Ontzorgen is ons vak

voor een goed advies hoeft u niet ver te zoeken

Oude verzekeraars

Herhaaldelijk wordt er gezocht naar een mogelijk niet meer bestaande verzekeringsmaatschappij. Onderstaand treft u een opsomming hiervan aan. Sommige maatschappijen zijn diverse malen van naam en/of eigenaar veranderd. In alle gevallen vermelden wij de huidige beheerder van de portefeuille van de oorspronkelijke maatschappij.

Wij zijn graag bereid u te helpen met uw zoektocht naar de juiste verzekeraar. Ook kunnen wij u helpen bij het opvragen van waardegegevens. Quorim werkt samen met een groot aantal nationale en internationale verzekeraars. Een overzicht van deze verzekeraars treft u hier aan: samenwerkende verzekeraars.

Kosten

Quorim BV hanteert hiervoor een vast verrichtingentarief van EUR 125,- (excl. BTW) per uur met een minimum van EUR 250,- (excl. BTW). Wij vragen u een per direct een voorschot van EUR 250,- (excl. BTW). Informeer naar de mogelijkheden: 088-7654054 of stuur ons een e-mail: info@quorim.nl .

 De Utrecht, nu ASR Verzekeringen Spaartrouw, nu Reaal...  Holland van 1859, nu ASR Verzekeringen   Neerlandia is nu Generali  

Gebruik de zoekfunctie op onze site om uw verzekeraar te vinden.

Overzicht van verzekeraars

 
Aan de Ontslapenen gewijd (Bergen op Zoom 1846) a.s.r. verzekeringen
Aan de Ontslapenen gewijd (Breda 1848) Generali
Abbey Leven Allianz
Abiëzer (hulpe) Begrafenis Rotterdam 1892 Aegon
Abri Levensverz. Aegon
Adjuto, Alg. Verz. Mij. De Goudse
A.G. Levensverz. a.s.r. verzekeringen
A.G. van 1824 a.s.r. verzekeringen
AGO Levensverz. Mij. Aegon
ALBOZ Levensverz. Aegon
Algemeen Belang (Anna Paulowna) Nationale Nederlanden
Algemeen Belang (Zunderdorp) Aegon
Algemeen Beleggings Consortium a.s.r. verzekeringen
Algemeen Friesch Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Algemeen Ned. Kollectantengezelschap (Groningen) Aegon
Algemeen Ned. Verz.fonds Aegon
Algemeene Amsterdamsche Begr. Sociëteiten (1898) a.s.r. verzekeringen
Algemeene Begr.Mij. (Den Helder 1868) De Goudse
Algemeene Burger Sociëteit, Rott. Verz. Soc. Nationale Nederlanden
Algemeene Friesche Levensverz. Mij. Aegon
Algemeene Groningse Levensverz. Mij. Aegon
Algemeene Heldersche Verz. Mij. De Goudse
Algemeene Levensverz. Bank  Aegon 
Algemeene Mij. van Levensverz. en Lijfrente Aegon
Algemeene Nederlandse Assurantie Mij.(1914) a.s.r. verzekeringen
Algemeene Noord-Hollandsche Mij. van Levensverz. (Haarlem) Aegon
Algemeene Rotterdamsche Coöperatieve Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Algemeene Rotterdamse Ver. ter uitkering van gelden Aegon
Algemeene Spaarverz. (Den Haag 1907) a.s.r. verzekeringen
Algemeene Spaarverz., De (Kassen 1916 t/m 1928) a.s.r. verzekeringen
Algemeene Utrechtsche Mij. van Geldelijke Uitkering na Overlijden a.s.r. verzekeringen
Alhermij Swiss Re
Alico S.A. Reaal
Alkmaarse Begr.ver. (1888) Aegon
A&M Levensverz. (Rotterdam) Reaal
Ambtenaren en Bed. tot hulp van weduwen (Den Bosch) Aegon
American Life Euravie Levensverz. Reaal
Amersfoortse/UKV Ardanta
Amethyst, Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
AMEV Verzekeringen a.s.r. verzekeringen
Amstelbank (1907) a.s.r. verzekeringen
Amsterdam, Levensverz. Bank a.s.r. verzekeringen
Amsterdam, Mij. van Levensverz. De Goudse
Amsterdams R.K. Begr.fonds, Stichting, Het Generali
Amsterdamsch Levensverz. Genootschap  a.s.r. verzekeringen
Amsterdamsche Alg. Verz. Mij. voor uitkeering bij Overlijden Generali
Amsterdamsche Begr. Mij. a.s.r. verzekeringen
Amsterdamsche Begr., Zieken en Geneeskunde Mij. a.s.r. verzekeringen
Amsterdamsche Mij. van Levensverz. Delta Lloyd
Amsterdamsche Mij. van Verz. op het leven Aegon
Amsterdamsche Natura Monuta
Amsterdamsche Verz. Bank  a.s.r. verzekeringen
Amsterdamsche Verzekerings Bank a.s.r. verzekeringen
Amstleven Delta Lloyd
A.N.B.V. Ardanta
Andries (Ubbergen), Begr.fonds der Broederschap St. a.s.r. verzekeringen
Anker, Mij van Verz. Het, (Amsterdam 1911) a.s.r. verzekeringen
Antverpia, Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
A&O, Leven Verz. Delta Lloyd
Apollonia U.A. Nationale Nederlanden
Ardanta  a.s.r. verzekeringen
