Van alle markten thuis

Ook voor het zwaardere werk!

Prinsjesdag en uw financiën

01-10-2018

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Wat de coalitie vorig jaar al aankondigde in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’, wordt nu concreet gemaakt in de Miljoenennota 2019.

Toch is een steeds beter land niet vanzelfsprekend. Vertrouwen in de toekomst is werk in uitvoering. De regering richt zich daarbij op ‘een hechte samenleving’. Daarom wordt aandacht besteed aan onder meer:

  • Eenzaamheid onder ouderen
  • Mensen met problematische schulden, met verward gedrag of zwerfjongeren
  • Cultureel erfgoed (€ 325 miljoen extra de resterende kabinetsperiode)
  • Integratie van statushouders

Wat betekent het belastingplan 2019 voor uw eigen woning, uw inkomen of uw pensioen? We hebben voor u de belangrijkste voorstellen op een rij gezet.

Inkomstenbelasting

Het kabinet wil uiteindelijk naar een ‘tweeschijven-systeem’ toe. Een stelsel met twee belastingtarieven. Een basistarief van 37,05% tot een inkomen van € 68.507,- en daarboven een tarief van 49,5%. Voor AOW-gerechtigden zal de eerste schijf lager uitvallen omdat zij geen sociale premies meer hoeven af te dragen. Met de beoogde vereenvoudiging, wat nog zal moeten blijken, wil het kabinet ook de aftrekmogelijkheden verlagen, waaronder de hypotheekrenteaftrek. Doelstelling van het kabinet is dat 95% van alle huishoudens er volgend jaar op vooruit gaat. 

Vermogen

Vorig jaar is de vermogensrendementsheffing (box 3) aangepast. Het vast veronderstelde (“forfaitaire”) rendement van 4% is toen vervangen door een gestaffeld verondersteld rendement. Het voorstel zegt nu dat het heffingsvrij vermogen zal stijgen naar € 30.360,- per belastingplichtige.

Tarief box 2 voor dga's omhoog

Ook volgend jaar blijft de aanmerkelijkbelangheffing van 25% bestaan. Vanaf 2020 wil het kabinet dit langzamerhand verhogen naar uiteindelijk 26,9% in 2021. Het verdient daarom wellicht aanbeveling om dit en volgend jaar dividend uit te keren naar privé.

Minder aftrekposten voor particulieren en ondernemers

Het beleid van het kabinet is er momenteel op gericht om lagere belastingtarieven in te voeren en minder aftrekposten. Voor alle belastingplichtigen geldt dat er een versnelde afbouw van aftrek komt voor de persoonsgebonden aftrek. Denk hierbij aan de betaalde partneralimentatie, specifieke zorgkosten of scholingskosten. Nu is de aftrek maximaal 51,95%, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen; in 2023 maximaal 37,05%.

Eigen woning

De verlaging van de belastingtarieven gaat gepaard met een beperking van de aftrekpost ‘eigen woning’. Dit was al aangekondigd in het regeerakkoord van 2017. Het kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek nu versneld afbouwen. Voor 2018 geldt een maximale aftrek van 49,5%. Nu geldt een afbouwtraject van 0,5% per jaar. De hypotheekrenteaftrek daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 het basistarief van 37,05% (zie hierboven) is bereikt.

De besparing voor de overheid gebruikt men voor verlaging van het eigenwoningforfait. Dit is de bijtelling op uw inkomen (box 1) op basis van de WOZ-waarde van de woning. Nu is de bijtelling 0,7% van de WOZ-waarde. In 2023 is dat verlaagd naar 0,45%. We geven een voorbeeld van de consequenties.

Aftrek kosten Rijksmonument omgezet in subsidie

Indien u in bezit bent van een Rijksmonument kunt u al jarenlang de kosten van onderhoud als aftrekpost opvoeren in uw belastingaangifte. In de Tweede Kamer ligt een conceptbesluit voor een omzetting naar een subsidieregeling. Wat betekent dit?

De kosten zijn dan niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In de plaats kan de bezitter een subsidie aanvragen in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarin de uitgaven zijn voldaan.

De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de gemaakte kosten die onder de regeling vallen. Het kan dus aantrekkelijk zijn om de kosten naar voren te halen en nog dit jaar te laten plaatsvinden.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag wordt verhoogd. Daarom zullen de meeste huishoudens die daar recht op hebben, niets merken van de stijging van de premie. Huishoudens die geen recht hebben op zorgtoeslag merken de hogere premie wel.

Goedkeuring

De dagen na Prinsjesdag volgen stevige discussies over de inhoud (de Algemene Politieke Beschouwingen). De ervaring leert dat er op basis van deze discussies nog veel kan veranderen. Wat in deze samenvatting wordt genoemd, is dus allerminst een absolute zekerheid.

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top