Van alle markten thuis

Ook voor het zwaardere werk!

WGA Eigen risicoverzekering

15-09-2009

U kunt er dus voor kiezen om het risico niet bij het UWV onder te brengen, maar bij een verzekeringsmaatschappij. Dan betaalt u in plaats van een gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV een vaste premie aan de verzekeraar welke in veel gevallen een stuk lager is. 

De berekening van de gedifferentieerde WGA-premie
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote bedrijven. Een bedrijf is groot wanneer de loonsom hoger is dan € 675.000,-. Hieronder ziet u een overzicht van de gedifferentieerde WGA-premie zoals het UWV deze berekent.

Gedifferentieerde premie UWV Minimaal    Maximaal
 Loonsom tot € 730.000,-    0,40%        2,10%
 Loonsom vanaf € 730.000,-   0,05%                  2,80%

                                      

Wat gebeurt er als verzekeraars de premies verhogen?
Deze vraag wordt vaak gesteld. Het antwoord is helder. Indien een verzekeraar de premie verhoogt en deze bijvoorbeeld fors hoger uitpakt dan bij het UWV, dan kunt u altijd gebruik maken van de mogelijkheid om terug te keren naar het UWV. Eventuele WGA-uitkeringen vallen onder het zogenaamde uitlooprisico van de verzekering bij de verzekeraar. U keert dus terug naar het UWV als “schoon” bedrijf en betaalt daar dan de minimale UWV-premie. 

Wie is er verantwoordelijk voor de reïntegratie van zieke medewerkers?
Als een werkgever besluit om eigen risicodrager te worden dan betekent dit dat de werkgever verantwoordelijk is voor de kosten van de reïntegratie. Deze verantwoordelijkheid wordt soms als struikelblok gezien om uit het publieke bestel te treden. Naar onze mening is dit onterecht. Gedurende de eerste 2 jaren van ziekte, zijn werkgever en werknemer op grond van de Wet verbetering Poortwachter verplicht om er alles aan te doen om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. De periode hierna is in wezen niets anders dan een voortzetting van de ingezette activiteiten in de eerste 2 jaren. Daarbij is het ook goed om te melden dat verzekeraars er alles aan zullen doen om er voor te zorgen dat de reïntegratie succesvol verloopt. Zij zijn bereid om mee te dragen in de kosten van reïntegratie, hetgeen logisch is omdat een succesvolle reïntegratie betekent dat de schadelast voor de verzekeraar wordt beperkt.
 
Voor wie is een WGA eigen risicodragers-verzekering interessant?
Op de eerste plaats voor die bedrijven welke een WAO last hebben welke drukt op het bedrijf en dus een verhoogde UWV premie tot gevolg hebben. U heeft van de Belastingdienst onlangs een beschikking ontvangen waarop deze premie is aangegeven. Ligt deze premie bijvoorbeeld op 1,50% en betaalt u voor een WGA eigen risicodragers-verzekering bijvoorbeeld 0,35%, dan bespaart u dus het verschil tussen deze twee premies 1,50% minus 0,35% = 1,15% van de loonsom.

Voor zogenaamde “schone” bedrijven (dus zonder WAO of WGA-last) is het, gelet op de premies welke verzekeraars momenteel offreren buitengewoon interessant de afweging te maken om eigen risicodrager te worden. Bij verzekeraars weet u wat u gedurende de contractperiode betaalt (veelal een premie in de buurt van de 0,40%). Een WGA-instromer leidt niet tot verhoging van deze premie. Dit in tegenstelling tot het UWV. Een WGA-instromer leidt al snel tot een verhoogde UWV-premie welke u dan maximaal gedurende 10 jaar betaalt.
 
U besluit om eigen risicodrager te worden, wat moet u dan doen?
De eerstvolgende mogelijkheid om eigen risicodrager te worden is 1 januari 2010. Uw aanvraag moet dan wel voor 1 oktober 2009 binnen zijn bij de Belastingdienst. Wij nemen in dit traject de administratieve rompslomp graag van u over. Bent u geïnteresseerd, neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij het nemen van een juiste beslissing.


Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top