Doorlopend verzekerd

De adviseurs van Quorim staan voor u klaar!

Toekomst pensioenen

28-09-2022

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

De ministerraad heeft het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State gestuurd. De Tweede Kamer zal het advies waarschijnlijk in het voorjaar ontvangen. Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe wet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 januari 2027.Het conceptwetsvoorstel is begin dit jaar voorgelegd aan heel Nederland met de vraag mee te denken om de wet te verbeteren. Daarnaast hebben de toezichthouders zoals AFM en DNB en de Belastingdienst een toets uitgevoerd en is het College voor de Rechten van de Mens, evenals de Raad voor de rechtspraak om advies gevraagd, aldus het Rijk.

Huidig pensioenstelsel verouderd

“Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar wisselen vaker van baan of gaan ondernemen. Het huidige pensioenstelsel sluit daarop onvoldoende aan”, zo schrijft het kabinet. Daarnaast worden de pensioenen al jaren niet verhoogd door onder meer verplichte hoge buffers en wordt de belofte van zekerheid voor de pensioenuitkering in de toekomst lang niet altijd waargemaakt. Daarom heeft de regering samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken. Deze afspraken zijn uitgewerkt in het voorstel van de Wet Toekomst Pensioenen.

Staatssecretaris Wiersma: “Wij hebben een van de beste pensioenstelsels in de wereld en dat willen we graag zo houden. De nieuwe afspraken in het pensioenakkoord dragen daar aan bij. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat het pensioen waar zij jarenlang voor hebben gewerkt ook goed geregeld is. Met alle betrokken partijen is er de afgelopen periode veel voortgang geboekt bij de uitwerking van het totale pensioenakkoord. Nu het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gaat, zetten we met elkaar een volgende stap om het pensioenstelsel toekomstbestendiger te maken voor alle generaties.”

 Het kabinet streeft ernaar om de nieuwe wet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Een duurzaam en houdbaar pensioenstelsel

De afspraken die zijn uitgewerkt zorgen volgens hem voor een duurzaam en houdbaar pensioenstelsel. Het pensioen wordt transparanter en persoonlijker, en kan directer meebewegen met de ontwikkeling van de economie. Dat betekent dat als het goed gaat met de economie dat ook zichtbaar is in het pensioen, maar ook als het tegenzit. Deelnemers krijgen meer inzicht in welke premie er wordt ingelegd, wat het persoonlijk voor hen gereserveerde vermogen is en hoeveel pensioen zij kunnen verwachten. Dat wordt jaarlijks zichtbaar gemaakt. Het wetsvoorstel bevat ook wijzigingen voor het nabestaandenpensioen, een voorstel voor experimenteerwetgeving voor pensioenopbouw door zelfstandigen en een wijziging waardoor in de uitzendsector eerder pensioen opgebouwd zal worden dan nu.

Laat u goed adviseren

Nu al benieuwd waar u in grote lijnen mogelijk rekening mee moet houden? Download dan hier het stroomschema waarin je op basis van je bestaande pensioenregeling een overzicht krijgt van de noodzakelijke acties. Wil u meer informatie over het Pensioenakkoord of heeft u een andere pensioenvraag? Neem dan gerust contact op met onze zuster APS via het telefoonnummer 088 27 70 000.

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top