Arnhem, Levensverz. Mij. Aegon
Arnhemsche Verz. Mij.  Delta Lloyd
Assendelft, Begr.fonds Aegon
Assurance Liegeoise S.A. (Ned. portefeuille) a.s.r. verzekeringen
Astra, Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Atlas Verz. Mij. (Amsterdam) Aegon
Aurora Levensverz. Mij.  Nationaal Spaarfonds
Aurora, Nederlands Indische Ver. tot Onderl. Verz. op het Leven Aegon
Avenir, l' RVS
Avéro Leven Achmea 
A.V.V.L Yarden
AXA Leven Reaal
Axent/Aegon Sparen Aegon
A.Z.A., Levensverz. Mij. Reaal
Bakkersbond, Fonds van de Ned. (Heemstede) Nationale Nederlanden
Banketbakkersver., weduwenfonds (Den Helder) Nationale Nederlanden
Barbara (Amsterdam), Liefdefonds St. a.s.r. verzekeringen
Barbara (Geleen), Begr.fonds St. a.s.r. verzekeringen
Barbara (Heemskerk), Begr.fonds St. Reaal
Barbara van de Vereniging de Bijenkorf Lumen et Cibus (Leeuwarden), Fonds St. a.s.r. verzekeringen
Barnabas (Amsterdam) Delta Lloyd
Basic Life a.s.r. verzekeringen
Begin en Einde, (Leeuwarden) Onderl. Begr.fonds Aegon
Belangstelling in onze Stadgenooten (Schiedam), Begr.fonds De Goudse
Bergen op Zooms Begr.fonds (1846) a.s.r. verzekeringen
Berkhout, Begr.fonds Aegon
Betaal- en Hulpkas (Amsterdam 1861) a.s.r. verzekeringen
Beynes (Haarlem), Begr.fonds v/h Pers. v/d Koninklijke Fabr. v. Rijtuigen en Spoorw. Nationale Nederlanden
Bid en Werk (Vlaardingen), Werklieden Ver. a.s.r. verzekeringen
Bijlhouwersknechts Doodenbus (Utrecht) a.s.r. verzekeringen
Bisdom Haarlem, fonds (delft 1941) Nationaal Spaarfonds
Boeren en Tuinders Levensverz. Interpolis
Boerhaave, Rouwverz. der Mij. Aegon
Boerhaave, Spaarkassen der Onderl. Mij. Spaarkas a.s.r. verzekeringen
Bond van Inspecteurs bij de Rotterdamsche Politie Reaal
Bond van Ned. Schilderspatroons Amersfoortse
Bondsbelang, Onderl. Waarborg Mij. Aegon
Bossche Kasse, Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Bouma (Oosterend), Het Onderl. Begr.fonds P.J. Aegon
Breda, Begr.fonds (1848) Generali
Broederband, Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Broederhulp (Nijmegen), Typografenver. Nationale Nederlanden
Broederlijke Liefdebeurs (Haarlem), De Aegon
Brouwershaven, Onderl. Begr.fonds Reaal
Burger Voorzorg (Harlingen), Ver. Aegon
Burgerlijk Begr.fonds (Dordrecht 1844), Het a.s.r. verzekeringen
Burgerlijk Begr.fonds van 1836 De Goudse
Burgerlijk Fonds van Levensverz. De Goudse
Burgerlijke Ambtenaren 1875, Levensverz. Genootschap Avéro Achmea
BVZ Leven Yarden
Centraal Begrafenisfonds 'Het Noorden' Aegon
Centraal Beheer Achmea
Centraal Pensioenbureau a.s.r. verzekeringen
Centrale Arbeiders Verz. Bank, De Reaal
Centrale Levensverz. Bank a.s.r. verzekeringen
Centrale Levensverz. Bank, De Reaal 
Centrale Levensverz., De Reaal
Centrale Nederlandse Ambtenaarsbond Reaal
Centrale Spaar- en Verz. Bank (Sliedrecht) a.s.r. verzekeringen
Centrale Spaarkas a.s.r. verzekeringen
Chrispijn of Schoenmakersbus (Delft), St. a.s.r. verzekeringen
Cité Vie Nederland, La a.s.r. verzekeringen
Compagnie Alliance Belge a.s.r. verzekeringen
Compagnie d'Assurances Générales sur la Vie (Ned.portefeuille) Nationale Nederlanden
Compagnie Française d'Assurances sur la Vie 'Le Phénix' (Parijs) Aegon
Concordia Levensverz.  Reaal
Confidentia, De a.s.r. verzekeringen
Constance et Fidèle (Semarang), Uitkeeringsfonds La Aegon
Continentale Mij. v. Levensverz. en Lijfrente (Driebergen) Nationale Nederlanden
Coöperatief Verz. fonds Avéro
Coöperatieve Levensverz. (1900) Aegon
Coöperatieve Uitkeerings- en Begr. Ver. ('s-Gravenhage) Aegon
Culemborg, Levensverz. Mij. De Goudse
Delft en Omstreken, Begr.fonds der Stad Aegon
Denis, de Eerste Ned-Ind. Spaarkas en Levenmij. (Bandoeng) Nationale Nederlanden
DNB Verzekeringsfonds Zwitserleven
Dordrecht, Levensverz. Mij. Aegon
Dorpskring Steunt Elkander (Oudeschild) Aegon
DOS (De Onderlinge Spaarkas) a.s.r. verzekeringen
Draagt Elkanders Lasten (Assen) Ardanta
DSM Chemie, Pensioenfonds Cordares
Eagle Star Leven  a.s.r. verzekeringen
Econoom, De Nationale Nederlanden
Edele Voorzorg, Begrafenisbeurs De a.s.r. verzekeringen
Een Ieders Voordeel (Groningen) Aegon
Eendracht (Aalsmeer), De Aegon
