Van ontzorgen hebben wij ons vak gemaakt

Verstand van grote en kleine risico's.

NOW regeling

01-04-2020

Gisteren is de regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd. Er kan waarschijnlijk met ingang van 6 april 2020 een NOW-aanvraag worden ingediend. Of dit haalbaar is, wordt aanstaande vrijdag duidelijk.

Daarop vooruitlopend treft u onderstaand alvast de belangrijkste aandachtspunten aan.

Omzetdaling

 • Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet er een omzetdaling van minimaal 20% in een periode van 3 maanden, beginnend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 zijn. De keuze voor de startdatum is aan de werkgever. Het is dus niet verplicht (en ook niet altijd het meest gunstige) om deze driemaandsperiode op 1 maart 2020 te laten ingaan.
 • De gekozen driemaandsperiode wordt vervolgens vergeleken met 25% (lees: drie maanden) van de jaaromzet van het jaar 2019. Eventuele correcties, bijvoorbeeld door seizoenspatronen, zijn niet mogelijk.
 • Het verschil tussen de omzet over de driemaandsperiode in 2020 en 25% van de jaaromzet van 2019 anderzijds levert de omzetdaling op.
 • Indien sprake is van een werkgever die bestaat uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon, dan gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van die rechtspersoon of natuurlijk persoon.
 • Indien er sprake is van een samenstelling van rechtspersonen (concern), dan dient te worden gekeken naar de (verwachte) omzetdaling op concernniveau.
 • De reden van de omzetdaling, bijvoorbeeld of deze al dan niet Corona-gerelateerd is, hoeft niet te worden aangetoond.

Loonsom

 • De omzetdaling kan –zoals gezegd –resulteren in een tegemoetkoming in de loonsom, die bestaat uit een subsidie van maximaal 90% van de loonsom naar rato van omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de subsidie 90% van de loonkosten.
 • Voor alle werknemers die in Nederland (verplicht) sociaal verzekerd zijn, kan een subsidie worden ontvangen, dus ook voor werknemers met een oproep- en of nulurenovereenkomst.
 • De loonsom van januari 2020 wordt in beginsel als basis voor de subsidiehoogte gekozen. Mochten de loongegevens over januari 2020 niet beschikbaar zijn, dan gaat het UWV uit van november 2019.
 • Het loon is gemaximeerd tot €9.538,00 bruto , oftewel twee keer het maximumdagloon per maand. Loon boven dit bedrag komt dus niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Aanvullende lasten en kosten, zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld, worden ook gecompenseerd.
 • Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

De aanvraagprocedure

 • De aanvraag kan waarschijnlijk van 6 april as worden gedaan via een digitaal aanvraagformulier bij het UWV.
 • Indien een werkgever meerdere loonheffingennummers heeft én deze werkgever wil voor zijn gehele loonsom in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, dan dient er per loonheffingennummer een NOW-aanvraag te worden ingediend. Let wel: er dient dan per aanvraag dezelfde omzetdaling (van het concern) en driemaandsperiode te worden gehanteerd.
 • Bij een aanvraag dienen de volgende gegevens te worden vermeld/verstrekt:
  • indien de werkgever na 31 augustus 2019 een wtv-aanvraag heeft ingediend, het dossiernummer van de aanvraag;
  • de verwachte omzetdaling, uitgedrukt in hele procenten, afrondend naar boven;
  • in welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 de werkgever een omzetdaling verwacht;
  • het loonheffingennummer;
  • het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.
 • Indien de aanvraag volledig is en positief wordt beoordeeld, dan is de verwachting dat het UWV binnen 2 tot 4 weken een voorschot van 80 % van de subsidie zal overmaken. Het voorschot wordt in 3 termijnen betaald.
 • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend, moet de werkgever een vaststelling van de subsidie aanvragen. In beginsel heb je hier een accountantsverklaring voor nodig.
 • Het UWV zal vervolgens de definitieve subsidie (en dus ook definitieve omzetdaling) vaststellen. Indien blijkt dat het omzetverlies lager is uitgevallen, zal (een deel) van het voorschot terugbetaald moeten worden. Indien het omzetverlies hoger is uitgevallen zal een nabetaling plaatsvinden.

De aanvraag kan waarschijnlijk van 6 april as worden gedaan via een digitaal aanvraagformulier bij het UWV.

Overige aandachtspunten

 • Als werkgever heb je de verplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de lonen door te betalen.
 • Gedurende de periode dat de werkgever subsidie ontvangt, mag geen ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden worden ingediend.
 • De werkgever moet de OR, PVT of –bij het ontbreken daarvan –de medewerkers informeren over de subsidieverlening.

Bijdrage van mr Tessa de Mos
VDB Advocaten Notarissen

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top