Voor alles een oplossing

Wij denken in maatwerk.

Prinsjesdag 2013

01-10-2013

Wat gaat er allemaal gebeuren en welke gevolgen heeft Prinsjesdag voor uw portemonnaie? Het kabinet wil zes miljard bezuinigen en dat gaat natuurlijk niet zonder dat iemand het merkt. Wij proberen de maatregelen van Prinsjesdag samen te vatten en te vertalen naar uw situatie. Een aantal maatregelen moet later dit jaar nog wel goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer. Er kunnen dus nog zaken wijzigen... 

‘Er zijn geen snelle, pijnloze oplossingen. We spannen ons in voor duurzaam herstel, een stabiele toekomst met groei, maar zonder luchtbel.’ Minister Dijsselbloem tijdens de presentatie van de Miljoenennota 2014.

Twee veranderingen staan centraal in de Troonrede en de Miljoenennota. We gaan van een ‘klassieke verzorgingsstaat’ naar een ‘participatiemaatschappij’ en we gaan van een ‘kredieteconomie’ naar een ‘economie zonder bubbels’. Banken moeten voorzichtig opereren en hun buffers verhogen. Om dat verlies aan kredietverlening op te vangen komen er nu publiekprivate investeringsinstellingen. Voor het bedrijfsleven en de hypotheekmarkt. Een economie zonder bubbel én participerende pensioenfondsen en beleggers.  

Koopkracht

Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat voor heel veel huishoudens de koopkracht gelijk blijft. Er zijn zelfs gezinnen die er wat op vooruit gaan. Maar de plannen pakken lang niet voor iedereen positief uit. Het zijn vooral de hogere inkomens die behoorlijk in moeten leveren.

Hogere inkomens en gezinnen met kinderen leveren het meeste in.

Het kabinet heeft verschillende maatregelen voorgesteld waardoor hogere inkomens meer inleveren dan lagere inkomens.Verder wordt de zorgtoeslag verlaagd en sneller afgebouwd en wordt de kinderbijslag voor kinderen boven de zes jaar lager. Ook het kindgebonden budget verandert. Hierdoor hebben de kabinetsplannen ook grotere gevolgen voor de koopkracht van gezinnen met kinderen dan voor gezinnen zonder kinderen. Het omslagpunt tussen hogere en lagere inkomens ligt rond modaal.

Eén of tweeverdiener?

Een ander gevolg van de maatregelen is dat het uitmaakt of het gezinsinkomen verdiend wordt door één of door twee personen. Een paar met twee kinderen en een gezinsinkomen van € 50.000 waarvan één de kostwinnaar is, gaat er volgend jaar € 40 per maand op achteruit. Een stel met twee kinderen dat beiden werkt en samen diezelfde € 50.000 verdiend gaat er volgend jaar € 31 per maand op vooruit. Dit komt vooral door de arbeidskorting en het afbouwen van de algemene heffingskorting voor de niet werkende partner.

De eigen woning

De laatste tijd zijn er al verschillende maatregelen genomen om enerzijds te bezuinigen en anderzijds de woningmarkt weer op de rit te krijgen. De belangrijkste maatregelen zetten wij voor u op een rij.

Verhoogde schenkingsvrijstelling tot 1 januari 2015
De schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen was al verhoogd naar 51.407 euro, maar wordt van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 verder verhoogd naar 100.000 euro voor schenkingen die verband houden met de eigen woning. Hierdoor wordt het mogelijk om een bedrag van maximaal 100.000 euro belastingvrij te schenken. Deze schenking kan gebruikt worden voor de aankoop, een verbouwing en voor het onderhoud van een eigen woning. Ook mag deze gebruikt worden voor de aflossing van de eigenwoningschuld of voor het (af)betalen van een restschuld.

Aftrek hypotheekrente beperkt

Per 1  januari 2014 gaat de eerste verlaging van de maximale hypotheekrenteaftrek in. De maximale aftrek wordt in 28 jaar met stapjes van een half procent verlaagd van 52 naar 38 procent. Als gevolg hiervan is de maximale hypotheekrenteaftrek per 1 januari 2014 nog 51.5%.

Nationale Hypotheek Garantie
De bovengrens voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat de komende jaren verder omlaag. De grens ligt nu nog op 290.000 euro en wordt op 1 juli 2014 verlaagd naar 265.000 euro om in 2016 uit te komen op 225.000 euro.

Restschuld onder NHG mogelijk

Zoals het er nu uitziet wordt het straks mogelijk om onder strenge voorwaarden uw restschuld met NHG mee te financieren. Sinds 29 oktober 2012 is het al mogelijk om de rente over restschulden maximaal tien jaar af te trekken. Deze regel zou nu uitgebreid worden door dit ook onder NHG mogelijk te maken. De minister heeft aangegeven om hier voor 1 november op terug te komen.

