Omdat u niet altijd alleen bent

Wij schatten uw risico's goed in.

Beloning en toezicht voor de bemiddelaar

Er is de laatste jaren veel te doen over de beloning die een adviseur ontvangt voor het adviseren en verkopen van verzekeringsproducten. De "woekerpolis" is een begrip geworden en inmiddels zijn er meer producten voorzien van het woord woeker. Over de wijze van adviseren en belonen zijn wij binnen ons bedrijf altijd transparant geweest. Wel is het goed om een aantal begrippen eens wat nader te bekijken. Wijzigingen zullen wij hieronder opnemen en melden in onze periodieke nieuwsbrief.

Tussenpersoon of bemiddelaar

Het woord tussenpersoon wordt nog dagelijks gebruikt maar is eigenlijk niet meer correct. Sinds enige tijd wordt gesproken over een bemiddelaar in verzekeringen. 

Een bemiddelaar,  tussenpersoon, verzekeringsagent, intermediair of financieel adviseur is een bedrijf dat zich richt op het aanbieden van financiële diensten, zoals verzekeringen. De bemiddelaar zal Bemiddelaar in verzekeringen.doorgaans bemiddelen tussen de aanbieder en vrager. Een bemiddelaar kan een zeer breed scala aan financiële producten aanbieden. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) moet hiervoor een vergunning hebben verleend. Op de webiste van de AFM is te zien voor welke vakgebieden de bemiddelaar een vergunning heeft. Jaarlijks wordt de bemiddelaar aan een examen (permanente educatie) onderworpen om zijn vergunning te behouden.

Een bemiddelaar kan voor slechts één of een zeer groot aantal aanbieders bemiddelen. In sommige Europese landen is de eerste variant het meest gebruikelijk, in andere (zoals Nederland) komt de tweede variant het meest voor.

Verbonden bemiddelaar
Een verbonden bemiddelaar is een financieel dienstverlener die uitsluitend werkt voor één aanbieder, of voor meerdere aanbieders indien deze niet in concurrerende producten bemiddelt. Op grond van de bijzondere relatie tussen de verbonden bemiddelaar en de aanbieder is de verbonden bemiddelaar niet vergunningplichtig. De aanbieder neemt met het aanmelden van een verbonden bemiddelaar de verantwoordelijkheid op zich voor het naleven van de Wft door die bemiddelaar. 

Distributie

Een bank of verzekeraar kan ervoor kiezen de producten via een bemiddelaar of rechtstreeks (direct writing) aan te bieden. Bij verzekeringsconcerns komt het vaak voor dat de ene verzekeraar via bemiddelaars de producten aanbiedt en de andere verzekeraar rechtstreeks. Een goed voorbeeld is Eureko. Een aantal verzekeraars van Eureka, zoals Centraal Beheer en FBTO bieden de verzekeringen rechtstreeks aan. Avéro Achmea biedt de verzekeringen via bemiddelaars aan en Interpolis wordt via de Rabobank en rechtstreeks aangeboden.

Wijze van belonen

Bemiddelaars worden doorgaans beloond door de aanbieder in de vorm van provisie. De provisie is bij verzekeringen een percentage van de premie. Bij hypotheken is het gebruikelijker dat een deel van het leningbedrag als provisie wordt betaald. Bemiddelaars kunnen ook door hun relaties worden betaald, bijvoorbeeld in de vorm van een uurtarief of abonnement. De provisie geeft de bemiddelaar dan terug aan de verzekeringnemer. Daarnaast kan de bemiddelaar een bonus ontvangen wanneer hij een bepaalde omzet of afzet behaalt. Per 1 januari 2009 is de bonusprovisie bij wet verboden.

Quorim BV ontvangt voor haar werkzaamheden provisie. Indien een andere beloning van toepassing is wordt dit van te voren schriftelijk overeengekomen. Onze dienstenwijzer kunt u hieronder downloaden. In onze dienstenwijzer wordt verder ingegaan op onze dienstverlening.

Download hier de Quorm Dienstenwijzer

Toezicht

Tot 2006 stonden bemiddelaars nauwelijks onder wettelijk toezicht. De feitelijk leider van het bedrijf diende te beschikken over het assurantie B-diploma. Sinds 1 januari 2006 is de Wet financiële dienstverlening (WFD) van kracht. De WFD is per 1 januari 2007 opgegaan in de Wet op het financieel toezicht (WFT). In de WFD en WFT wordt vastgelegd waaraan financieel dienstverleners, waaronder bemiddelaars, moeten voldoen. Het (gedrag)toezicht op financieel dienstverleners wordt onderverdeeld in:

  1. Deskundigheid
  2. Betrouwbaarheid
  3. Informatieverstrekking.

De WFT schrijft voor dat de bestuurders van een bemiddelingsbedrijf (degenen die het dagelijks beleid bepalen) deskundig moeten zijn op het gebied van bedrijfsvoering. Medewerkers die contact hebben met de klanten dienen inhoudelijk deskundig te zijn. De medewerker is inhoudelijk deskundig wanneer deze een examen, met wettelijk vastgelegde eindtermen, met goed gevolg heeft afgelegd. Een bemiddelaar kan er ook voor kiezen dat alleen de feitelijk leider voldoet aan de deskundigheidseisen. De feitelijk leider dient er dan zorg voor te dragen dat hij zijn kennis overbrengt op de overige medewerkers. Wanneer zich relevante ontwikkelingen in de markt voordoen kan een aanvullende opleiding verplicht worden gesteld.

Betrouwbaarheid

De WFT bepaalt dat de tusToezicht op de bemiddelaarsenpersoon moet beschikken over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zich aan moet sluiten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). De AFM en Kifid houden een openbaar register bij waarop gecontroleerd kan worden of aan de gestelde eisen is voldaan: AFM register en Kifid register.

Overtredingen op de vergunningsplicht worden sinds 1 januari 2007 zwaar bestraft. De AFM legt een dwangsom op en publiceert de naam van de overtreder op de website en in de kranten.

laatst bijgewerkt op 31 maart 2011

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top