Persoonlijke en deskundige afwikkeling

iedere dag weer opnieuw

Klachteninstituut

01-09-2009

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U legt aan hen een klacht voor, op het moment dat het geschil niet zonder tussenkomst van een bemiddelaar oplosbaar is. Denkt u bijvoorbeeld aan een conflict over beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten. Uiteraard kunt u de rechter over de situatie laten oordelen. Kifid is een voordelig en betaalbaar alternatief. Mocht het advies van de Ombudsman Financiële Dienstverlening geen uitkomst bieden, dan kan de Geschillencommissie een bindend oordeel geven.

Elke bank, verzekeraar, intermediair of andere financiële dienstverlener is verplicht zich aan te sluiten bij Kifid. In het openbaar register kunt u zoeken naar financiële dienstverleners die bij hen zijn aangesloten. Op die manier bieden zij de mogelijkheid om na te gaan of een financieel product of dienst wordt geleverd door een financieel dienstverlener die is aangesloten bij Kifid.

Wanneer schakelt u Kifid in?

U schakelt Kifid in als u een klacht heeft over een financieel dienstverlener die niet opgelost kan worden zonder tussenkomst van een bemiddelaar. U heeft uw klacht dus al voorgelegd aan de financieel dienstverlener. Én u heeft al een antwoord ontvangen. 

Werkwijze Kifid

Binnen Kifid zijn twee organen actief, die elk een eigen reglement hanteren:

  • Ombudsman Financiële Dienstverlening
  • Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
     

Uw zaak zal in eerste instantie aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening worden voorgelegd. Deze start aan de hand van de door u geleverde informatie een onderzoek. Na een hoor en wederhoor procedure stelt de Ombudsman Financiële Dienstverlening zijn oordeel over het geschil aan beide partijen voor. Op de site van het Kifid kunt u het vragenformulier downloaden.

Terug

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Top