Eendracht (Kampen), De Generali
Eendracht (Purmerend), De Aegon
Eendracht en liefde (Cornjum) Aegon
Eendracht en Spaarzaamheid tot Welvaart (Tiel), Door Monuta
Eendracht maakt Macht (Avenhorn) De Goudse
Eendracht maakt Macht (Den Helder) Reaal
Eendracht maakt macht (Nijmegen 1845) a.s.r. verzekeringen
Eendracht maakt macht (Warder) Aegon
Eendracht maakt Macht (Zwolle) Nationale Nederlanden
Eendracht maakt Macht, Onderl. Uitkeeringsf. Ver. van personeel Rijkswaterstaat Nationale Nederlanden
Eendracht, Gelders begr. (Nijmegen 1860) a.s.r. verzekeringen
Eendragt maakt Magt, Fonds v. geldelijke uitkeeringen onder de zinspreuk De Goudse
Eensgezindheid (Wormerveer) Nationale Nederlanden
Eerbied voor de ontslapenen (Breda) Generali
Eerste Bloemendaalsche Begr.fonds Aegon
Eerste Hollandse Levensverz. Bank (Amsterdam) Generali
Eerste Levensverz. m/z geneesk. onderzoek Aegon
Eerste Nederlands Middenstandsfonds (Den Haag) Aegon
Eerste Nederlandsche Verz. Mij. leven,invaliditeit en ongelukken  Aegon
Eerste Roomsch-Kath. Leven. Mij. (Nijmegen) a.s.r. verzekeringen
Eerste Rotterdamsche Nationale Nederlanden
Eigen Hulp (Den Haag) Aegon
Elf Provinciën, De Eerste Ned. Krijgsdienst-, Uitzet- en Levensverz.-Mij. De Generali
Elkander tot Steun (Kruisland) a.s.r. verzekeringen
Eloy van 1875, St. Aegon
Elvia Leven Zwitserse Levensverz. Mij. Reaal
E.N. (Volksverz.) Aegon
ENNIA Levensverz. Aegon
Equitable (Ned.portefeuille) Nationale Nederlanden
Equitable Life Ass. Society of the US (New York) Nationale Nederlanden
Equity & Law Levensverz.  Reaal
Erasmus Verzekeringen  Delta Lloyd
E.R.K., Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
FairGo Achmea
FBTO U.A.  Achmea
Fides (Soest), Ned. Levensverz. Bank Reaal
Flandria Belgisch, Levensverz. en Lijfrente a.s.r. verzekeringen
Fonds De Roever Nationale Nederlanden
Fonds tot uitk. van Begrafeniskosten (Moordrecht) a.s.r. verzekeringen
Fonds v.d. Kon. Bond v Oud-Onderofficieren Aegon
Fonds voor Schoenmakerspatroons en Schoenwinkeliers te 's-Gravenhage Aegon
Francke en De Meester Fonds Nationale Nederlanden
Friesch Hollandsche Levensverz. Bank (Bolsward) Nationale Nederlanden
Friesche Uitvaartverzorging Yarden
Gan Vie, Compagnie Française d'Assurances sur la Vie Reaal
Gedenk te sterven (Gouda 1771) a.s.r. verzekeringen
Gedenk te sterven (Makkum), Begrafenisbus onder de zinspreuk Aegon
Geheelonthouders Levensverz. Mij (GOLM) 1916 a.s.r. verzekeringen
Geldersche Broederschap (Leiden) De Goudse
Gelduitzetting (Loon op Zand) Nationaal Spaarfonds
Geneeskundig Weduwenfonds Aegon
Generale Levensverz. Bank a.s.r. verzekeringen
Genot door voorzorg a.s.r. verzekeringen
Gerechtsdeurwaarders (Leeuwarden) Aegon
Gildefonds (Amsterdam 1936) Aegon
Globe (Den Haag 1903) De Goudse
Goede Voorzorg (Schiermonnikoog), Pensioenfonds De Aegon
Gorinchem, Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Gorinchemse Onderlinge Verz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Gravenhaagsch Verz. Fonds, 's- (1897) Aegon
Gravenhaagsche Levensverz. Mij., 's- (1918) a.s.r. verzekeringen
Gravenhage, Alg. Mij. van Verz., 's- a.s.r. verzekeringen
Gresham Life Assurance Society Ltd. (Nederlandse portefeuille) a.s.r. verzekeringen
Groene Land Achmea 
Groot Amsterdam Nationale Nederlanden
Groot Bossche van 1838 a.s.r. verzekeringen
Groot-Noordhollandsche Ver. van Levensverz. en Lijfrente Aegon
Groot-Noordhollandse van 1845 Aegon
Groot-Schermer, Begr.fonds Aegon
Haagleven, Levensverz. Mij. Dela
Haagsche Verz. Sociëteit Aegon
Haarlem van 1873 Levensverz. Mij. De Goudse
Haarlemsche Begrafenis Sociëteit De Goudse
Haarlemsche Levensverz. Mij. Aegon
Hasco Delta Lloyd
Hasselt, Onderl. Begr.fonds Aegon
HAV Bank, Levensverz. Mij a.s.r. verzekeringen
Heden ik, morgen gij ('s-Gravenhage), Begr.fonds Generali
Helder Volksverz. Mij. De Goudse
Heldersche Verz. Mij. 'De Onderneming' a.s.r. verzekeringen
Hellevoetsluis, Begrafenisbus Aegon
Helpt Elkander (De Hen) Leven Reaal
Helpt Elkander (Kampen), Fonds van Onderofficieren Aegon
Helpt Elkander (Nijmegen) Aegon
Helpt Elkander (Sexbierum) Aegon
Helpt Elkander ('s-Gravenhage), Levensverz.-Mij. Aegon
