Goed geregeld

Zekerheid geeft vrijheid.

Verzuimverzekering en DGA

01-10-2009

Dit financiële risico kunt u verzekeren bij een particuliere verzekeraar. Een verzuimverzekering verzekert de kosten van het ziekteverzuim in de eerste 104 weken, oftewel de eerste twee jaar. Voor ziekteverzuimpolissen bestaan twee dekkingsvormen.

  1. Conventioneel: een conventionele verzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in tijd (wachtdagen) en dekt ieder afzonderlijk verzuimgeval. Als werkgever bepaalt u zelf het aantal dagen dat u voor eigen rekening neemt. 
  2. Stop loss dekking: een stop loss verzuimverzekering gaat uit van een totaal eigen risico in geld (eigen behoud per jaar). Op basis van de verzuimhistorie wordt het eigen behoud bepaald. Het eigen behoud is het bedrag aan loonschade door ziekteverzuim dat voor rekening van de werkgever komt. De stop loss dekking verzekert de loonschade door verzuim dat in enig jaar boven het eigen behoud uitkomt.


Waarom een verzuimverzekering?
Op grond van de Wulbz, de Wet Uitbreiding LoondoorBetalingverplichting bij Ziekte, betaalt de werkgever een zieke werknemer maximaal 104 weken lang tenminste 70% door. Vanuit de CAO is er vaak een verplichting tot aanvulling van het inkomen in het eerste verzuimjaar tot 100%. In de eerste twee verzuimjaren wordt maximaal 170% van het salaris uitgekeerd. Voor de werknemer is er dus financieel belang om het werk zo snel mogelijk te hervatten. Desondanks is er in diverse CAO's afgesproken dat het salaris ook in het tweede verzuimjaar aangevuld mag worden tot 100%. In dat geval moet er wel sprake zijn van maximale reïntegratie inspanningen.  De kosten van ziekteverzuim kunnen dus behoorlijk in de papieren lopen. Om deze kosten enigszins te beperken kan een verzuimverzekering worden afgesloten. De verzekeraar dekt dan de kosten van het verzuim en, afhankelijk van de polis die gekozen wordt, draagt zorg voor Arbo-dienstverlening en reïntegratie inspanningen.  

Na twee jaar wordt een werknemer gekeurd door het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Naar aanleiding van deze keuring kan een werknemer in aanmerking komen voor een WGA uitkering (bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid) of een IVA uitkering (bij geen of nauwelijks arbeidsgeschiktheid). Het UWV betaalt deze uitkering aan uw ex-werknemers. Werkgevers kunnen er voor kiezen om eigen risicodrager te worden voor de eerste vier jaren van de WGA-uitkering. In dat geval neemt het UWV na 4 jaar de uitkeringsverplichtingen over.


Een ziekteverzuimverzekering is met name interessant voor het MKB. Als een werknemer in dienst bij een midden of klein bedrijf ziek wordt, dan zal dat in de regel grotere (financiële) gevolgen hebben dan een verzuimende medewerker bij een grote onderneming. Daarnaast hebben bedrijven in het MKB-segment meer behoefte aan ondersteuning tijdens ziekte door een verzekeraar en/of arbo dienst. Grotere bedrijven hebben de benodigde expertise vaak zelf in huis.

Verzekering alleen voor werknemers
Degene die in dienst van de verzekeringnemer op basis van een arbeidsovereenkomst gedurende zekere tijd tegen loon arbeid verricht die als zodanig in de (verzamel)loonstaat staat vermeld, voor wie loonbelasting wordt afgedragen en die werknemer is in de zin van de Ziektewet is verzekerd op deze verzekering. Een directeur-grootaandeelhouder is geen werknemer in de zin van deze verzekering. Voor deze categorie is een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering een goede oplossing.

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top