Ontzorgen is ons vak

Voor een goed advies hoeft u niet ver te zoeken.

Cyber nader belicht

11-08-2022

Organisaties worden blootgesteld aan een steeds groter arsenaal aan cyber- en technologierisico’s en de potentiële financiële gevaren groeien navenant. We hebben het in dit verband niet alleen over cybercriminaliteit, maar ook over systeemfalen (bijv. een storing binnen het ICT-systeem van de organisatie of bij een ICT-serviceprovider) en fouten of vergissingen van het personeel. Het is dan ook geen verrassing dat organisaties cyberrisico’s de laatste jaren steevast als één van hun vijf grootste zorgen noemen.

Geen of beperkte dekking

De actualiteit toont dat cyberrisico’s toenemen en ook dat verzekerden zich steeds meer bewust zijn dat ook zij kwetsbaar kunnen zijn voor deze risico’s. Sommige organisaties verwachten nog steeds dat de schade als gevolg van een cyberincident volledig wordt vergoed door ‘traditionele’ polissen (zoals Brand- en Bedrijfsschade-verzekeringen, Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Fraudeverzekeringen). Dat blijkt in de praktijk een misvatting te zijn. Het probleem is dat cyberrisico’s vele gedaanten kennen en op verschillende manieren schade kunnen veroorzaken. Niet voor alle schadeoorzaken is dekking op de traditionele polissen. Bovendien sluiten deze polissen in toenemende mate cyberrisico’s expliciet uit van dekking.

Ontwikkelingen

Technologie en digitalisering vormen meer en meer de drijvende kracht achter organisaties en supply chains. Hierdoor worden organisaties in alle sectoren kwetsbaarder voor cyberincidenten. Bovendien evolueren cyberdreigingen in rap tempo en richten steeds grotere economische schade aan waardoor de verzekeringsmarkt zich voortdurend blijft aanpassen op gebied van voorwaarden en acceptatiecriteria om het risico verzekerbaar te houden. Naast ontwikkelingen met betrekking tot de dekking voor financiële schade, zien wij bij cyberriskverzekeringen met name toenemende aandacht voor ondersteuning ter voorkoming van incidenten en ter mitigering van de gevolgen van incidenten. Denk hierbij aan een 24/7 hulplijn, de inzet van experts voor ICT-forensisch onderzoek en crisismanagement, juridische experts en PR consultants, en ook aan de inzet van preventie- en risicobeheertools. In de komende hoofdstukken zullen wij nader ingaan op de specifieke dekkingen van de cyberverzekering, het acceptatieproces van verzekeraars en de incident response.

Cyberverzekering

Een cyberverzekering vergoedt de financiële schade die een bedrijf lijdt als gevolg van een digitaal risico, ook een cyberincident genaamd. De definitie van cyberincident kan per verzekeraarsvoorwaarden verschillen, maar in de basis is een cyberincident een lek of een hack.

De vergoeding van de cyberverzekering is in te delen in drie categorieën:

  1. Incident response diensten – Toegang tot cyberincident-responsediensten zoals ICT[1]forensisch onderzoek, Public Relations ter bescherming van het imago, notificatiekosten om klanten te berichten over het cyberincident en juridische diensten om bijvoorbeeld te voldoen aan de AVG. De kosten van (onderdelen van) deze bijstand wordt door verzekeraars veelal voor een bepaalde periode direct en zonder eigen risico vergoed aan de incident response dienstverlener. Sommige verzekeraars dekken deze diensten in natura.
  2. Eigen schade a) Kosten van de response diensten die na de eerste periode worden gemaakt b) Reconstructiekosten van data c) Schade door bedrijfsstilstand d) Afpersingskosten (waaronder vaak ook losgeld)
  3. Aansprakelijkheid – Schadevergoeding en juridische bijstand in geval van aanspraken van derden en onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens en boetes bij overtreding van de privacyregels (AVG), mits de vergoeding van deze boetes wettelijk is toegestaan.

Het is geen verrassing dat organisaties cyberrisico’s de laatste jaren steevast als één van hun vijf grootste zorgen noemen.

Gebruikelijke uitsluitingen op een cyber verzekering

  •  Personenschade en zaakschade
  •  Fraude door eigen medewerkers
  •  Opzet
  •  Contractuele aansprakelijkheid
  •  Schade die leidt tot voordeel van verzekerde, bijv. verbetering van software
  •  Schade aan illegaal verkregen data of software
  •  Uitval van infrastructurele diensten zoals internet, telecommunicatie en nutsvoorzieningen

Wilt u meer informatie over de cyberverzekering neem dan contact met ons op: neem contact met mij op . Onze adviseurs staan u graag te woord.

(bron VNAB en Digital Trust Center)

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top