Helpt Elkander (Zaandam) Aegon
Helpt U Zelven (Lochem) a.s.r. verzekeringen
Helvetia Levensverz.  Reaal
Hengelo, Begr. Onderl. Aegon
Het Einde bekroont ons Doel (Alkmaar) De Goudse
Holda, Verz. Mij. Aegon
Holland ('s-Gravenhage), Mij. van Verz. op het Leven en bij Ziekte De Generali
Holland, Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Holland-Amerika, Levens-, Inval- en Renteverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Hollandia (Delft) Nationale Nederlanden
Hollandsch Utrechtsche Verz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Hollandsche Assurantie Compagnie van 1919 Aegon
Hollandsche Mij. van Levensverz. (Haarlem 1863) Aegon
Hollandsche Sociëteit van Levensverz.  Delta Lloyd
Hollandsche Spaarverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Hollandse Verz Mij Aegon
Hooge Huys Levensverzekeringen Reaal
Hoogkarspel, Begr.fonds Reaal
Hoop, 's Gravenhaagsche Coöp. Bakkerij- en Verbruiksver. Aegon
Hoorn, Onderl. Levensverz. Mij. De Goudse
Hoornsch Begr.fonds, Levensverz. Mij. (1914) a.s.r. verzekeringen
Hulp door Eendracht, Weduwenfonds Nationale Nederlanden
Hulp in nood na den dood (Rotterdam) Nationale Nederlanden
Hulp in nood, Levensverz ubo (Rotterdam 1885) Aegon
Hulp leenigt den nood (Rotterdam) a.s.r. verzekeringen
H.V.S., Beleggings Mij. Aegon
H.V.S. van 1808 Achmea
H.W.N., Uitkeeringsfonds bij overlijden Nationale Nederlanden
Ideaal Spaarkas (Utrecht) a.s.r. verzekeringen
Intercontinentale Levensverz. Mij. ILM (Amsterdam 1966) Allianz
Intermed Levensverz.  Achmea
Intern. Verz. Mij.  Legal & General
Jacob Meyersfonds Aegon
Jan Truyenfonds (1918) Interpolis
Joannes de Deo (Den Helder), St. a.s.r. verzekeringen
Johan de Witt, Raadpensionaris Generali
Johan de Witt, Verz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Johannes de Deo, Onderl. Mij., St. Reaal
Johannes de Wit (1902) Generali
Johannes, Ver. (Utrecht) Aegon
Jong Nederland, Verz. Bank (Amsterdam 1909) a.s.r. verzekeringen
Josef (Zaandam), Onderl. Begr.bond Aegon
Joseph, Genootschap St. Reaal
Joseph, Overijss/Geld Begr. Verz voor Kath., St. (Enschede) Aegon
Josi Groep, Levensverz. Mij. Reaal
Juventus, Onderl. Verz. Mij. (Amsterdam 1887) De Goudse
Kennemerland, Alg. Mij van Verz. a.s.r. verzekeringen
Kerkrade, Prot. Kerk. Begr. Ver. Nationale Nederlanden
Kloppersingel Utrecht Monuta
Kooger Doodenbos Nationale Nederlanden
Kosmos (Zeist), Verz. Bank Nationale Nederlanden
Krommenie, Onderl. Begr.fonds Aegon
Kwadijk, Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Leeft en Zorgt (Rotterdam), Alg. Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Leidsche Levensverz. Mij.  Nationale Nederlanden
Let op Uw Einde (Charlois) Aegon
Let op Uw Einde (Rotterdam) Aegon
Let op Uw Einde, Utrechtsch Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Levensverz Mij. (Nijmegen) a.s.r. verzekeringen
Levob Avéro Achmea
Liefde en Eendracht (Midlum) Aegon
Liefde en Eendracht (Ried) Aegon
Linnenweversbus (Delft) a.s.r. verzekeringen
LPU Uitvaart Aegon
Maas, Levensverz. Mij. De a.s.r. verzekeringen
Maatschappij tot uitkering bij Overlijden a.s.r. verzekeringen
Maatschappij van Levensverz. (Rotterdam) Aegon
Maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam 1848) Aegon
Maatschappij van Onderl. Levensverz. (Amsterdam) De Goudse
Maatschappij van Voorzorg Amersfoortse
Machpela ('s-Gravenzande) Aegon
Maliesingel, Utrecht Aegon
Meander Zorg Nationale Nederlanden
Meisjes, Vrouwen en Weduwenfonds Aegon
Melissant, Onderl. Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Memento Mori (Den Helder 1902) a.s.r. verzekeringen
Memento Mori (Rotterdam) Aegon
Memento Mori, Friesch Begr.fonds Aegon
Memento Mori, Spaar- en Begraf.bus (Dordrecht) Aegon
Mercator Leven  a.s.r. verzekeringen
Mercurius (Groningen), Handelsreizigersver. Nationale Nederlanden
Metallicus, Pensioenverz. Mij. Ohra
Michiels of Bezemmakersbus, St. a.s.r. verzekeringen
Middelburgsch Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Middelie, Begr.fonds Aegon
Mijn glas loopt ras (Haarlem) Nationale Nederlanden
Militaire Verz. Ver. Nationale Nederlanden
Minerva (Antwerpen) Reaal
