Een zorgeloos advies

vrijheid in verzekeren

Provisietransparantie

03-11-2008

Vanaf 1 januari moeten tussenpersonen duidelijk maken wat zij verdienen aan de verkoop van een financieel product. Daarnaast worden zij vanaf 1 juli a.s. verplicht hun klanten een dienstverleningsdocument te verschaffen waarin duidelijk wordt vermeld wat de dienstverlening van de tussenpersoon is en op welke manier hij hiervoor wordt beloond.

Er wordt een inhoudelijke norm geïntroduceerd voor provisies die tussenpersonen mogen ontvangen: provisies moeten altijd in het belang van de consument zijn en de kwaliteit van dienstverlening ten goede komen. Bonusprovisies, zoals omzetgerelateerde provisies, worden verboden. Daarnaast komen er strengere regels voor kredietreclame; consumenten moeten op de risico's van het gebruik van krediet worden gewezen.

Het ontwerpbesluit wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De tekst van het besluit wordt pas openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top