Een zorgeloos advies

Vrijheid in verzekeren.

Kabinetsbesluit WGA gemiste kans

31-03-2011

Met de aanpassingen die het kabinet voorstelt, worden de nadelen en tekortkomingen van de huidige werkwijze niet weggenomen.

Het is eerder een noodverband voor een kreupel stelsel. Op termijn zal blijken dat met een volledig private uitvoering betere resultaten worden bereikt voor werkgevers én werknemers tegen lagere uitvoeringskosten.

Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie op het vandaag aan de Tweede Kamer gestuurde kabinetsstandpunt naar aanleiding van een evaluatie van de in 2005 ingevoerde Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Op basis van de evaluatie stelt het kabinet vast dat in het verleden doorgevoerde wetswijzigingen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid vrucht hebben afgeworpen. Zo daalde de instroom in de WAO/WIA tussen 1999 en 2009 met 71 procent. Het langdurig ziekteverzuim, dat in de eerste twee jaar reeds onder private verantwoordelijkheid valt, daalde dankzij de re-integratie-inspanningen van werkgevers en verzekeraars spectaculair.
 
Het Verbond betreurt het dat het kabinet niet doorpakt bij deze operatie: het privatiseren van de uitvoering van de WGA, zoals reeds in 2007 in het toenmalige regeerakkoord werd aangekondigd. Het Verbond is ervan overtuigd dat de WGA het best in één integrale keten kan worden uitgevoerd. Alleen zo worden verantwoordelijkheden neergelegd bij de partijen die er direct belang bij hebben dat werknemers zoveel mogelijk duurzaam aan de slag blijven: werkgevers, werknemers zelf, verzekeraars en dienstverleners op het gebied van werk, loopbaan en vitaliteit.

Binnen het huidige stelsel kunnen verzekeraas hun klanten niet optimaal helpen bij het voorkomen en beperken van arbeidsongeschiktheid en het inzetbaar houden van personeel,  onder meer omdat dossiers na twee jaar ziekte in veel gevallen aan de publieke sector moeten worden overgedragen. Dat veroorzaakt hoge uitvoeringskosten en verlies aan expertise. Bij de uitvoering van de ziektewet (en Wet Pemba) is al gebleken dat verzekeraars goede resultaten boeken. Met betrekking tot de WIA stelt het kabinet dat meer tijd nodig is om een ‘’stabiel en duidelijk’’ beeld te krijgen van de prestaties van verzekeraars in relatie tot de publieke uitvoering (UWV).

Intussen loopt het stelsel volgens het Verbond meer en meer vast. Het kabinet erkent eveneens dat het hybride stelsel tekortkomingen heeft. Zo zitten kleine en middelgrote ondernemers al gevangen in de publieke verzekering als ze één zieke of arbeidsongeschikte werknemer hebben, omdat de publieke verzekering geen uitloopdekking heeft. Naarmate meer werkgevers met een gezonde populatie overstappen naar verzekeraars, dreigen de kosten voor deze groep werkgevers steeds verder uit de hand te lopen. Het aandeel privaat verzekerde werkgevers steeg  de afgelopen jaren al van 20 tot bijna 30 procent, wat al bijdroeg aan forse tariefsverhogingen bij de publieke verzekering voor kleine en middelgrote werkgevers.

De reparatiemaatregelen die het kabinet nu voorstelt, bieden volgens het Verbond onvoldoende soelaas. Het plan om voor grotere werkgevers die publiek verzekerd zijn, een meer kostendekkende minimumpremie in te voeren, de overstaptermijnen te verruimen en de transparantie te verbeteren, vormen samen een noodverband voor een kreupel stelsel.

bron: Verbond van Verzekeraars 25 maart 2011

Terug
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top