Goed geregeld

Zekerheid geeft vrijheid.

Zorgverzekering 2020

01-10-2019

Op 17 september 2019 (Prinsjesdag) heeft het kabinet haar plannen voor de zorgverzekering voor 2020 bekendgemaakt. De dagen na Prinsjesdag volgden stevige discussies over de inhoud (de Algemene Politieke Beschouwingen). De ervaring leert dat er op basis van die discussies nog veel kan veranderen. Wat in deze samenvatting wordt genoemd, is dus allerminst een absolute zekerheid.

Eigen risico
In 2020 bedraagt, net als in 2019, het verplicht eigen risico van de zorgverzekering €385. Dit eigen risico geldt voor alle verzekerden vanaf 18 jaar. Het verplicht eigen risico blijft tot en met 2021 ongewijzigd.

Premie
De premie wordt in 2020 naar verwachting gemiddeld €3 per maand duurder (€118,50). De inkomensafhankelijke bijdrage daalt. Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden naar 6,7% (was 6,95%) en voor werkgevers en ouderen naar 5,45% (was 5,7%). De premie voor de Wet langdurige zorg blijft in 2020 gelijk op 9,65%. Uiterlijk 12 november moeten alle verzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag neemt extra toe, met maximaal €37 per jaar, door verlaging van de normpercentages zorgtoeslag. Deze verhoging komt bovenop de reguliere verhoging vanwege de stijging van de nominale premies. De totale maximale zorgtoeslag zal daardoor met circa €67 stijgen voor alleenstaanden en €95 voor partners.

Dekking
Het pakket van de basisverzekering blijft grotendeels gelijk. Er worden een aantal aanpassingen gedaan.

Logeervergoeding
De dekking van de Zorgverzekeringswet wordt uitgebreid met een logeervergoeding voor mensen die moeten reizen voor een behandeling. De voorwaarden voor de vergoeding zijn dat er sprake is van tenminste drie aaneengesloten dagen behandeling en dat de verzekerde in aanmerking komt voor een vergoeding voor vervoer. De logeervergoeding is maximaal €75 per nacht en geldt voor elk soort gehuurde accommodatie, zoals een hotel of een bed and breakfast. Het eigen risico is van toepassing.

Eerstelijns artsenfunctie
In 2020 wordt de zorg die wordt geboden door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten opgenomen in het basispakket. Nu is deze zorg ondergebracht in de Wet langdurige zorg (Wlz) door een tijdelijke subsidieregeling. Het opnemen van deze zorg in het basispakket moet bijdragen aan het verminderen van complicaties en crisisopnames. Daarnaast is het doel om de druk op huisartsen en wijkverpleegkundigen te verminderen. Het eigen risico is van toepassing op de vergoeding.

Vergoeding fysiotherapie bij reuma
Per 1 oktober 2019 is fysiotherapie bij reuma voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Het gaat om een vierjarig onderzoek naar fysiotherapie voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) en met axiale spondyloartritis (AXSPA). De eerste twintig behandelingen worden vergoed op grond van een subsidieregeling. Het eigen risico is hier niet op van toepassing. Op eventuele behandelingen daarna is het eigen risico wel van toepassing.

Geneesmiddelen
In de loop van 2019 zijn er verschillende geneesmiddelen toegevoegd aan het basispakket. Het gaat om middelen voor behandeling van verschillende vormen van kanker en MS.

In 2020 wijzigt de vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen. Als een middel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, dan kan de apotheek-bereiding wel worden vergoed. Om de kosten voor geneesmiddelen in toom te houden, worden vanaf 2020 de maximumprijzen verlaagd. De maximumprijzen van geneesmiddelen worden nu berekend op basis van de prijzen in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland. Duitsland wordt in de berekening vervangen door Noorwegen, waar lagere tarieven gelden.

Verlaging collectiviteitskorting
Zorgverzekeraars mogen in 2020 nog maar maximaal 5% collectiviteitskorting geven op de basisverzekering. Voorheen was dat 10%. De collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering mag de zorgverzekeraar zelf bepalen.

Abonnementstarief Wmo voor algemene voorzieningen
Ouderen en chronisch zieken betalen vanaf 2020 maximaal €19 per maand voor algemene voorzieningen zoals een maaltijdservice, vervoerspas of boodschappendienst. Die bijdrage hangt nu nog af van de hoogte van het inkomen. In 2019 gold dit abonnementstarief al voor maatwerkvoorzieningen, zoals een scootmobiel of individuele begeleiding.

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top