Sportief zaken doen

Wij werken open en transparant.

Provisieverbod complexe financiële producten

01-05-2011

Een klant betaalt vanaf 2013 altijd rechtstreeks aan de adviseur voor het advies dat hij krijgt. Hij kan er zo op vertrouwen dat een adviseur aan zijn kant staat.

Het provisieverbod moet ervoor zorgen dat perverse prikkels worden weggenomen. Minister De Jager heeft de Tweede Kamer in een brief van 14 april 2011 geïnformeerd over de uitwerking van het provisieverbod. Hij benadrukt dat er een cultuuromslag gewenst is, een beweging van productgedreven verkoop naar klantgerichte advisering. De AFM onderschrijft de noodzakelijkheid van deze cultuuromslag en is een voorstander van het provisieverbod.

Provisieverbod

Het provisieverbod zal per 1 januari 2013 wordt ingevoerd en geldt voor:

  • complexe financiële producten
  • hypothecaire kredieten
  • inkomensverzekeringen, waaronder betalingsbeschermers en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers
  • uitvaartproducten
  • dienstverlening onder het Nationaal Regime MiFID

Minister De Jager geeft in zijn brief aan dat hij voor een consumptief krediet nog wil onderzoeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. MiFID-dienstverlening (beleggen) blijft vooralsnog buiten de reikwijdte van het provisieverbod. De minister geeft wel aan op Europees niveau in te zetten op een provisieverbod.

Bonusverbod schadeproducten

Vanaf 1 januari 2012 wil minister De Jager ook een bonusverbod bij schadeproducten invoeren. Dit verbod moet ervoor zorgen dat er geen volume- en omzetgerelateerde prikkels meer plaatsvinden bij schadeverzekeringen. Minister De Jager wil alleen afsluit- en doorlopende provisie toestaan. Ook niet-geldelijke vergoedingen mogen niet meer aan financiële adviseurs worden gegeven.

Daarnaast wordt ook transparantie bij schadeproducten geregeld (passieve transparantie), waarbij de financieel dienstverlener op verzoek bekend moet maken wat zijn beloning is. Voor betalingen aan gevolmachtigd agenten zal de inducement-norm worden geïntroduceerd. Deze norm ziet erop toe dat vergoedingen die tot doel hebben product- of omzetgroei te belonen niet langer zijn toegestaan.

Om te voorkomen dat adviseurs excessieve beloningen in rekening brengen bij klanten wordt een open norm geïntroduceerd voor directe beloning betaald door de klant. Het doel van deze open norm is te voorkomen dat adviseurs/bemiddelaars kosten in rekening brengen bij hun klant die niet passen bij de gemoeide inspanningen.

Gelijk speelveld banken en direct writers

Het ministerie van Financiën kiest voor advieskostentransparantie voor banken en direct writers. Hoe dit moet worden vormgegeven staat nog niet vast. Het dienstverleningsdocument wordt gestandaardiseerd. Het moet een overzichtelijk en herkenbaar document worden op basis waarvan de consument de verschillende dienstverleningsconcepten bij aanbieders en financieel dienstverleners en de kosten daarvan gemakkelijk kan vergelijken

Lees hier de volledige brief van minister De Jager.

bron: AFM 14-04-2011

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top