Altijd op zoek naar oplossingen

wij kennen de weg in verzekeringsland.

De eisen van de RI&E

01-05-2020

In toenemende mate wordt gevraagd van bedrijven dat zij beschikken over een RI&E. Omdat geconstateerd is dat een deel van de bedrijven nog geen RI&E heeft, voert het ministerie van SZW een actief campagneplan uit om strenger hierop te gaan controleren. Er wordt een groot belang gehecht aan het hebben van een actuele RI&E. Het is een mooi instrument om op een systematische wijze te werken aan verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de bedrijven.

Over de eisen die aan een risico-inventarisatie & -evaluatie worden gesteld, bestaan echter veel misverstanden. Het gevolg hiervan is helaas dat zeer veel RI&E-rapporten onder de maat zijn. Een gemiste kans, want dit document is juist bedoeld om planmatig de werkomstandigheden te verbeteren, het werkplezier te verhogen en het aantal ongevallen en het ziekteverzuim terug te dringen. Bovendien blijkt dat door betere arbeidsomstandigheden veelal ook de productiviteit stijgt.

Polisvoorwaarden van uw verzekering

In geval van (ernstige) schade start de verzekeringsmaatschappij een onderzoek om na te gaan of de dekking binnen de polisvoorwaarden valt. Vaak staat in de polisvoorwaarden dat er niet wordt uitgekeerd indien de wet wordt overtreden. Onder de wetgevingseisen van de verzekering valt onder andere de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet verplicht iedere werkgever om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Dit kan de werkgever aantonen bij de verzekeraar door het periodiek uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). Het ontbreken van een RI&E kan daardoor grote gevolgen hebben voor een mogelijke schade-uitkering van de verzekering.

Onderstaand treft u eerder door ons gepubliceerde artikelen aan:

De wettelijke basis van de RI&E staat geformuleerd in de Arbowet, artikel 5 lid 1: "Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers."

Om op basis van de wet een goede en nuttige RI&E op te stellen, zijn er tien eisen waaraan uw RI&E moet voldoen. Voor u als trouwe lezer van onze nieuwsbrief stellen wij een whitepaper beschikbaar waarin overzichtelijk de tien eisen van de RI&E staan beschreven.

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top