Al meer dan 30 jaar ervaring

wij werken in heel Nederland

SWZ Son

18-12-2010

Wij verlenen professionele zorg en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke of meervoudige beperking en aan mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). We werken zowel voor kinderen, en hun ouders, als voor volwassenen, en hun naasten.

SWZ is actief in diverse plaatsen in Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Daar zijn onder meer kleinschalige woonvormen en dagbestedingscentra gevestigd. Ons pakket aan zorg en begeleiding omvat ook andere activiteiten, waaronder begeleiding in de thuissituatie, logeeropvang, buitenschoolse opvang, begeleid werken, onderzoek en behandeling. Een compleet overzicht vindt u bij ‘Zorgaanbod’.

Op 1 januari 2009 zijn VLG, Zonhove en Triocen volledig opgegaan in de stichting SWZ. De namen van deze drie zorgorganisaties zijn daardoor opgeheven. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Organisatie’.

Op de webiste van SWZ kunt u meer lezen.

Reactie van Carla den Otter van SWZ Zonhove

Mag ik je bij deze heel hartelijk danken voor deze gulle sponsoring en warm kerstkaart-innitiatief. Deze € 400,- zal het komende jaar zeer goed van pas komen,  een wens gaat in vervulling komen we kunnen er mogelijk 1 a 2 optredens/aktiviteiten voor organiseren. Waar onze bewoners van Meervoudig gehandicapten instelling SWZ / Zonhove in hun vrijetijd van kunnen genieten.
 


Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top