Moira, Verz. Bank Aegon
Mortier, Fonds Aegon
Nationaal Uitvaart Fonds(A’dam1952) Nationaal Spaarfonds
Nationale Crediet Ver. NCV De Goudse
Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam) Nationale Nederlanden
Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverz. (maandpremie) Nationale Nederlanden
Nationale Levensverz. Bank (Rotterdam), afdeling Volksverz. (weekpremie) a.s.r. verzekeringen
Nationale Onderl. Spaarkas a.s.r. verzekeringen
Nationale Spaarkas, De Eerste Ned. Kapitaal en Rente-verz. Mij. De Generali
Nationale, Compagnie Anonyme d'Assurances sur la Vie, La (Nederlandse portefeuille) Nationale Nederlanden
NCV-NSL De Goudse
Nederland, Levens- en Volksverz. Bank (Bergen op Zoom 1914) Generali
Nederland, Vennootschap Aegon
Nederland, Verz. op het Leven (Amsterdam 1858) Aegon
Nederlanden van 1845, Levensverz. Mij De Nationale Nederlanden
Nederlanden van 1870, Levensverz. Mij De Generali
Nederlanden van 1883, Verz. Bank De a.s.r. verzekeringen
Nederlanden van 1889, 1903, 1904, enz Generali
Nederlanden, Onderl. Mij. van Verz. Haarlem) Reaal Leven
Nederlanden, Uitkeringssoc. (Rotterdam 1870) a.s.r. verzekeringen
Nederlands Protestants Uitvaartfonds Aegon
Nederlandsch Alg. Begr.fonds (Amsterdam) Nationale Nederlanden
Nederlandsch Alg. onderl. begr.fonds (Den Haag) a.s.r. verzekeringen
Nederlandsch Alg. Verz.fonds (Amsterdam) Nationale Nederlanden
Nederlandsch Werkliedenfonds Aegon
Nederlandsche Algemeene ('s-Gravenhage) a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Algemeene Verz. Bank Aegon
Nederlandsche Bank van Levensverz. (Rotterdam 1904) a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Bank van Verz. a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Bond van Horlogemakers Reaal
Nederlandsche Crediet en Assurantie Mij. a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Handelsreizigers Ver. Reaal
Nederlandsche Leven, Zieken- en Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Levensverz. en Lijfrentebank a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Lloyd Levensverz.  Delta Lloyd
Nederlandsche Mij. van Leven en Lijfrente (Utrecht) Aegon
Nederlandsche Mij. van Verz. a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Mij. van Verz. en Ziekenkas a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Nationale Werklieden Ver. (Den Helder) De Goudse
Nederlandsche Spaarbank (Utrecht) Kassen 1919 tot en met 1922 van de  a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Spaarkas (Utrecht) De Goudse
Nederlandsche Spaarkas, De Nationale Nederlanden
Nederlandsche Spaarverz. van Katholieken (Amsterdam) Reaal
Nederlandsche Spoorwegen (Amsterdam) a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche van 1894, De Nationale Nederlanden
Nederlandsche Ver. van Artsen-Automobilisten VVAA
Nederlandsche Verz. Bank, De a.s.r. verzekeringen
Nederlandsche Verz. Mij. (Utrecht 1868/1887) Generali
Nederlandsche Volksverz. Bank (Amsterdam 1908) Reaal
Nederlandsche Zieken- en Begr. Mij. ('s-Gravenhage) Aegon
Nederlandse Leeuw (Den Haag 1907) a.s.r. verzekeringen
Nederlands-Indische Levensverz.en Lijfrente-Mij. Aegon
Neerlandia, Levensverz. Mij. Generali
New York (Ned. Portefeuille) Generali
Nieuw Rotterdam Leven  Reaal
Nieuw Welgelegen Generali
Nieuwe Eerste Ned. Verz. Bank Aegon
Nieuwe Haagse Verz. Soc. (1901) Aegon
Nieuwe Hollandse Lloyd Reaal
Nieuwe Sociëteit van Voorzorg (Leiden) Generali
Nillmij van 1859, Levensverz. Mij Aegon
NOG, Levensverz. Mij.  Reaal
Noord Braband (Waalwijk) Nationaal Spaarfonds
Noord Brabands Algemeen werkliedenfonds (1892) Nationaal Spaarfonds
Noord- en Zuid-Hollandsch Begr.fonds (Amsterdam) Aegon
Noord- en Zuid-Nederl. Levensverz. Bank a.s.r. verzekeringen
Noord Hollandsch Begr.fonds (Haarlem 1873) De Goudse
Noord Hollandsche Begr.fonds (Hilversum) Reaal
Noord Hollandsche Onderl. Mij van Levensverz. (1919) Nationale Nederlanden
Noord-Brabantsch Werkliedenfonds Aegon
Noorden van 1936, Verz. Mij., Het Aegon
Noorden, Levensverz. Mij., Het Generali
Noorder Spaar- en Levensverz. Mij. De Goudse
Noord-Hollandsche Levensverz. Mij. 1891 Reaal
