Al meer dan 30 jaar ervaring

wij werken in heel Nederland

Opzicht

29-11-2009

Deze houdt in dat de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade toegebracht aan zaken die hij in huur, gebruik, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder zich (onder zijn opzicht) mocht hebben, van de dekking is uitgesloten.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren bevat een afgezwakte opzichtclausule; in geval van een opzichtschade kan een eigen risico gelden en/of een beperking van het te vergoeden bedrag. Voor bepaalde bedrijven, zoals reparatie- en schoonmaakbedrijven, kan eveneens een minder vergaande opzichtclausule worden opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. De opzichtuitsluiting geldt gewoonlijk niet voor zaken van ondergeschikten waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk kan zijn.

Het merendeel van de particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen vormt geen probleem bij een opzichtschade. Een (beperkte) dekking op een bedrijfsmatige verzekering is zeker niet standaard. Gaat u zelf maar na in welke gevallen u als bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden voor zaken die u onder opzicht heeft. Een beperkte opzichtdekking wordt niet voor iedere hoedanigheid gegeven. In een aantal gevallen kan het wel en daarvoor dient u een verzoek in te dienen bij uw verzekeraar of adviseur. De standaard uitsluiting wordt dan middels een speciale clausule verzacht.

Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top