Sterk in elk werk

Wij kennen de risico's en weten de oplossingen!

Ondernemer aansprakelijk voor zzp'er

01-05-2012

Een zzp’er raakt in 2005 door een bedrijfsongeval bij een bouwbedrijf zijn been kwijt. Hij had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde het bedrijf dat hem inhuurde aansprakelijk omdat de machine waaraan hij reparatiewerkzaamheden uitvoerde niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Na zeven jaar procederen heeft de Hoge Raad nu bepaald dat het bedrijf moet aantonen dat aan hun zorgplicht is voldaan, ongeacht dat het slachtoffer geen werknemer is. Lukt dat niet, dan draait het bedrijf op voor de schade.

Burn-out
De uitspraak van de Hoge Raad houdt voor bedrijven in dat ook de arbeidsomstandigheden van zzp’ers moeten voldoen aan de Arbo-normen. Dat betekent voor de bouw o.a. veilige werkomstandigheden, beschermingsmiddelen, instructies en toezicht op handhaving. Maar op basis van dit Arrest kan in de toekomst wellicht ook een IT-bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor de burn-out of RSI van een zzp’er.

Voor bedrijven die zzp’ers inhuren levert dit een onverwachts nieuwe risico’s op. Voor de eigen werknemers zijn de risico’s bij arbeidsongeschiktheid beperkt tot twee jaar loondoorbetaling, eventueel een WIA opslag en aansprakelijkheid voor bijkomende kosten. Uiteraard doet ieder bedrijf er alles aan om dit soort schade te voorkomen, maar mocht het onverhoopt toch gebeuren dan is de impact weliswaar groot, maar goed verzekerbaar.

Zzp’ers
Een claim van een arbeidsongeschikte zzp’er daarentegen, is niet begrens tot twee jaar: in theorie zou de HR het bedrijf kunnen veroordelen tot het compenseren van alle inkomensverlies en gemiste carrièrekansen van de zzp’er tot de pensioengerechtigde leeftijd. Bij het Aren Arrest (werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen) in 1996 en een arrest in 1998 werd al respectievelijke claims van 600.000 euro en 800.000 euro toegewezen aan werknemers, voor zzp’ers zouden deze claims ongetwijfeld nog veel hoger zijn uitgevallen.

Vraag is hoe bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars met deze nieuwe situatie omgaan. Het lijkt er op dat dit risico nog niet verwerkt zit in de huidige voorwaarden en tariefstelling. Interessante vragen daarom voor uw verzekeringsadviseur of direct writer: 

  • is het risico nu verzekerd op uw huidige bedrijfsaansprakelijkheidpolis?
  • zo niet, wanneer komt de verzekeraar met een aanpassing?

Als het risico verzekerbaar is, zou het ook wel eens een goede aanleiding kunnen zijn om het verzekerde bedrag op te hogen van 1.250.000,- euro naar 2.500.000 euro per gebeurtenis,.

Wat als het risico niet verzekerbaar is? Gelet op de houding van verzekeraars bij eerdere risicoverzwaringen op grond van Arresten van de Hoge Raad is dat helemaal niet ondenkbaar. In dat geval zou een bedrijf wellicht van de zzp’ers moeten gaan verlangen dat ze aantonen dat ze een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, om op deze wijze het risico voor het bedrijf tot acceptabel niveau terug te brengen.

Onvoorziene gevolgen
Het eerste debat over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers is al losgebarsten. VNO NCW en MKB Nederland vinden dat zzp’ers een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Die eigen verantwoordelijkheid wordt alleen wat minder vrijblijvend. Aangezien veel zzp’ers, met name in de bouw, zo’n verzekering niet hebben – en sommigen op grond van hun leeftijd en/of medisch verleden ook niet meer eenvoudig in aanmerking komen voor zo’n verzekering, kan dat wel eens tot onverwachte neveneffecten leiden, zoals het uitsluiten van toch al kwetsbare groepen. Vraag is of de HR al deze consequenties voor ogen had met de uitspraak.

(bron: Sprout,  Norbet Bakker)


Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top