Wij ontzorgen door financiële rust en zekerheid

Dat is onze missie.

Coronacheck

01-05-2020

Verzekeraars en adviseurs ontvangen veel vragen van klanten, media en andere partijen over de verzekeringsgevolgen van het coronavirus. Is het verstandig om alle verzekeringen aan te houden en wat zijn de gevolgen als u andere activiteiten opstart?  In dit artikel besteden wij aandacht aan de mogelijke gevolgen voor uw verzekeringspakket en adviseren wij u om samen met ons een “coronacheck” te doen.

De belangrijkste vragen hierover zetten wij op een rij. Staat uw corona-gerelateerde verzekeringsvraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij ondersteunen u graag.

Aard van de werkzaamheden

Het ligt in de aard van een ondernemer om naar mogelijkheden te zoeken als de omstandigheden veranderen. Dat kan in de lijn van de eigen onderneming zijn (bijvoorbeeld bezorgdiensten) of iets wat al een tijdje “op de plank” lag.  Verzekeraars hebben op hun polissen de omschrijving van de hoedanigheid staan en op basis daarvan is het risico bepaald. Dat geldt voor de premie maar bijvoorbeeld ook voor bijzondere voorwaarden en clausules. Het is daarom van groot belang om op voorhand hierover het gesprek aan te gaan met uw adviseur of verzekeraar. Soms heeft het helemaal gevolgen voor uw lopende verzekering. In andere gevallen is een (tijdelijke) aanpassing noodzakelijk. 

Autoverzekeringen

Premie

Er lijken veel minder ongelukken te gebeuren op de weg. Dat betekent minder schade die autoverzekeraars moeten vergoeden. Gaat de premie van de autoverzekering omlaag? Door de maatregelen van de overheid is het minder druk in het verkeer. Dat heeft een positieve invloed op de verkeersveiligheid en verkeersongevallen. De exacte impact daarvan op het aantal schadeclaims dat bij autoverzekeraars binnenkomt, is nog niet bekend. Het Verbond van Verzekeraars heeft nog geen cijfers van het aantal schadeclaims op de autoverzekering van de afgelopen weken. Veel verzekeraars geven ook aan dat het nog te vroeg is om die balans op te maken. De premie van een verzekering wordt doorgaans niet op basis van enkele weken gebaseerd. Of en welke gevolgen dit uiteindelijk heeft voor de hoogte van de premie van de autoverzekering moet elke verzekeraar zelf bepalen. Daarover mogen verzekeraars geen afspraken met elkaar maken.

Laat uw pakket eens goed beoordelen. Zeker nu met het coronavirus!

Buiten gebruik

Als u verwacht dat een voertuig langere tijd buiten bedrijf zal blijven, schors dan het kenteken. Dat kan digitaal via de website van de RDW. Hiermee stopt de APK-plicht en de houderschapsbelasting automatisch. U kunt ook uw verzekering opschorten, let wel; u bent dan niet meer verzekerd. Belangrijk om te weten is dat óók het rijden op eigen terrein in veel gevallen gewoon onder de Wegenverkeerswet valt. Dat betekent dat u daar dus ook niet mag rijden met een geschorst voertuig.

Aan het schorsen van een kenteken zijn kosten verbonden. Voor wagenparkbeheerders hebben de RDW en het ministerie van I&M gekeken naar de mogelijkheid om een nultarief te hanteren. Sinds 31 maart mag, met terugwerkende kracht tot 6 maart, vanaf het 6e voertuig het nultarief worden gehanteerd bij de RDW.

Andere activiteiten en inzet privévoertuig

Als het bedrijf hiervoor al bedrijfsauto’s (met verzekering) gebruikt en deze intensiever gaat gebruiken, zal het in de regel onder de dekking blijven vallen. Let wel, er kunnen uitzonderingen of limiteringen zijn. Neem dus bij uitbreiding van het gebruik of bij inzet van nieuwe bestuurders vooraf contact met ons op.

Bij gebruik van een privévoertuig is er in de regel géén dekking. Vrijwel alle polisvoorwaarden van auto- en scooterverzekeringen sluiten zakelijk of bedrijfsmatig gebruik uit. Als u deze voertuigen toch in wilt zetten, neem dan vooraf contact met ons op.

Rijbewijs

Als uw rijbewijs verlopen is of verloopt tussen 16 maart 2020 en 1 juni 2020 kunt u blijven rijden met een verlopen rijbewijs tot 1 juni. U bent dan ook verzekerd. Voorwaarde is wel dat uw huidige rijbewijs een geldigheidsduur heeft van 5 of 10 jaar. Is de geldigheidsduur nu 1 of 3 jaar, dan mag het niet. Ook als u vermoedt beperkingen te hebben waardoor uw rijbewijs niet verlengd zou worden, dan geldt deze coulanceregeling niet. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het CBR

Thuiswerken en cyber

Nu we allemaal massaal thuiswerken, liggen de gevaren van cybercriminaliteit op de loer. Omdat veel kantoren vrij onverwacht zijn geconfronteerd met de noodzaak om medewerkers vanuit huis te laten werken, is er soms zelfs sprake van een onveilige digitale infrastructuur. Dat maakt kantoren kwetsbaar voor cybercriminelen. Thuiswerken vraagt dus om extra aandacht. Digitale specialisten van De Hypotheekbond hebben, op verzoek van Bureau DFO, een overzicht gemaakt van praktische tips. Staat jouw vraag of tip hieronder er niet bij, kijk dan eens in het overzicht Veilig thuiswerken: https://mailchi.mp/hypotheekbond/veilig-thuiswerken-1543013?e=[UNIQID] 

Onderstaand een aantal algemene tips:

  • gebruik alleen een Wifi- verbinding die je vertrouwt
  • werk bij voorkeur op een VPN- of VDI voor verbinding met een kantoorsysteem
  • gebruik je eigen e-mail niet
  • print niet op privé-printers
  • houd een clean desk policy aan
  • en vergrendel je laptop of computer als je weggaat.

