Sterk in elk werk

Wij kennen de risico's en weten de oplossingen!

Rutte-2 op onderdelen brug te ver

01-11-2012

Maar op onderdelen gaat het pakket een brug te ver. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een eerste reactie op de vandaag gepresenteerde kabinetsplannen.

Woningmarkt: de hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgebouwd, met een duidelijk eindperspectief, zoals ook het Verbond van Verzekeraars heeft bepleit. Zo weten woningbezitters voor de lange termijn waar ze aan toe zijn. Het Verbond is echter kritisch op de stapeling van maatregelen voor starters, die annuïtair volledig moeten aflossen. Deze maatregel verhoogt de woonlasten en belemmert de doorstroming. Het is wel verheugend dat het restschuldenplan van Verbond, VEH en NVM grotendeels is overgenomen.

Pensioenen: het akkoord tussen PvdA en VVD maakt duidelijk in welk tempo de AOW-leeftijd wordt verhoogd, en biedt werknemers en werkgevers de kans zich daarop in te stellen. Het Verbond hecht er wel belang aan dat werkenden voldoende mogelijkheden houden om een goed pensioen op te bouwen, desnoods ook op individuele basis. Die vrijheid wordt nu ingeperkt tot driemaal modaal en via een beperking van het maximale opbouwpercentage. Dit is onwenselijk, want het haalt belastinginkomsten naar voren, ten koste van toekomstige generaties. Bovendien zorgt het voor complexere en dus duurdere regelingen.

Arbeidsmarkt: het ontslagrecht wordt gemoderniseerd. Het kabinet-Rutte-2 handhaaft daarbij terecht een zeker financieel vangnet om de periode tussen twee banen te overbruggen. Maar het is de vraag of de gekozen vergoedingssystematiek in alle situaties voldoende zekerheid biedt. Financiële zekerheid is ook van belang voor de flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Belastingen: gezonde overheidsfinanciën bieden zekerheid voor de toekomst en ook in Europees perspectief. Onvermijdelijk moet daarvoor fors worden bezuinigd en is aan lastenverzwaringen niet te ontkomen. Maar de ruime verdubbeling van de assurantiebelasting jaagt ondernemers en verzekerden te veel op kosten.

Veiligheid: het regeerakkoord besteedt veel aandacht aan het thema veiligheid. Verzekeraars willen de komende jaren waar mogelijk in Safety Deals samen met de overheid optrekken om meer veiligheid te organiseren en steunen van harte de inzet om schade effectiever op daders te verhalen.

Tot slot: het Verbond van Verzekeraars gaat graag in gesprek met het kabinet en Kamer over verdere uitwerking van de voorstellen. Daarbij zal het Verbond met name aandacht vragen voor de uitvoerbaarheid van de plannen en de gevolgen voor de administratieve lastendruk. Heldere en goed uitvoerbare wet- en regelgeving is uiteindelijk in het belang van onze klanten: consumenten en ondernemers.

bron: Verbond van Verzekeraars

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top