Persoonlijke en deskundige afwikkeling

Ieder dag staan wij weer voor u klaar!

Stoppen met WGA eigen risico dragen

01-11-2013

Allianz en Delta Lloyd stoppen, terwijl overige verzekeraars geen lange termijncontracten meer aanbieden in afwachting van politieke beweging.

Wat is eigenrisicodragen voor de WGA?

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet krijgen zij na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

Bij de invoering van het duale stelsel voor de WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsongeschikten) zag de private markt gouden bergen opdoemen. Even leek het ook de goede kant op te gaan.Vanaf dat moment ruim 38 procent van de werkgevers gebruikgemaakt van de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. "Het doel van de overheid was om uiteindelijk over te gaan naar een volledig private WGA-markt om de re-integratie en participatie van arbeidsongeschikten te stimuleren.

Door het vallen van het kabinet Balkenende IV en een gebrek aan focus op de WGA markt heeft de overheid verzuimd dit door te voeren. Daarnaast laat ook de modernisering van de ziektewet zien dat de overheid niet in staat is re-integratie in de WGA te realiseren. Deze nieuwe wet leidt ertoe dat er vanaf 2016 ook medewerkers met een tijdelijk dienstverband in de WGA stromen en aan werkgevers worden toegerekend. De kosten en risico's die hieraan verbonden zijn, zijn de druppel geweest voor verzekeraars om de WGA markt te verlaten. Hierdoor wordt het probleem van arbeidsongeschiktheid op de lange baan geschoven.

Averechts effect
Het wegvallen van private verzekeringsoplossingen komt de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers niet ten goede. Werkgevers verliezen door teruggang naar het UWV de controle over de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. Dit leidt tot onnodig lang verblijf in de uitkeringssituatie en hoge kosten. Uit berekeningen blijkt dat men voor de schade bij het UWV gemiddeld 65 procent opslag rekent voor uitvoering en solidariteit. De kosten voor arbeidsongeschikte werknemers worden doorbelast aan werkgevers, terwijl de tools om de kosten beheersbaar te maken worden afgepakt. Het overheidsbeleid heeft dus een averechts effect.

Terugtreders

De premies bij verzekeraars voor het eigenrisico dragen van de WGA zijn in veel gevallen aanzienlijk gestegen. Voor grotere bedrijven (> € 307.000,-) geldt dat toekomstige WGA-instroom leidt tot een premieverhoging voor de gedifferentieerde WGA premie als men heeft gekozen voor het UWV. Als de loonsom tussen de 3 ton en 1 miljoen zit, dan wordt deze verhoging grotendeels gedempt doordat de sectorpremies leidend zijn. Naarmate de loonsom hoger is zal de toekomstige gedifferentieerde WGA premie van het UWV voor een steeds groter deel afhangen van de WGA-instroom van de werkgever.

Dat betekent dat bedrijven met een relatief kleine loonsom in eerste instantie zullen kijken naar de premie UWV. Zit daar een relatief klein nominaal verschil tussen dan is aan te bevelen om eigen risicodrager te blijven. Is het verschil (te) groot dan ligt een terugkeer naar het UWV voor de hand.

Bij het opzeggen van de verzekering is er sprake van automatische terugkeer naar het UWV.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top