verharding zou hebben op hun organisatie. En nog eens 32% blijkt hierover volledig geïnformeerd. Slechts 14% was niet op de hoogte of niet volledig onbekend. Men is dus bepaald niet overvallen door de verharding. Bedrijven die vooraf de implicaties kenden zijn meer tevreden over het laatste continuatieproces.

Continuatie van het verzekeringspakket
Eind 2020 moeten veel bedrijven hun bedrijfsmatige verzekeringen weer hebben vernieuwd. Extra aandacht voor de komende continuatieronde is belangrijker dan ooit. Er is namelijk duidelijk sprake van een verharding in de markt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door structureel negatieve resultaten bij nagenoeg alle verzekeraars in vrijwel alle ‘lines of business’ en bedrijfsmatige verzekeringen in het bijzonder. De technische resultaten zijn ver achtergebleven bij de verwachtingen, getriggerd door steeds meer catastrofale schades bij een afnemende capaciteit, waardoor de huidige tarifering van verzekeringen wordt uitvergroot als te laag.

Premiestijging in 2021
Langdurig hebben verzekeraars de tekorten gecompenseerd met andere wel winstgevende segmenten binnen hun bedrijfsvoering. De meeste verzekeraars hebben duidelijke keuzes gemaakt welke bedrijfstakken zij nog willen verzekeren. Dit leidt tot een afname van verzekeringscapaciteit voor die bedrijfstakken waar nog slechts een beperkt aantal verzekeraars zich op richt. Het gevolg is dat er grote verschillen ontstaan in premieverhoging tussen de verschillende soorten van dekking. Tel daarbij op een verdere concentratie van verzekeraars door overnames en globalisering, waardoor er een verdere verschuiving plaatsvindt naar minder capaciteit en het aloude principe van vraag en aanbod opgeld doet. Daarom ziet u nu mondiaal een aanpassing in de condities en voorwaarden. De premiestijging is sinds 2012 nog nooit zo hoog geweest. De verwachting is dat verdere verharding in de continuatie per januari 2021 dan ook eerder regel dan uitzondering zal zijn.

‘Gemiddeld hebben bedrijven 3,1 risicoverzekeringen.’

Welke verzekering vindt men de belangrijkste?
De grootste groep bedrijven heeft een algemene aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze wordt door 42% van de bedrijven ook als de belangrijkste verzekering beschouwd. Opvallend, want in het bedrijfsleven wordt veruit de meeste premie betaald voor brand- en bedrijfsschadeverzekeringen. Anderzijds is de wet- en regelgeving op het gebied van aansprakelijkheid steeds strenger en kunnen claims een bedrijf veel geld kosten.

Datzelfde geldt voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die met een percentage van ruim 20% op de tweede plaats staat. Deze verzekering wordt vooral door grote bedrijven genoemd. De derde plaats is voor de brand- en bedrijfsschadeverzekeringen. Met name voor bedrijven in de industrie, handel en retail komt de continuïteit ernstig in gevaar wanneer een bedrijfspand niet meer (volledig) te gebruiken is door brand of andere calamiteit.

Aanvullende preventie-eisen
Bijna 40% van de bedrijven werd tijdens de laatste continuatieronde geconfronteerd met aanvullende preventie-eisen. Van deze groep moest ruim 70% meer dan 50.000 euro investeren in preventie. Het gemiddelde ligt daarbij op maar liefst 240.000 euro. Daarbij dient aangetekend te worden dat de investeringshoogte sterk afhankelijk is van de bedrijfsomvang: hoe groter het bedrijf, hoe hoger de investeringen in preventie. Grotere bedrijven hebben meer assets en lopen grotere financiële risico’s, waardoor meer geld geïnvesteerd moet worden om calamiteiten te voorkomen. Toch gebeurt dit niet vaak, gezien het feit dat de premiestijging bij grotere bedrijven het hoogste is.

De meeste bedrijven worden begeleid door een tussenpersoon
Gemiddeld wordt 84% van de bedrijven op één of andere manier begeleid bij het continuatieproces. Bij de grootste groep respondenten is dit de verzekeringstussenpersoon (43%). Op de tweede en derde plaats vinden we de makelaar en de verzekeraar met respectievelijk 16% en 11%. Slechts 16% is helemaal niet begeleid of heeft de kennis zelf in huis.