Problemen met betalen hypotheek

Verzekeraars zetten alles op alles om ook hun particuliere klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Consumenten die door wegvallende inkomsten in problemen komen en bijvoorbeeld de maandlast van hun hypotheek niet meer kunnen betalen, raden we aan om contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden. Verzekeraars bieden maatwerk en betrachten coulance waar dat kan.

Er is afgesproken dat hypotheekverstrekkers (banken en verzekeraars) tenminste tot 1 juli afzien van gedwongen verkoop wegens wanbetaling. Gezien de huidige situatie is het belangrijk dat consumenten in hun huis kunnen blijven. Achterstallige rentebetalingen worden niet kwijtgescholden, alle verplichtingen blijven over en weer bestaan. Op enig moment moet de rente toch worden betaald. Soms is het voor de huiseigenaar beter om te verkopen omdat hij op de lange termijn toch de hypotheek niet kan opbrengen en hij meteen alternatieve huisvesting heeft. In die situaties is het mogelijk om in goed overleg tot verkoop over te gaan.

Overlijden als gevolg van het coronavirus

Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus heeft geen gevolgen voor het uitkeren. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren.

Schaderegeling en expertise

Verzekeraars gaan in deze moeilijke tijden gewoon door met het zorgvuldig en zo snel mogelijk behandelen van schademeldingen, zowel de lopende zaken als nieuwe schades. Ook taxaties en risico-inspecties voor het afgeven van (voorlopige) verzekeringsdekking worden zoveel mogelijk voortgezet. Waar mogelijk gebeurt dit op afstand. 

De coronacrisis raakt ook de behandeling van letselschadezaken. Zo kunnen er geen huisbezoeken bij slachtoffers worden gedaan in verband het persoonlijke contact en is er op dit moment geringe capaciteit beschikbaar voor het medisch traject. Desondanks proberen aansprakelijkheidsverzekeraars zoveel mogelijk letselschadezaken gewoon door te laten gaan.

Om de continuïteit van letselschadezaken zo veel mogelijk te waarborgen, denken verzekeraars aan het inzetten van andere communicatiemiddelen waar normaal een bezoekafspraak met het letselslachtoffer zou worden gemaakt. Waar nodig en passend zullen verzekeraars voorschotten op de schade aan slachtoffers te betalen. Uitgangspunt is dat de huidige beperkingen zo min mogelijk ten nadele mogen komen van slachtoffers en dat hier ruimhartig en tegelijk met gezond verstand mee om wordt gegaan.

Uitvaart

Nabestaanden die een herdenkingsdienst op een later moment willen, kunnen daarover in overleg treden met hun uitvaartverzekeraar. Uitvaartverzekeraars spannen zich in om samen met nabestaanden een oplossing te vinden. Daarbij staat de wens van nabestaanden om op een passende wijze afscheid van dierbaren te nemen centraal.

Het vervoer van de overledene vanuit een ziekenhuis in Nederland naar het uitvaartcentrum valt onder de natura-uitvaartverzekering. Het maakt niet uit waar de verzekerde is overleden.

Verzuim en ziekte

De verzuimverzekering keert gewoon uit als een zieke werknemer niet in staat is om zijn werk te doen. Dat geldt niet als de medewerker in quarantaine geplaatst. Indien een medewerker angst heeft om zijn werk te gaan verrichten en thuisblijft is er tevens geen dekking.  Bij omzetverlies kan de werkgever misschien een beroep doen op de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Als uw medewerker zelf niet ziek is (en dus ook niet arbeidsongeschikt), dan heeft uw medewerker geen recht op loondoorbetaling bij ziekte. Is thuiswerken geen optie en zijn er ook geen alternatieven? Dan kan uw medewerker mogelijk calamiteiten- of kortdurend zorgverlof opnemen. Beide vormen van verlof zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Beide verlofvormen gelden dus, of er nu wel of niet een eventuele (uitgebreide(re)) regeling in de arbeidsovereenkomst, cao of personeelsregelement staat.

Kunnen verzekeraars naar aanleiding van het coronavirus de polisvoorwaarden wijzigen?

Voor bestaande en doorlopende verzekeringen is het coronavirus in principe geen reden om de polisvoorwaarden te wijzigen. Wel kunnen verzekeraars richting hun klanten aangeven dat er vanaf een zekere datum bij het aangaan van nieuwe verplichtingen geen dekking is bij schade als gevolg van het coronavirus. Ook zijn verzekeringnemers verplicht om waar mogelijk schade te voorkomen dan wel te beperken. Bijvoorbeeld door te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn, in goed overleg met de verzekeringsadviseur of verzekeraar.

(bron: Verbond van Verzekeraars)

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top