Norwich Union Life Insurance Society (Ned.portefeuille) Nationale Nederlanden
NOVO-Leven, Onderl. Levensverz. Mij. Reaal
NRG London Levensherverz. Mij.  Swiss Re 
Nuts Levensverz. van 1848  a.s.r. verzekeringen
Nuva Yarden
NVG Levensverz. Mij. Aegon
NVS Reaal
OBF, Onderl. Levensverz. Mij. Achmea 
Officiers Ver. tot onderlinge steun (Bandoeng) Aegon
O.H.V.M. (Amsterdam) Aegon
Oldambt, Volksverz. Bank a.s.r. verzekeringen
Olma VVAA
Olva, Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Olveh van 1879, Onderl. Levensverz. Genootschap De Aegon
Onderling Begr.fonds U.A. Interpolis
Onderling Belang (Oude Tonge) Reaal
Onderling Belang voor Landsmeer, Den Ilp en Purmerend Aegon
Onderling Boerenverz. fonds Achmea
Onderling Hulpbetoon a.s.r. verzekeringen
Onderling Hulpbetoon (Batavia), Onderwijzersfonds Aegon
Onderling Ondersteuningsfonds (Semarang) Aegon
Onderling verzorgd, Vennootschap Nationale Nederlanden
Onderlinge Begrafenis Ver. Aegon
Onderlinge Broederschap van Ambt. tot hulp van Wed.('s-Hertogenbosch) Aegon
Onderlinge Hulp (Enschede) a.s.r. verzekeringen
Onderlinge Hulp (Minnertsga)  Aegon
Onderlinge Hulp (Ursum) De Goudse
Onderlinge Hulp Antillen (Enschede) a.s.r. verzekeringen
Onderlinge Middenstands Levensverz. Mij. ('s-Gravenhage) Nationaal Spaarfonds
Onderlinge Spaarkas v/h Koninkrijk der Nederlanden a.s.r. verzekeringen
Onderlinge Steun, Levensverz. Mij. v/h Fonds Aegon
Onderlinge Steun, Vereeniging voor personeel in Overheidsdienst Nationale Nederlanden
Onderlinge Uitkeeringen en Lijfrentekas (Zwolle) Aegon
Onderlinge Uitkeeringskas (Loon op Zand) Nationaal Spaarfonds
Onderlinge Ver. tot geldelijke uitkeering bij overlijden (Rotterdam) Aegon
Onderlinge Verz. Mij. (Den Haag, 1836) De Goudse
Onderlinge Voorzorg is nuttig (Tzummarum) Aegon
Ondersteuningsfonds (Yerseke), Het Nationale Nederlanden
Ons Aller Belang (Bandoeng) Avéro Achmea
Ons Belang, Brandwaarborg Mij. Avéro Achmea
Ons Belang, Levensverz. Avéro Achmea
Ooltgensplaat, Begr.fonds De Goudse
Oosten Aegon
Oosterhouts Begr.fonds De Goudse
Oost-Graftdijk, Begr.fonds Aegon
Oostwoud, Onderl. Begr.fonds Aegon
Oostzaan van 1887 Aegon
Optas Leven Aegon
Optas Pensioenen Aegon
Oranje-Nassau Levensverz. (Amsterdam 1895) Nationale Nederlanden
Organistenvereniging, Ned. De Goudse
Oude Haagsche van 1836, Levensverz. Mij. De Goudse
Oude Zwolsche van 1895, Verz. Mij. De Aegon
Oudkarspel, Begr.fonds Aegon
OVAS (Overl.verz. Amsterdamse Slagers) Aegon
Overflakkee en Goedereede a.s.r. verzekeringen
Overijssels Uitkeeringsfonds (Zwolle) a.s.r. verzekeringen
Patria Levensverz. Bank  Generali
Patrimonium (Kampen), Onderl. Begr.fonds Aegon
Patrimonium (Zwolle) a.s.r. verzekeringen
Patrimonium, Onderl. Begr.fonds Nationale Nederlanden
P.C. 171, Levensverz. Mij Reaal
PCU (Eindhoven) Yarden
Pensioenrisico Achmea 
Petrus en Paulus (Soest), Het begr.fonds in de parochie van de H.H. a.s.r. verzekeringen
Petrus, Verz. Mij. St. a.s.r. verzekeringen
Pharus van 1919, Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Phénix (Ned), Compagnie Française d'Ass. sur la Vie, Le Aegon
Philantroop, Alg. Levensverz. Mij., De Nationale Nederlanden
Phoenix (Rotterdam), Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Phoenix, Levensverz. Mij. (Ned. portefeuille) Generali
Piëtas, Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Plattelands Begr.fonds (IJsselmonde) a.s.r. verzekeringen
Plicht tot Recht (PTT-personeel Doorn) De Goudse
Precautia a.s.r. verzekeringen
Predikanten Weduwen en Wezenbeurs (Amsterdam) Aegon
Probité Levensverz. Mij. Aegon
Protestantsche Belangen a.s.r. verzekeringen
Providentia a.s.r. verzekeringen
Providentia (Amsterdam), Handelsreizigersver. Nationale Nederlanden
Providentia (Eindhoven), Levensverz Mij. Reaal
Prudentia Levensverz. Gen. Aegon
Prudential Leven Achmea
P.T.T. Onderlinge,  a.s.r. verzekeringen
Purmer, Begr.fonds Aegon
RCL a.s.r. verzekeringen
Reaal Overlijdenszorg Reaal
Reaal Pensioenverz. (Utrecht) Reaal
Red U zelven (Grootebroek) Generali
Reposa Aegon
Residentia Aegon
Römerfonds (Utrecht) Aegon
Rotterdam, Levensverz. Bank Generali
Rotterdamsche Assurantie Comp. Allianz