Maximale hypotheek verlaagd

In 2014 wordt een eerder ingevoerde regeling verder uitgevoerd. Momenteel kunt u maximaal 105 procent van de waarde van uw woning financieren. Dit wordt verlaagd naar 104 procent in 2014 en uiteindelijk stapsgewijs naar 100% in 2018. Hierdoor kunt u de bijkomende kosten beperkter meefinancieren. Er zal dus steeds meer eigen geld nodig zijn om een woning te kopen.

Ouders

De kabinetsplannen hebben grotere gevolgen voor gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar dan voor gezinnen zonder kinderen of met oudere kinderen. Negen van de tien huishoudens met jonge kinderen levert straks geld in. Dit komt vooral door de verlaging van de kinderbijslag en de lagere inkomensgrens van het kindgebonden budget.

Huishoudentoeslag

Het aantal kindregelingen wordt in 2015 afgebouwd van de huidige 11 naar 3 door regelingen samen te voegen of af te schaffen. De kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting blijven straks nog over. De regelingen die blijven bestaan zijn erop gericht werken te stimuleren.

Kinderbijslag kinderen ouder dan zes wordt veel lager

Het is nu bekend geworden dat de kinderbijslag in 2014 en 2015 niet wordt aangepast aan de prijsstijgingen. Ook is de kinderbijslag straks niet meer afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren). De kinderbijslag voor kinderen ouder dan zes jaar wordt vanaf 1 juli 2014 in drie jaarlijkse stappen lager. Uiteindelijk is er nog maar één bedrag van 192 euro per kwartaal voor kinderen van nul tot zeventien jaar.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget stijgt. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen. Het bedrag dat ouders maximaal kunnen ontvangen wordt hoger. Er komt wel een lagere inkomensgrens van 19.767 euro en een vermogenstoets.

Forfaitaire aftrek levensonderhoud kinderen vervalt

Een gescheiden ouder die kinderalimentatie betaalt omdat hij niet de dagelijkse zorg heeft over de kinderen, heeft op dit moment vaak recht op een aftrek voor levensonderhoud van de kinderen. In de toekomst zal deze forfaitaire aftrek vervallen.

Werknemers

De belastingdruk neemt als gevolg van alle maatregelen erg toe waardoor meer werken minder gaat lonen. Tot een inkomen van 20.000 euro ligt de belastingdruk op ongeveer 20 procent. Daarboven stijgt hij tot 52 procent. Voor inkomens boven de 70.000 euro stijgt de  marginale druk de komende jaren van 52 naar 60 procent.

Algemene heffingskorting
Vanaf 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk. Belastingplichtigen met een inkomen tot 19.645 euro hebben recht op de maximale algemene heffingskorting. Hierboven wordt deze heffingskorting verminderd afhankelijk van het inkomen. Het percentage waarmee de algemene heffingskorting wordt verminderd stijgt jaarlijks tot 2016. Gevolg hiervan is dat het inkomen waarmee u niet meer voor de algemene heffingskorting in aanmerking komt steeds lager wordt.

Belastingschijven
Het kabinet heeft besloten om de grenzen van de belastingschijven in 2014 voor het tweede jaar op rij niet mee te laten groeien met de inflatie.  Door de belastingschijven te bevriezen, moet er meer belasting betaald worden. Alleen de laagste inkomens (tot 19.000 euro) ondervinden geen gevolgen van deze maatregel.

Hogere arbeidskorting
Iedere werkende ontvangt nu nog een arbeidskorting om werken te stimuleren. Het kabinet verhoogt de maximale arbeidskorting daarom in jaarlijkse stappen van € 2.097 in 2014 naar € 2.559 in 2017. Voor de hoogste inkomens wordt de arbeidskorting echter in drie jaar tijd afgebouwd naar nul. Hierdoor hebben inkomens vanaf ongeveer € 110.000 vanaf 2017 geen recht meer op deze belastingaftrek.

De oude dag

De fiscale ruimte om voor uw pensioen te sparen wordt kleiner en het pensioen een stuk soberder. In de miljoenennota wordt een aantal aanvullende maatregelen voorgesteld.

Versnelde verhoging AOW leeftijd

Dat de AOW leeftijd omhoog gaat staat al vast. Het kabinet heeft nu echter voorgesteld om de AOW leeftijd sneller te verhogen naar 66 in 2018 en 67 in 2021. Daarna wordt de AOW leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld.

Pensioenen versoberen

Het kabinet wil de pensioenopbouw beperken van 2,15 naar 1,75 procent van het inkomen. Een kleiner deel van uw huidige salaris wordt straks opzijgezet voor uw pensioen. Langer werken en een lager pensioen is het gevolg. De versobering heeft ook invloed op het pensioen dat u zelf opbouwt via lijfrentepolissen of banksparen. De jaarruimte wordt kleiner waardoor er minder gestort kan worden.

(bron: a.s.r. en Verbond van Verzekeraars)

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top