Van dekking verzekerd

Ook als het wat verder van huis is.

Prinsjesdag 2012: Vitaliteitspakket

29-09-2011

Gedurende deze blokkeringstermijn geldt er in box 3 voor gespaard vermogen in het kader van een spaarloonregeling een extra vrijstelling. Deze vrijstelling vervalt
per 1 januari 2016. Volgens de Memorie van Toelichting kan in 2013 het opgebouwde vermogen eenmalig zonder fiscale gevolgen worden opgenomen. De vrijstelling in box 3 gaat na opname verloren. Als het geld op de geblokkeerde rekening blijft staan, blijft voor dat bedrag de extra vrijstelling in box 3 behouden. De bestaande deblokkeringsmogelijkheden blijven hiervoor nog gelden.


Afschaffing levensloop
De levensloopregeling wordt per 2012 afgeschaft. De regeling wordt in 2012 nog open gehouden voor deelnemers die eind 2011 een positief saldo op hun rekening hebben staan. Vanaf 2013 blijft de regeling alleen gelden voor deelnemers die al 58 jaar zijn. Deze leeftijdsgroep houdt de huidige levensloopregeling. In 2019 worden de jongste deelnemers 65 jaar en eindigt daarmee de overgangsregeling. Bij AOW,
arbeidspensioen en arbeidsparticipatie wordt hier nader op ingegaan. Het is mogelijk om in 2013 het levenslooptegoed geruisloos om te zetten in vitaliteitssparen. Door de omzetting is het niet meer toegestaan om aan de levensloopregeling mee te doen, omdat de beide regelingen niet naast elkaar mogen bestaan. Als het levensloopsaldo niet omgezet wordt in vitaliteitssparen, wordt het saldo onder inhouding van loonheffing in één keer uitbetaald aan de deelnemer. Bij de uitbetaling wordt de levensloopverlofkorting verrekend.
Als aanvulling op hetgeen hierover in het Belastingplan wordt aangekondigd, heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer over het Pensioenakkoord aangekondigd dat deelnemers die op 31
december 2012 ten minste € 3.000 op hun levenslooprekening hebben staan, door mogen gaan met de levensloopregeling.


Vitaliteitssparen
Ter vervanging van spaarloon en levensloop wordt met ingang van 2013 vitaliteitssparen geïntroduceerd. Deze faciliteit gaat niet via de loonbelasting lopen, maar komt in de inkomstenbelasting. Daardoor kunnen niet alleen werknemers, maar ook ondernemers en ZZP-ers hier gebruik van maken. Stortingen in de regeling zijn fiscaal aftrekbaar in box 1. Bij opname moet over het opgenomen bedrag belasting betaald worden. De opgebouwde bedragen in de regeling worden niet belast in box 3. Bij vitaliteitssparen kan gekozen worden uit één van de volgende drie vormen:
a. de spaarrekening (bank)
b. de spaarverzekering (verzekeraar)
c. het spaarrecht van deelneming (beleggingsinstelling)


Deze drie vormen komen overeen met de drie vormen die ook voor de huidige levensloopregeling zijn toegestaan. Voor vitaliteitssparen is een schriftelijke overeenkomst nodig tussen de belastingplichtige en één van de toegelaten
aanbieders. De in de regeling ingelegde bedragen en de behaalde rendementen kunnen uitsluitend toekomen aan de belastingplichtige die de bedragen heeft ingelegd. Om die reden mag de vitaliteitsspaarrekening alleen op naam van de belastingplichtige staan. Bij de vitaliteitsspaarverzekering mogen de uitkeringen bij leven alleen aan de belastingplichtige toekomen. Bij het vitaliteitsspaarrecht van deelneming kunnen de rechten van deelneming slechts aan de belastingplichtige toekomen. Mocht er toch tot wijziging worden overgegaan dan wordt dit behandeld als belastbaar voordeel uit vitaliteitssparen. Bij overlijden van de belastingplichtige wordt het belastbare voordeel uit vitaliteitssparen nog bij de belastingplichtige belast. Inkomensoverheveling naar een ander via vitaliteitssparen is niet mogelijk.
Voor de vitaliteitsspaarrekening, de vitaliteitsspaarverzekering en het vitaliteitsspaarrecht van deelneming geldt dat de opbrengsten en rendementen moeten worden bijgeschreven op de rekening, moeten worden aangewend voor een verhoging van het verzekerde kapitaal of moeten worden aangewend ter verwerving van vitaliteitsspaarrechten van deelneming. Niet voldoen aan deze voorwaarde leidt eveneens tot belastingheffing. Jaarlijks kan maximaal een bedrag van € 5.000 gespaard worden. In totaal mag er € 20.000 op de rekening staan. Bedragen die tussendoor worden opgenomen, kunnen later weer aangevuld worden. De aanwending van een vitaliteitsspaartegoed is niet beperkt tot bepaalde doelen, zoals bijvoorbeeld bij de levensloopregeling het geval is. De opgebouwde voorziening is in beginsel vrij opneembaar. Vanaf 62 jarige leeftijd geldt een opnamebeperking van € 10.000 per jaar. Hierdoor is vervroegde (deeltijd-)pensionering binnen zekere grenzen mogelijk. Het totale tegoed moet uiterlijk voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd opgenomen zijn, anders moet er op dat moment tegen het 65-min-tarief worden afgerekend.

(bron: ASR Verzekeringen)

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top