Rotterdamsche Coöperatieve Ver. voor levensverz. a.s.r. verzekeringen
Rotterdamsche Levensverz.- en Voorschotbank (1893) a.s.r. verzekeringen
Rotterdamsche Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Rotterdamsche Onderl. Mij. van Levensverz. a.s.r. verzekeringen
Rotterdamsche Soc. (1844) Aegon
Rotterdamsche Verz. Bank Nationale Nederlanden
Rotterdamsche Verz. Bank (1898) a.s.r. verzekeringen
Rotterdamsche Verz. Bank (1902) Nationale Nederlanden
Rotterdamsche Verz. Sociëteit, Hulp in en na het leven Nationale Nederlanden
Rotterdamsche Verz. Sociëteiten, Levensv. Mij. Nationale Nederlanden
Royal Nederland Allianz
RVS Verzekeringen Nationale Nederlanden
Saaiwerkers of Vlaamsche Bus (Delft) a.s.r. verzekeringen
S.B.O., Ver. Steun bij overlijden aan Weduwen Ned. Spoorwegen a.s.r. verzekeringen
Schildersbegrafenisfonds Aegon
Schoenmakersbus a.s.r. verzekeringen
Securitas, Levensverz. Mij. Nationale Nederlanden
Seguridat  Nationale Nederlanden
SFB Cordares
SFS Leven Cordares
Sommelsdijk, Begr.fonds (1839) De Goudse
Sommelsdijksche Levensverz. Mij. De Goudse
Spaarkas voor Belegging in RK Kerkelijke Leningen Aegon
Spaarkasbedrijf der Onderlinge Voorzorg (Amersfoort), Het Avéro Achmea
Spierdijk, Het Onderl. Begr.fonds Reaal
Stad Rotterdam a.s.r. verzekeringen
Standaard (1906) De Goudse
Sterfbos' (Uitgeest), Begrafenissociëteit',De Aegon
Steun Elkaar Monuta
Sticht, Verz. Bank, Het (1898) Generali
SWS Maatschappij voor Verzekerd Sparen De Goudse
Temperament der Humaniteit (Den Haag 1914) a.s.r. verzekeringen
Terminus (Amsterdam) Nationale Nederlanden
Tiel Utrecht De Goudse
Tilburgsch Begr.fonds Generali
Tilburgsche Verz. Bank en Voorzorg a.s.r. verzekeringen
Tilburgsche Verz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Timmermansbegrafenisfonds ( Hoorn) Aegon
Toekomst (Antwerpen), Levensverz. Mij., De Reaal
Toevlucht in den Nood (Leiden) Aegon
Tot aller welzijn (Delft) Aegon
Tot hulp der mensheid (Leiden 1846) Nationale Nederlanden
Tot Nut der Maatshappij (Den Haag) a.s.r. verzekeringen
Tot Nut en Voordeel (Delft) Aegon
Tot Nut en Voordeel (Rotterdam) Nationale Nederlanden
Tot Nut en Voorzorg (Rotterdam 1856) Nationale Nederlanden
Tot Nut van 't Algemeen (Den Haag, 1833) a.s.r. verzekeringen
Tot Nut van 't Algemeen (Kampen) Nationale Nederlanden
Tot Nut van 't Algemeen (Leerdam) Aegon
Tot Nut van 't Algemeen (Rotterdam 1846) Aegon
Tot Nut van 't Algemeen (Zierikzee) Aegon
Tot Nut van 't Algemeen (Zutphen) Nationale Nederlanden
Tot Nut van 't Algemeen (Zwolle) Aegon
Tot Voorzorg a.s.r. verzekeringen
Tot voorzorg van 't Algemeen (Zwolle) De Goudse
Tot Voorzorg, Alg. Burger Sociëteit (België) a.s.r. verzekeringen
Tot Voorzorg, Alg. Burger sociëteit (Rotterdam) Nationale Nederlanden
Twee verenigde verz. mijen (Amsterdam 1902) Aegon
Tweede Hollandsche Mij. van Levensverz. (Haarlem) Aegon
Twenteleven, Levensverz. Mij. Avéro Achmea
Twentsch Geldersche Verz. Bank (Arnhem) Nationale Nederlanden
UAP Reaal
UBO (Utrecht) a.s.r. verzekeringen
UBO (Wemeldingen) De Goudse
UBO Scholen Bisdom Haarlem (Heemstede) Reaal
UBO, Levensverz. Mij. Aegon
Uit Voorzorg a.s.r. verzekeringen
Uit Voorzorg (Middelburg) a.s.r. verzekeringen
Uit Voorzorg (Rotterdam 1844) a.s.r. verzekeringen
Uitkeeringskas Vereeniging van Gerechtsdeurwaarders (Amsterdam) Aegon
UKV, Uitvaartkostenverz. a.s.r. verzekeringen
Union Leven (Onderdeel van Commercial Union) Delta Lloyd
Union, l' Reaal
Unitas (Den Hoorn) Aegon
Univé Leven Reaal
Universele, De Monuta
Ursem, Begr.fonds De Goudse
Utrecht, Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Utrechtsch Begr.fonds Nationale Nederlanden
Utrechtsche Assurantiemij. a.s.r. verzekeringen
Utrechtsche Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Utrechtsche Levensverz. Mij. (Indische portefeuille) Delta Lloyd
Utrechtsche Sociëteit voor Levensverz. a.s.r. verzekeringen
Utrechtsche Verz. Bank  Reaal
Veenkoloniale Levensverz. Mij.  Nationale Nederlanden
Vemaco (Verz. mij. der verbruikerscoöperatie) Reaal
Vereeniging van Kantoorbedienden (Rotterdam) Nationale Nederlanden
Vereeniging van Kantoorbedienden, Onderl. Mij. Aegon
