Voor alles een oplossing

Wij denken in maatwerk.

Rutte III

01-12-2017

De verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben op 15 maart 2017 plaatsgevonden. De kabinetsformatie heeft veel voet in aarde gehad. De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan samen regeren. Het formatieoverleg duurde lang maar uiteindelijk zijn partijen het eens geworden over het regeerakkoord. Minister President Mark Rutte werd op 26 oktober 2017 beëdigd en daarmee is het Kabinet Rutte III een feit. Voor onze sector staan er weer behoorlijk wat wijzigingen op stapel. Graag nemen wij u in vogelvlucht mee in de voorgenomen plannen. Het motto van het kabinet is "Vertrouwen in de toekomst".

Afschaffing Wet Hillen

Grote kans dat u ergens hebt gehoord dat de Wet Hillen wordt afgeschaft. Dit is belangrijk voor huizenbezitters die hun hypotheek (bijna) volledig hebben afgelost. De Wet Hillen werd in 2005 in het leven geroepen voor huizenbezitters die de hypotheek op hun woning (bijna) volledig hebben afgelost. De wet bepaalt dat het eigenwoningforfait vervalt wanneer dit hoger is dan uw hypotheekrenteaftrek. Dit is het geval voor mensen die (bijna) geen hypotheekschuld meer hebben. Die betalen namelijk (bijna) geen hypotheekrente meer. Sinds 2013 is het verplicht om af te lossen wanneer u een nieuwe hypotheek afsluit. Hiervoor kon u ook aflossingsvrije hypotheken afsluiten. Nu is aflossen dus verplicht. Hierdoor is de stimulans in de vorm van het vervallen van het eigenwoningforfait overbodig geworden, zo oordeelt het kabinet Rutte III. Overigens wordt de wet-Hillen niet in één klap afgeschaft. Om de gevolgen van het schrappen te verzachten, is besloten om de afbouw over dertig jaar uit te smeren.

Hypotheekaftrek

De hypotheekrenteaftrek daalt vanaf 2020 met drie procent per jaar. De hypotheekrenteaftrek is uiteindelijk dan net zo hoog als het lage tarief van de inkomstenbelasting. De maatregel om de hypotheekrenteaftrek te beperken, is onderdeel van een groter plan om het belastingstelsel te hervormen. De hypotheekrenteaftrek is nu gebaseerd op de hoogte van de schijf van de inkomstenbelasting. Wie het hoogste tarief betaalt, krijgt de hoogste aftrek. In 2020 wil het nieuwe kabinet een 'sociale' vlaktaks invoeren: het belastingstelsel bestaat dan nog maar uit twee tarieven. Het hoogste tarief gaat omlaag en daarom moet de hypotheekrenteaftrek ook nu omlaag, anders krijgen mensen meer aftrek dan ze belasting betalen. De aftrek wordt teruggebracht tot het laagste tarief in het nieuwe stelsel.

Sparen loont (meer)

In de kabinetsplannen wordt het vrijgestelde vermogen, het vermogen waarover geen belasting hoeft te worden betaald, omhoog geschroefd van 25.000 naar 30.000 euro. Dat levert mensen met een vermogen van 30.000 euro of meer ten opzichte van 2017 een voordeel op van 43 euro per jaar.

Arbeid

Het ontslagrecht wordt versoepeld, werkgevers hoeven pas na drie jaar in plaats twee jaar een vast contract aan te bieden. Zo zouden meer mensen een vast contract moeten kunnen krijgen, is het idee. Hiermee gaan we deels weer terug in de tijd. De eerdere maatregelen hebben niet het gewenste effect opgeleverd.

Het is volgens de nieuwe coalitie te ingewikkeld voor werkgevers geworden om iemand te ontslaan. Daarbij zal het er vooral om gaan dat werkgevers makkelijker verschillende redenen mogen opgeven voor ontslag. Werkgevers hoeven pas na drie jaar een vast contract aan te bieden, in plaats van twee jaar nu. Werkgevers zijn nu vaak huiverig om iemand na twee jaar al een vast contract te geven en zetten diegene dan liever op straat. Een vast contract na drie jaar zou dat effect moeten verminderen. Het kabinet wil zo voorkomen dat mensen in een 'draaideur van tijdelijke contracten' blijven hangen. Ook wordt het voor werkgevers mogelijk om een langer proeftijd voor werknemers in te stellen. Als een werkgever meteen een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, gaat er een maximale proeftijd van vijf maanden gelden.

Nieuwe regels voor zelfstandigen

De regels voor zelfstandigen gaan weer op de schop. De huidige regels zorgden de afgelopen jaren voor veel onrust onder zzp'ers. Ze zouden werk mislopen omdat werkgevers hen niet meer durven in te huren. Het nieuwe kabinet past de regels voor zzp'ers daarom aan. Er komt een 'opdrachtgeversverklaring', die bedrijven vooraf duidelijkheid en zekerheid moet geven bij de inhuur van zelfstandigen. Deze komen in de plaats van de modelcontracten. Opdrachtgevers kunnen deze verklaring invullen via een webmodule.

