Al meer dan 30 jaar ervaring

wij werken in heel Nederland

WGA-gat: verhuizen of verzekeren

30-11-2008

Na twee jaar verklaart het UWV Pim arbeidsongeschikt. Als hij blijft werken, kan hij volgens de uitkeringsinstantie nog EUR 18.000,- verdienen. Dat is zijn restverdiencapaciteit. Pim is dus voor 40% arbeidsongeschikt en komt in aanmerking voor een WGA-uitkering. De eerste tijd is dat een loongerelateerde uitkering.

Pim verdient met zijn werk EUR 3.600,-. De WGA-uitkering is 70% van EUR 30.000,- minus EUR 3.600,- is EUR 18.480,-. Als je daar zijn salaris bij optelt, ontvangt Pim EUR 22.080,-. Om in aanmerking te komen voor een loonaanvulling moet Pim 50% van zijn restverdiencapaciteit (datgene wat hij kan verdienen) benutten, dit is een bedrag van EUR 9.000,-. Pim verdient echter maar EUR 3.600,-. Pim ontvangt dan ook een vervolguitkering en heeft een WGA-hiaat.
Dit wordt als volgt berekend: EUR 16.858,- (minimumloon) x 70% x 40% (het arbeidsongeschiktheidspercentage) = EUR 4.720,-.

De verzekeraar keert hem daarom een aanvullend bedrag uit. Dat wordt zo berekend: EUR 30.000,- (Pim's oude loon) x 70% x 40% = EUR 8.400,-. Daar wordt zijn WGA-uitkering van EUR 4.720,- van afgetrokken. Pim krijgt dus EUR 3.680,- van de verzekeraar. In totaal ontvangt Pim nu EUR 3.680,- (verzekeringsgeld) plus EUR 4.720,- (WGA-uitkering) plus EUR 3.600,- (salaris) is EUR 12.000,-. Pim gaat er inkomen dus maar liefst EUR 18.000,- op achteruit ! Dat betekent in heel veel gevallen een bord in de tuin zetten en het huis verkopen.

De beste oplossing is het sluiten van een collectieve  WGA-Gat verzekering Uitgebreid (via de werkgever). Naast het inkomensverlies waarmee de werknemer wordt geconfronteerd door zijn arbeidsongeschiktheid, kan er ook sprake zijn van werkloosheid. Dit is het geval als een werknemer zijn restverdiencapaciteit niet volledig benut, omdat hij geen passend werk kan vinden. Met de WGA-Gat verzekering Uitgebreid wordt zowel de arbeidsongeschiktheids als de werkloosheidscomponent verzekerd. De verzekering vult aan tot 70% van het verschil tussen het oude (gemaximeerde) en nieuwe loon. Indien de werknemer er toch nog in slaagt passend werk te vinden wordt er een uitkering verstrekt van 75% van het (maximale) dagloon. In bovenstaand voorbeeld heeft Pim dan een inkomen van EUR 22.500,- . Het maximale dagloon is per 01-01-2008 gesteld op  EUR  177,03. Daarboven kunt u excedent verzekering sluiten. 

Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top