Verenigde Verz. Sociëteiten Unilife Legal & General
Vero, Pensioenverz. Mij. Ohra
Verzekerings Unie a.s.r. verzekeringen
VSB Leven a.s.r. verzekeringen
Vesta, Mij. van Levensverz.  Nationale Nederlanden
Victoria zu Berlin (Ned. portefeuille) Nationale Nederlanden
Victoria, Verz. Bank Nationale Nederlanden
Victoria-Vesta, Levensverz. Mij. Nationale Nederlanden
Vie d' Or Avéro Achmea
V.I.O.S., Werklieden Ver. a.s.r. verzekeringen
VITA Levensverz. Reaal
Vitalis, Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Vlissingsch Onderl. Begr.fonds De Goudse
Vlissingsche Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Volharding (Rotterdam 1892), De Nationale Nederlanden
Voor en Door het Volk Aegon
Voordeel (Haren) Aegon
Vooruit Reaal
Vooruitgang (Amsterdam) a.s.r. verzekeringen
Voorzorg Nationale Nederlanden
‘Voorzorg van 1838’ a.s.r. verzekeringen
Voorzorg (1888), Noord Brabantsch Meiereisch Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Voorzorg en Steun des Ouderdoms (Groningen) Aegon
Voorzorg is plicht (Lekkum) Aegon
Voorzorg, Verz. bij overlijden (1895) a.s.r. verzekeringen
Vrijwillige Bijeenkomst (Haarlem), De Begrafenisbus De Goudse
Vrijwillige Liefde Compagnie (Haarlem) De Goudse
Vrijwillige Liefdebeurs (Haarlem) Onderlinge van 1719
V.V.M., Ver. Verz. Mijen a.s.r. verzekeringen
Waarborg (Rotterdam 1913) Conservatrix
Waarborg (Utrecht 1868) Generali
Waarborg, Levensverz. Mij. De a.s.r. verzekeringen
Waerdye, De a.s.r. verzekeringen
Warder, Begr.fonds Aegon
Warmoeziers en Alg. Begr. Bos (Haarlem) De Goudse
Weduwen- en Weezen der Onderwijzers in de Provincie Drenthe Reaal
Weduwen- en Weezenbeurs der Onderwijzers in Friesland Aegon
Weduwenbeurs (Bolsward) Aegon
Weduwenfonds en Suppletiekas van den Chr. Werkmansbond Aegon
Welzijn voor Allen (Amsterdam 1885) a.s.r. verzekeringen
Wereld (Dordrecht) a.s.r. verzekeringen
Werklieden Ver. O.B. (Leiden) Nationaal Spaarfonds
Werkmansbond (Bloemendaal 1904) Aegon
Werkmansbond (Haarlem) Aegon
Werkmansbond (Rotterdam) Aegon
Werkmansbond (Utrecht) Aegon
Werkmansbond, weduwenfonds (Utrecht) Nationale Nederlanden
West-Friesch Begr.fonds Reaal
Westzaan Begr.fonds Aegon
Wij leven om te zorgen (Rotterdam) Aegon
Wijdenes en Oosterleek, Ver. tot uitkeering bij overlijden Nationale Nederlanden
Willibrordus, Ned. Verz. Mij. St. a.s.r. verzekeringen
Winterthur Levensverzekering Mij. Reaal
Woerdense Levensverz (1965) Nationale Nederlanden
Woudsend a.s.r. verzekeringen
WUH Nationale Nederlanden
Zaanlandsche Begr.fonds, Het Aegon
Zeemans Voorzorg (Harlingen), Het College Aegon
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam 1892) Aegon
Zekerheid door Voorzorg (Rotterdam), Levensverz. Mij. a.s.r. verzekeringen
Zekerheid geeft rust (Tilburg, 1876) a.s.r. verzekeringen
Zelandia (België) a.s.r. verzekeringen
Zelandia (Middelburg) a.s.r. verzekeringen
Zieken- en Begrafenis Mij. (Hoorn 1845) Nationale Nederlanden
Zierikzee, Begr.fonds a.s.r. verzekeringen
Zijper Begr.fonds (1860) Generali
Zilveren Kruis Leven Achmea
Zonder Baatzucht a.s.r. verzekeringen
Zoom (Bergen op Zoom 1881) a.s.r. verzekeringen
Zorg en Hulp (Rotterdam) Nationaal Spaarfonds
Zorg voor de Toekomst (Rotterdam) Aegon
Zorgt in den tijd (Leiden) Aegon
Zuid Holland, Verz. Mij. (Den Haag) Aegon
Zuid Hollandsch Zieken- en Begr.fonds (Den Haag 1892) a.s.r. verzekeringen
Zuid Hollandse Uitkerings Soc. (Rotterdam 1900) Nationale Nederlanden
Zuid Wester Verz. Bank  a.s.r. verzekeringen
Zuid-Hollandsche Lev. Mij. (Rotterdam) Aegon
Zuid-Hollandsche Lev. Mij. (Vianen) Generali
Zuid-Hollandsche Mij. van Verz. ('s-Gravenhage) a.s.r. verzekeringen
Zurich Leven Reaal
Zutphen, Begr.fonds Nationale Nederlanden
Zwolsche Algemeene Allianz
Z.Z., Levensverz. Mij. Nationale Nederlanden
 

Op 7 februari 2016 hebben wij een artikel gepubliceerd over oude polissen en oude verzekeraars. Dit artikel kunt u hier lezen: oude polissen

(laatst bijgewerkt op 07-02-2016)

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging Sint Oedenrode
Kortestraat 3a (hoofdkantoor)
5491 SZ  Sint-Oedenrode

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top