Verzuim van werknemers

Kleine bedrijven hoeven zieke personeelsleden nog maar één jaar door te betalen. Dat is nu, net als bij grotere bedrijven, twee jaar. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat kleine bedrijven vaker mensen in dienst nemen. Het is niet zo dat de zieke werknemer uiteindelijk minder geld krijgt: alle kleine werkgevers doen geld in pot, zodat ze de risico's spreiden. Deze voorgenomen maatregel heeft gevolgen voor uw verzuimverzekering. Hierover zullen wij u tijdig informeren.

Zorgverzekering

Het eigen risico in de zorg gaat de komende jaren niet omhoog. Het blijft dus 385 euro. Om dat te compenseren stijgt de zorgpremie. Dat gaat zo: het kabinet ging al uit van een stijging van 6 euro per maand volgend jaar. Doordat het eigen risico niet stijgt, wordt dat nu 6,80 euro per maand.

Voor mensen met een laag inkomen gaat de zorgtoeslag omhoog. Alleenstaanden krijgen er tot € 131 bij, meerpersoonshuishoudens gaan er tot € 194 op vooruit. Of u recht heeft op zorgtoeslag hangt af van uw inkomen.

De basiszorgverzekering wordt iets ruimer. In het basispakket zit de zorg die de basiszorgverzekering vergoedt. Het pakket wordt door de overheid vastgesteld en is in 2018 iets uitgebreider dan in 2017.Lees hier meer over de wijzigingen.

Overstappen of niet? Vanaf half november tot eind januari ontkomt u niet aan de reclames van zorgverzekeraars. Dit is de tijd waarin u kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar.Wilt u overstappen? Dan moet u de huidige zorgverzekering voor 1 januari opzeggen. U heeft tot 1 februari de tijd om een definitieve keuze te maken voor een nieuwe zorgverzekeraar.

Een offerte voor uw zorgverzekering kunt u hier eenvoudig opvragen:offerte zorgeverzekering

Pensioen in 2018

Het aanstaande kabinet Rutte III wil het pensioenstelsel vernieuwen voor 2020. De sociale partners moeten de plannen vormgeven. In de loop van 2018 moet op hoofdlijnen overeenstemming zijn bereikt zodat daarna kan worden begonnen met het maken van wetgeving.

Op 1 januari 2018 vinden er twee grote veranderingen plaats in pensioenland: De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar (geboren na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953) en de pensioenrichtleeftijd gaat van 67 jaar naar 68 jaar.

Op 1 januari 2018 gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en daarna gaat de AOW leeftijd jaarlijks met 4 maanden omhoog. De ingangsdatum van de AOW zal de komende jaren steeds meer richting 68 jaar verschuiven, maar gaat minder snel omhoog dan de verhoogde pensioendatum in een pensioenregeling. In 2021 ontvangt de werknemer pas vanaf 67 jaar AOW en in 2022 pas vanaf 67 jaar en drie maanden. Een nóg verdere verhoging van de AOW-leeftijd dient ten minste vijf jaar van te voren te worden aangekondigd.

Vanaf 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd in een pensioenregeling omhoog naar 68 jaar. Op dit moment is de standaardpensioendatum in een pensioenregeling nog 67 jaar. Er kan dus tot maximaal 67 jaar pensioen worden opgebouwd. In een pensioenregeling bouwen werknemers ouderdomspensioen op. Ouderdomspensioen is een levenslange uitkering als aanvulling op de AOW. Werkgevers zijn niet verplicht om de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar te verhogen. Het blijft dus ook na 1 januari 2018 gewoon toegestaan om een eerdere pensioenrichtleeftijd dan 68 jaar binnen de pensioenregeling te hanteren. De fiscale mogelijkheden voor wat betreft pensioenopbouw gaan echter wel uit van een standaard pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Dat betekent dat als een werkgever een lagere pensioenrichtleeftijd wil blijven hanteren, de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw beperkter zijn. Onze partner APS Pensioenteam informeert u graag verder over de komende wijzigingen: neem hier contact op met APS Pensioenteam.

Verhoging lage BTW tarief

Het lage btw-tarief van 6 procent gaat omhoog. Het nieuwe kabinet verhoogt het naar 9 procent als onderdeel van grote belastinghervormingen. Boodschappen doen wordt daardoor duurder. Maar ook een bezoekje aan de schoenmaker, de kapper of een zwembad of sauna wordt volgend jaar duurder.De verhoging gaat op z'n vroegst in 2019 in.

De assurantiebelasting bedraagt 21% en wordt vaak verward met het hoge BTW tarief van 21%. De overheids is niet voornemens de assurantiebelasting af te schaffen en hiervan BTW te maken.

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top