Bijzondere klanten

vragen bijzondere oplossingen

Pro-forma opzeggen

Pro-forma opzeggen ontbreekt aan rechtskracht. Dat wil concreet zeggen dat u niet zondermeer een verzekering Proforma opzeggenmiddels een pro-forma opzegging kan opzeggen. In een aantal voorwaarden staat vermeld:  “Wij accepteren geen pro-forma opzegging. Dat betekent dat u met een pro-forma opzegging de verzekering niet kunt beëindigen”. Eigenlijk is dat ook wel logisch, u zegt immers op of u zegt niet op. Als u het woordenboek er op naslaat staat bij pro-forma dat een pro-forma document dezelfde inhoud heeft als een definitief document. Als er volgens deze letter gehandeld wordt betekent een pro-forma opzegging een feitelijke opzegging en dat kan gevaarlijk zijn voor bepaalde dekkingen. Denk daarbij aan een aansprakelijkheidsverzekering. Het is dus van belang dat u van te voren bepaalt wat uw bedoeling is en dit ook afstemt met uw verzekeraar of assurantie-adviseur.

Opzegtermijn

Bij veel verzekeraars is het inmiddels mogelijk uw particuliere schadeverzekering dagelijks op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. U kunt dus eigenlijk ieder moment van uw particuliere schadeverzekering af. De verzekering moet dan wel eerst een jaar gelopen hebben. Dat is met name bedoeld om de kosten van de verzekeraar voor het opmaken van een contract te dekken. Als het risico er niet meer is (bijvoorbeeld bij de verkoop van een auto of een huis) dan kan de verzekering direct worden opgezegd.

Bij zakelijke verzekeringen ligt dit iets anders. Veelal dient een nieuw verzekeringscontract drie jaar te lopen. Na deze periode kunt u vervolgens uw bedrijfsmatige verzekering dagelijks opzeggen. U dient hierbij wel goed te kijken naar de geldende opzegtermijn. Bij bedrijfsmatige verzekeringen komt het nog wel eens voor dat er een opzegtermijn van 2 maanden wordt gehanteerd.

Bij maatwerkcontracten mogen er afwijkende afspraken gemaakt worden over de contractstermijn. U dient hier als verzekeringnemer wel mee in te stemmen.

Opzeggen overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekeringen

Een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering kunt u opzeggen iedere keer dat u premie moet betalen (premievervaldatum). Betaalt u per maand dan kunt u elke maand opzeggen. Betaalt u per jaar dan kunt u één keer per jaar uw verzekering stopzetten.

(bijgewerkt op 14 oktober 2015)

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top