Wat functieniveau betreft, laten CEO’s en CRO’s zich het vaakst begeleiden. CFO’s en operationeel directeuren schakelen minder vaak een externe partij in. De omvang van het bedrijf speelt geen grote rol in de begeleiding. We zien wel dat de bouw- en vastgoedsector het vaakst extern begeleid wordt.

Toegekend belang aan de dimensies
Met name een goede dekking van de risico’s en een goede afstemming van de voorwaarden op de bedrijfssituatie worden als belangrijk beschouwd. Veel bedrijven noemen beide dimensies. Men vindt controle op de premies het minst belangrijk. Dat is opvallend, omdat de risicosituatie van een bedrijf tijdens de looptijd behoorlijk kan veranderen waardoor men over- of onderverzekerd kan zijn. Dan zal er opnieuw onderhandeld moeten worden met de verzekeraar over de premiestelling.

‘Goede voorwaarden en dekking worden als belangrijkste factoren voor succesvolle continuatie gezien. Tussentijdse aanpassing van polissen krijgt weinig aandacht.’

De verharding in de verzekeringsmarkt is dit jaar al sterk voelbaar geweest. Welke verwachtingen hebben de bedrijven voor het effect hiervan in de continuatie per 1 januari 2021? Daarnaast brengt de coronacrisis allerlei nieuwe risico’s met zich mee. Welke daarvan hebben de meeste impact als we kijken naar de komende continuatieronde? Belangrijk is ook in hoeverre men nu op de hoogte is van de ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt, en welke prioriteit de verharding krijgt. Bereiden bedrijven zich voldoende voor op de continuatie per 2021? En in hoeverre ontwikkelen ze hiervoor een renewal strategy?

De grootste groep bedrijven denkt dat de voorwaarden nog (sterk) zullen verslechteren (36%) en/of dat de premies (verder) zullen stijgen (28%). We zien bij deze negatief gestemde bedrijven twee groepen.

De eerste groep wordt bij de continuatie begeleid door een verzekeringsmakelaar of tussenpersoon en is (daardoor) goed op de hoogte van de verharding. Deze bedrijven beginnen ook langer van tevoren met de voorbereiding en hebben vaker een renewal strategy ontwikkeld.

De tweede groep heeft zich bij de vorige continuatieronde enigszins laten verrassen door de verharding. Door zich beter voor te bereiden en meer begeleiding te zoeken, hopen ze de impact van de verharding op hun organisatie tijdens de volgende continuatieronde te kunnen beperken.

Invloed van COVID-19 op de risico’s
De wereldwijde COVID-19 pandemie heeft impact op een groot aantal risicogebieden. Bedrijven noemen in dit verband uiteraard in eerste instantie de gezondheidsrisico’s van medewerkers. Ook de continuïteit van de business wordt frequent gemeld. Denk in dit verband aan terugloop of uitval van de marktvraag en beperkingen wat betreft het transport van mensen of goederen. Crisismanagement en emergency plannen zijn hieraan gerelateerd. Verder zal er door de pandemie meer online gewerkt worden. Daarom noemt een kwart van de respondenten cybercriminaliteit als COVID-19 gerelateerd risico. En wanneer er meer op afstand plaatsvindt, is er minder controle waardoor het frauderisico toeneemt. Toch kent men weinig impact toe aan de verandering van de interne risk & compliance cultuur.

Pro-forma opzeggen van uw verzekering

Let op met het pro-forma opzeggen van uw verzekering. Lees meer over de gevolgen via deze link: wat betekent pro-forma opzeggen?

Laat u bijstaan door de specialisten van Quorim
De adviseurs van Quorim hebben ruime ervaring in de markt van grote en soms moeilijk te plaatsen risico's. Wij staan u in deze moeilijke markt graag bij met het verlengen of vernieuwen van uw verzekeringscontracten.

Neem vandaag nog contact met ons op: adviseurs van Quorim

(bron Marsch :  Nationale Benchmark Schadeverzekeringen)

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top